30.09.2022

Գտիր համեմատության անհայտ անդամը 6=a/54

Պատասխան՝ a= 324

Արդյո՞ք ճիշտ է համեմատությունը՝

20:4=31:6

Պատասխան ոչ

ոչ
այո
քանի որ 4⋅31 հավասար էչէ  = 20⋅6

Լուծիր հավասարումը.

15/1/14=20⋅x5

Պատասխան՝  x=60

Գտիր անհայտը:

d:7/8=2/11:14/11

Պատասխան՝ d=

kb=cg համեմատության անդամների տեղերը փոխելով՝ կազմիր նոր համեմատություններ:

Ընտրիր ճիշտ տարբերակները:

  • k/c=b/g
  • g/b=c/k
  • g/c=k/b
  • k/c=g/b
  • g/b=k/c
  • g/c=b/k

Գտիր անհայտ թիվը:

5:u=2 2/3:1 3/5

Պատասխան՝ u= 

Տրված են երեք բնական թվեր՝ 3, 15 և 6

Ընտրիր ևս մեկ բնական թիվ այնպիսին, որ չորս թվերով հնարավոր լինի կազմել համեմատություն:  

Գրիր ամենամեծ այդպիսի թիվը:

Պատասխան՝