ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Պատասխանել հետևյալ հարցերին.

•Ի՞նչ է պատմությունը

Պատմությունը գիտություն է, որն ուսումնասիրում է բոլոր հնարավոր աղբյուրները անցյալի մասին՝ պատճառահետևանքային կապը վերականգնելու, պատմական ընթացքն ընկալելու, փաստերը նկարագրելու և իրադարձությունների մասին կարծիքներ կազմելու համար:

•Ի՞նչ է տալիս մարդուն պատմության ուսումնասիրությունը

Գիտելիքներ ու տեղեկություններ է տալիս մեր անցալի մասին:

•Ի՞նչ եղանակներով է մարդն ուսումնասիրում պատմություն

Հայաստանի և հարևան ժողովուրդների պատմության ուսումնասիրության համար կարևոր սկզբնաղբյուրներ են հայ պատմիչների աշխատությունները։ 

• Ի՞նչ ենք ակնկալում ուսումնասիրել «Պատմություն»  առարկայի շրջանակում

Հայաստանում բնակվող կենդանիների մասին

• Ի՞նչ պատմական վայրերում եք եղել, ինչու՞ է այդ վայրը համարվում պատմական նշանակության։ Ես եղԵլ եմ Վաղարշեն գյուղում :

      Золотая  Осень

                              Золотая  Осень

Вот наступила золотая осень. Օсень самая красивая пора года. Я очень люблю осень. Осенью все покрывается разными цветами, желтые, красные, оранжевые. Во дворах,в парках так красиво, что кажется вокруг осыпано золотом. Осенью  хорошая погода и  напоминает лето.Я люблю есть фрукты, а осень богат фруктами. Все золотые  листья падают на землю и когда гуляешь по парку всегда приятно, потому что листья шуршат под ногами.