24.03.2023

Վիլյամ Սարոյանի

1.<<Խորհուրդներ ամերիկացի ճանապարհորդին>> պատմվածքը և պատրաստվի՛ր քննարկման:

2.Ի՛նքդ խորհուրդներ տո՛ւր ճանապարհորդին:

Գիշերը հանգիստ քնի և գնացքում դուռը փակիր։

3.Բնութագրի՛ր Կարո քեռուն։

Կարո քեռին շատ խորհուրդներ էր տալիս Մելիք քեռուն, ճամփորդող մարդ էր։

4.Այլ վերնագիր հորինի՛ր ստեղագործության համար։

Ամերիկացի ճամփորդի արկածները։

5. Առանձնացրո՛ւ հերոսներին, բնութագրի՛ր:

Կարո քեռի-Կարո քեռին շատ խորհուրդներ էր տալիս Մելիք քեռուն, ճամփորդող մարդ էր։

Մելիք քեռի-Հավատացյալ մարդ։

Պատմություն

Հարցեր


• Ինչո՞ւ Տիգրան  արքայազնը որպես պատանդ  ուղարկվեց  Պարթևստան։


• Ե՞րբ և ինչպե՞ս  է տեղի ունեցել Ծոփքի վերամիավորումը Մեծ Հայքին։

ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾԻ ՏԵՐՈՒԹՅԱՆ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ

• Ինչու՞ Տիգրան Մեծին  չհաջողվեց  իր թագավորությանը  միացնել Փոքր Հայքը։


• Ներկայացրեք հայ-պոնտական հարաբերությունները։


• Ներկայացրեք  հայ-պարթևական  պատերազմի արդյունքները։

12.03.2023

Հարցեր

 • Հունական ի՞նչ ցեղախմբեր կարող եք նշել։
  Այդ ցեղխմբերն են աքայացիները, դորիացիները, հոնիացիները։
 • Հունական ո՞ր ցեղերը ներթափանցեցին Կրետե Ք.ա. Xll դ. կեսերին։Կրետե ներթափանցեցին հունական արքայական զեղերը։
 • Ի՞նչ հետևանքներ ունեցավ դորիացիների ներթափանցումը Կրետե և Հունաստան։

Աքայացիները չկարողացան դիմակայել Ք. Ա XII կեսերին սկսված հունական մեկ այլ ցեղի դորիացիները ավերիչ արշավանքների։ Արդյունքում Կրետեի տերություն հեռացավ պատմության ասպարեզից։

09.03.2023

ԱՐՏԱՇԵՍ ԱՌԱՋԻՆԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ


1․Ներկայացրե՛ք Արտաշես I-ի ռազմական և վարչական բարեփոխումները։

Մեծ Հայքը կիսեց 120 գավառի։

Զորքը բաժանեց 4 մասի։

Ղեկավարներ նշանակեց իր հարազատների։

2. Ինչու Արտաշես I-ն իրականացրեց հողային բարեփոխում։

Որովհետև հողատերերը զավթում էին գյուղացիների համայնական հողերը , վերջիններս չէին կարողանում հարկ տալ և զինոր տալ։

3. Գնահատե՛ք Արտաշես l-ի գործունեությունը։

Նա լավ թագավոր էր։ Նա մտածում էր իր թագավորության և ժողովրդի մասին։

Մարտի 13-17

Հաստատուն մագնիսներ

Պատասխանել հարցերին

 1. Ո՞ր մարմին է կոչվում հաստատուն մագնիս:
  Այն մարմինները, որոնք երկար ժամանակ պահպանում են իրենց մագնիսական հատկությունները, կոչվում են հաստատուն մագնիսներ կամ պարզապես մագնիսներ:
 2. Մագնիսի ո՞ր մասերն են անվանում բևեռներ:
  Մագնիսի այն մասերը, որտեղ մագնիսական ազդեցությունն առավել ուժեղ է, անվանում են մագնիսական բևեռներ։
 3. Ի՞նչ է կողմնացույցը, և ինչո՞վ է պայմանավորված նրա աշխատանքը:
  Կողմնացույցի աշխատանքը պայմանավորված է նրանով, որ Երկիրը նույնպես մագնիս է՝ իր մագնիսական բևեռներով և մագնիսական դաշտով։ Կողմնացույցի սլաքի հյուսիսային բևեռը ձգվում է Երկրի մագնիսական հարավային բևեռի կողմից՝ որպես տարանուն բևեռներ և ուղղվում դեպի այն։ Նույն պատճառով կողմնացույցի սլաքի հարավային բևեռը ուղղվում է Երկրի մագնիսական հյուսիսային բևեռի կողմը։
 4. Ձեզ հայտնի ո՞ր բնագավառներում են օգտագործվում մագնիսները:
  Խաղալիքների, հեռախոսի և բարձրախոսներում։

23.03.2023

52.Յուրաքանչյուր շարքից մի բաղադրիչ ընտրի՛ր և կազմի՛ր բաղադրյալ բառեր: 

ա) Լույս, թույն, կենդանի, տեր, մեջ, ուղի, անուրջ, կամուրջ, կատու:

բ) Ություն, բար, վոր, ակ, ել, երես, ազգի, ուկ, կից:

լուսերես

թունավոր

կենդանություն

տիրակալ

միջուկ

ուղեկից

անրջել

կատվազգի

կամրջակ

53.Տեքստում կետերի փոխարեն տեղադրի՛ր տրված հականիշները:

 Հեռավոր-մերձավոր, ներկա-անցյալ, պատճառ-հետևանք, հանելուկ-լուծում, գրոհել-նահանջել, խաղաղ-անապահով:

Վերջին միլիոնավոր տարիների ընթացքում սառցադաշտերը մի քանի անգամ իջել են Սկանդինավյան լեռներից, ․․․ մինչև Միջերկրական ծով ու հետո կրկին …:

Սառցադաշտային ժամանակաշրջանը մեր մոլորակի անցյալն է: Եվ …ում այդ շրջանին վերաբերող շատ բան դեռ ․․․է: Դեռ լուծում չունի այն հարցը, թե ինչի հետևանքով են առաջացել այդպիսի ցրտերը: Չգիտենք նաև մեր մոլորակի դեմքին հայտնված բազմաթիվ «վերքերի» ստույգ …ները: Իսկ ի՞նչ է բերելու … ապագան: Մարդկությունը կարո՞ղ է հուսալ, որ Երկրի վրա … կյանք է սկսվելու, թե՞ մեր մոլորակին տիեզերական … ապագա է սպասվում:

54.Շարունակի՛ր գրել բառեր, որոնց մեջ կա իա տառակապակցությունը:

Ասիա, Անգլիա, Բելգիա, խավիար, լաբորատորիա ……………:

55. Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը:

Սիրտն անհանգստությունից թրթռած ու կարծես մի պահ կանգ առավ:

Ամբողջ օրը խաղաց ու թռվռաց և միայն երեկոյան հիշեց խոստումը:

Օրումեջ եկող այդ լուրերն էլ հարևանի զայրույթն անընդհատ բորբոքում էին ու գրգռում նրան:

Քարերը գռգռալով իջնում էին լանջն ի վար, թռչում իրար գլխից ու ձորում միայն դադար առնում:  (գռգռալ, գրգռել)

22.03.2023

Առաջադրանքներ

1047

Ա) 65103/1000 x 10=65103/100=651,03
բ)329/1000 x 1000=329/1=329
Գ)7393/1000 x 10000=7393/10=739,3
Դ)999/1000 x 100=999/10=99,9
Ե)5932/100 x 10= -5932/10= -593,2
Զ)18/1000 x 100=0,18
1048


ա)ճիշտ
բ)ճիշտ
գ)սխալ
դ)սխալ
Ե)ճիշտ
Զ)սխալ


1049


Ա)35707/1000 : 10/1=3,5707/10000=3,5707

բ)98/100 : 100/1=98/100 x 1/100=98//10000=0,098

գ) 1765/1000 : 1000=1765/1000000=0,01765

դ) 2/10 =0,2

ե) 6731/10 : 1000=6731/10000=0,06731


1050ա)x= 143,2 : 14,32=10

բ) x=40 : 0,4=100

գ) x=503 : 50,3=10

դ)x=270 : 2,7=100=


10558,5000 x 10=85


1065

90+90=180

90+90=180

24.03.2023

52.Յուրաքանչյուր շարքից մի բաղադրիչ ընտրի՛ր և կազմի՛ր բաղադրյալ բառեր: 

ա) Լույս, թույն, կենդանի, տեր, մեջ, ուղի, անուրջ, կամուրջ, կատու:

բ) Ություն, բար, վոր, ակ, ել, երես, ազգի, ուկ, կից:

53.Տեքստում կետերի փոխարեն տեղադրի՛ր տրված հականիշները:

 Հեռավոր-մերձավոր, ներկա-անցյալ, պատճառ-հետևանք, հանելուկ-լուծում, գրոհել-նահանջել, խաղաղ-անապահով:

Վերջին միլիոնավոր տարիների ընթացքում սառցադաշտերը մի քանի անգամ իջել են Սկանդինավյան լեռներից, … մինչև Միջերկրական ծով ու հետո կրկին …:

Սառցադաշտային ժամանակաշրջանը մեր մոլորակի … … է: Եվ …ում այդ շրջանին վերաբերող շատ բան դեռ … է: Դեռ … չունի այն հարցը, թե ինչի …ով են առաջացել այդպիսի ցրտերը: Չգիտենք նաև մեր մոլորակի դեմքին հայտնված բազմաթիվ «վերքերի» ստույգ …ները: Իսկ ի՞նչ է բերելու … ապագան: Մարդկությունը կարո՞ղ է հուսալ, որ Երկրի վրա … կյանք է սկսվելու, թե՞ մեր մոլորակին տիեզերական … ապագա է սպասվում:

54.Շարունակի՛ր գրել բառեր, որոնց մեջ կա իա տառակապակցությունը:

Ասիա, Անգլիա, Բելգիա, խավիար, լաբորատորիա ……………:

55. Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը:

Սիրտն անհանգստությունից … ու կարծես մի պահ կանգ առավ:

(թրթռալ,թռվռալ)

Ամբողջ օրը խաղաց ու … և միայն երեկոյան հիշեց խոստումը: (թրթռալ, թռվռալ)

Օրումեջ եկող այդ լուրերն էլ հարևանի զայրույթն անընդհատ բորբոքում էին ու … նրան: (գռգռալ, գրգռել)

Քարերը … իջնում էին լանջն ի վար, թռչում իրար գլխից ու ձորում միայն դադար առնում:  (գռգռալ, գրգռել)

Մայրենի 22.03.2023

Հովհաննես Շիրազ, Մայրս

Մեր հույսի դուռն է մայրս,
Մեր տան մատուռն է մայրս,
Մեր օրորոցն է մայրս,
Մեր տան ամրոցն է մայրս
Մեր հերն ու մերն է մայրս,
Մեր ճորտն ու տերն է մայրս,
Մեր տան անտունն է մայրս,
Մեր արծվաբունն է մայրս,
Մեր տան ծառան է մայրս,
Մեր տան արքան է մայրս,
Մեր տան անճարն է մայրս,
Մեր դեղ ու ճարն է մայրս,
Մեր տան աղբյուրն է մայրս,
Մեր ծարավ քույրն է մայրս,
Մեր տան անքունն է մայրս,
Մեր անուշ քունն է մայրս,
Մեր տան ճրագն է մայրս,
Մեր արեգակն է մայրս:
Մայրս, մեր հացն է մայրս,
Մեր տան աստվածն է մայրս։