ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Տնային աշխատանք

Պատասխանել հարցերին

  1. Ինչպիսի՞ երևույթ է մոմի այրվելը։ Քիմիական
  2. Որո՞նք են ֆիզիկական երևույթների տարատեսակները։ Ֆիզիկական երևույթների տարատեսակներն են ՝ ձայնային, էլէկտրական, մագնիսական:
  3. Արևի լուսավորելը,գիշերային երկնքում աստղերի առկայծումը ,կայծակի բռնկումներով երկնքի լուսավորվելը ,այսպիսի երևույթները ի՞նչպես են անվանում։ Անվանում են լուսային երևույթներ:

Դասարանական աշխատանք

Պատասխանել հարցերին

  1. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում ֆիզիկական։ Բերե՛ք օրինակներ։ Ֆիզիկական երևույթների ընթացքում նյութը , որից կազմված կամ պատրաստված է տվյալ մարմինը չի փոխարկվոմ այլ նյութի:Ֆիզիկական երևույթներ են-սառույցի հալվելը, ջրի գոլոշացումը, ապակու կոտրվելը, եղյամի առաջացումը :
  2. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում քիմիական ։ Բերե՛ք օրինակներ։ Բնության մեջ տեղի են ունենում նաև այնպիսի երևույթներ, որոնց ընթացքում մի նյութը փոխարկվում է մեկ այլ նյութի: Օրինակ, Երբ փայտը այրվում է, այրման ընթացքում գոյանում են նոր նյութեր՝ մոխիր, ածխաթթու գազ և ջուր, որոնց հատկությունները տարբերվում են փայտի հատկություներից:
  3. Հետևյալ երևույթներից որո՞նք են ֆիզիկական՝ մոմի այրվելը- քիմիական,բաժակի կոտրվելը-ֆիզիկական,եղյամի առաջացումը-ֆիզիկական, ջրի եռալը-քիմիական,լուցկու այրվելը-քիմիական, կաթի թթվելը- քիմիական։