03. 03.2023

Մայրենի

24.Տրված արմատներով բաղադրյալ (բարդ և ածանցավոր) բառեր կազմի՛ր` դրանք դնելով նոր բառերի սկզբում, մեջտեղում և վերջում:Ուղի-ուղղաթիռ,ուղղանկյունուղիղ-ուղիղաչքաղտ-աղտեղ,աղտոտախտ-ախտաբանուղտ-ուղտավորթիռ-ուղաթիռ,ինքնաթիռ,թռիչքթրջ(ել)-թրջանոթ,թրջած,թրջանոց,թրջված,թրջոց

25. Յուրաքանչյուր շարքից առանձնացնել հոմանիշ բառերի 6 զույգ:Ա․Ընչաքաղց-անկշտումզգաստ-զգոնլիովին-ամբողջապեսկարեկցել-գթալժրաջան-ջանասերամբոխ-բազմությունԲ.Լուրթ-կապտագույնհամամիտ-համակարծիքտոկուն-կայունհաղթանդամ-մեծամարմինստահակ-խարդախալևոր-զառամյալԳ․զեփյուռ-սյուքճգնել-ջանալպերճ-շքեղձանձրալի-Տաղտկալիճիրան-մագիլմեծանուն-անվանի

26. Բաց թողնված տեղերում գրել տրված բառերը:Եղյամն էր սնկի գլուխն արծաթումՄրսում էր կարծես վայրի նշենինՀանգստանում էր հողմը բացատում`Ականջն ամպրոպի ազդանշանին:27. Դարձվածքների իմաստն արտահայտել մեկ բառով:Ա. Լուն ուղտ դարձնել-չափազանցելԲ. Շունչ տալ-կենդանացնելԳ. Սիրտ անել-համարձակվելԴ. Լույս սփռել-բացատրել

01.03.23Կարդա՛ Լիվինգսթոն Լարնեդի «Հոր զղջումը»

Պատահե՞լ է, որ սրտնեղել ես մեծերի դիտողություններից և նեղացել նրանցից:

Այո եղել է։

Ի՞նչ ես կարծում, հե՞շտ է հայր կամ մայր լինելը: Քննարկի՛ր ծնողներիդ հետ, հարցրո՛ւ, թե նրանք քեզնից ի՛նչ են սպասում: