17.03.2023

17.03.23

Կարդա’ Ավետիք Իսահակյանի <<Ծառա Սիմոնը>> պատմվածքը։

Առաջադրանքներ`

1. Գրավոր բացատրի’ր հետեւյալ բառերը`
խանում-Տիկին,
սպասավոր-Հարուստ տներում զանազան ծառայություններ կատարող մարդ, տնային ծառա:, սրտաբաց-Սիրտը բաց, ջերմ՝ մտերմական վերաբերմունք ունեցող: Սրտաբաց մարդ:
ռոճիկ-Գրավոր բացատրի’ր հետեւյալ բառերը`խանում-Տիկին, սպասավոր-Հարուստ տներում զանազան ծառայություններ կատարող մարդ, տնային ծառա:, սրտաբաց-Սիրտը բաց, ջերմ՝ մտերմական վերաբերմունք ունեցող: Սրտաբաց մարդ:ռոճիկ-գանգատ, վճռական, սամավար աղա ֆայտոն։


գանգատ-Տրտունջ, բողոք, դժգոհություն:
վճռական-Որոշումներ՝ վճիռներ ընդունելու մեջ համարձակ ու հաստատակամ, արագորեն որոշում ընդունող
և դրա կատարման մեջ չտատանվող: Վճռական մարդ՝ գործիչ:
սամավար-Ինքնաեռ
աղա-Գյուղատեր, կալվածատեր:
ֆայտոն-Կառք:

2. Ի՞նչ զգացողություն ունեցար, երբ կարդացիր պատմվածքը։
Ես զգացողություններ չունեցա, բայց ինձ համար Սիմոնը մեխկ էր։

3.Խորհուրդ տո’ւր աղային եւ խանումին։
Խանումին ու աղային իմ կողմից խորհուրդ, որ իրանք սպասեն երբ Սիմոնը վերացնի առաջին գործը նոր անցնի մյուս գործին։

4. Պատմվածքիդ առանձնացրո’ւ հականիշ զույգեր։

Տանել-բերել
գալ-գնալ
շատ-քիչ

5.Պատմվածքի համար նոր ավարտ հորինի’ր։
Խանումը թույլ է տալիս Սիմոնի, որպեսզի Սիմոնը գնա գյուղ։Սիմոնը գնում է գյուղ լավ հանգստանում է, հետո ամուսնանում և ունենում երեք երեխա և ամբողջ օր երեխաները կանչում են:

Հայրիկ բեր
Հայրիկ տար
— Հայրիկ վազի

16.03.2023

39. Գործողության անունը դարձրո՛ւ այդ գործողության հետ կապված առարկայի անուն: Գրի՛ր 
գործածված ածանցները:
Օրինակ՝ քերել-քերիչ

Գրել-գրիչ
կապել-կապիչ
 քամել-քամիչ
 թակել-թակոց
ըմպել-ըմպելիք
 բացել-բացիչ
գործել-գործիք
 խաղալ- խաղալիք
ուտել-ուտելիք
 խմել-խմիչք
 հագնել-հագուստ
ձգել-ձգան
 փակել -փական
խթանել-խթանիչ
 փաթաթել-փաթաթան
 ճոճել-ճոճարան
 գանձել-գանձարան
 զսպել-զսպանակ
 ջնջել-ճնճիչ
 ծածկել-ծածկոց
 կապել-կապիչ
 օրորել-որորոց

40.Ընդգծված բաղադրյալ բառերը փոխարինի՛ր բառակապակցություններով:

Անսահման հզորություն ու անսանձգոռոզություն ուներ Թեմուրը:Միջնադարի ոչ մի քաղաք չէր կարող համեմատվել նրա նոր մայրաքաղաքի հետ: Ճարտարապետի ձին մի օր կորել էր այդ քաղաքի ամենամեծ պարտեզում և մեկամսյա որոնումներից հետո հազիվ գտնվել: Թեմուրն իր մայրաքաղաքի՝ Սամարղանդի շրջակայքի գյուղերն անվանել էր Բաղդադ,Կահիրե,Դամասկոս, որ աշխարհի մեծագույն քաղաքները որպես աննշան գյուղեր տեսներ:

41. Տրված հարադրությունների իմաստներն արտահայտի՛ր այլ բառերով: 
Կանգ առնել-կանգնել
 մուր գալ- մրել
շուռ գալ-շրջվել
 ցույց տալ -ցուցադրել:

42. Աչք և գլուխ բառերով կազմի՛ր հնարավորին չափ շատ  դարձվածքներ:


Աչք անել
Աչք աչքի գցել
Աչք դնել


Գլուխ գալ
Գլուխ գործել
Գլուխ ծռել

43. Ընդգծված բառակապակցությունները փոխարինի՛ր բաղադրյալ բառերով:
 Մինչև հիմա կարծում էին, աշխարհում ամենից բարձր ծառը Ամերիկայում աճող սեկվոյան է, նրա բարձրությունը երբեմն հարյուր մետրից էլ է անցնում: Բայց
վերջերս Աֆրիկայում գտան հարյուր ութսունինը մետր բարձրություն ունեցող մի բաոբաբ’ սեկվոյայից մոտ երկու անգամ բարձր: Նրա բնի տրամագիծը 43,5 մետր է. կտրվածքի վրա ազատ կերպով կարող է տեղավորվել մեր ժամանակների մի շենք: