30.09.2022

Գտիր համեմատության անհայտ անդամը 6=a/54

Պատասխան՝ a= 324

Արդյո՞ք ճիշտ է համեմատությունը՝

20:4=31:6

Պատասխան ոչ

ոչ
այո
քանի որ 4⋅31 հավասար էչէ  = 20⋅6

Լուծիր հավասարումը.

15/1/14=20⋅x5

Պատասխան՝  x=60

Գտիր անհայտը:

d:7/8=2/11:14/11

Պատասխան՝ d=

kb=cg համեմատության անդամների տեղերը փոխելով՝ կազմիր նոր համեմատություններ:

Ընտրիր ճիշտ տարբերակները:

 • k/c=b/g
 • g/b=c/k
 • g/c=k/b
 • k/c=g/b
 • g/b=k/c
 • g/c=b/k

Գտիր անհայտ թիվը:

5:u=2 2/3:1 3/5

Պատասխան՝ u= 

Տրված են երեք բնական թվեր՝ 3, 15 և 6

Ընտրիր ևս մեկ բնական թիվ այնպիսին, որ չորս թվերով հնարավոր լինի կազմել համեմատություն:  

Գրիր ամենամեծ այդպիսի թիվը:

Պատասխան՝ 

29.09.2022

Գրիր համեմատություն:

9 -ի հարաբերությունը 90 -ին հավասար է 2 -ի հարաբերությանը 20 -ին: 9/90= 2/20 9:90=2:20

Նշիր այն հարաբերությունները, որոնք 11:5 հարաբերության հետ կազմում են ճիշտ համեմատություն:

 • 11:6
 • 110:50
 • 66:30
 • 66:5

Նշիր ճիշտ համեմատություն կազմած հավասարությունները:

 • 30:12=10:3
 • 10:4=100:40
 • 30:12=100:40
 • 30:12=10:4
 • 10:3=100:40

Պարզիր, թե արդյո՞ք 6/6=48/24 հավասարությունը կազմում է ճիշտ համեմատություն:  

սխալ է

Պատասխան՝ այս հավասարությունը համեմատություն

Նշիր m/x=c/d համեմատության եզրային անդամները:

 • d
 • x
 • c
 • m

Հաշվիր փոփոխականի արժեքը:

3/5=30/r

Պատասխան՝ r = 5×30:3=50

29.09.2022

Տեքստային աշխատանք

Արևելքի մի երկրում մի թագավոր է լինում, նա շատ կամակոր  և քմահաճ է լինում: Մի  օր  նա  կանչում է  իր  երկրի  բոլոր   դերձակներին  և  հրամայում, թե`  ինձ  համար  մի  այնպիսի  վերմակ  կարեք, որ  հասակիս  համեմատ  լինի ̀ ոչ  երկար, ոչ  կարճ: Ոչ մի   դերձակ  չի  կարողանում  թագավորի  հրամանը  կատարել, բոլորի  գլուխներն  էլ  կտրել  է  տալիս:
Օրերից  մի  օր  թագավորի  մոտ  մի  դերձակ  է  գալիս:
— Թագավորն  ապրած  կենա, -ասում  է  նա, —  ես  քո  ուզած  վերմակը  կկարեմ: Ոչ  երկար  կլինի, ոչ կարճ:
— Լավ, — ասում է թագավորը, — բայց  տես,  եթե  մի  փոքր  երկար  եղավ  կամ  կարճ, իմացած  լինես ̀ գլուխդ  կտրելու  եմ:
-Համաձայն   եմ, թագավորն  ապրած  կենա, թե  չկարողացա ̀  գլուխս  կտրի:
Դերձակը  գնում  է  մի  վերմակ  կարում,  դիտմամբ  էլ  մի  քիչ  կա□ճ  է  անում: Տանում  է,  դնում     թագավորի  առաջ: Փեշի  տակ  էլ  թաքուն  մի  ճիպոտ  է  պահած  լինում:
-Թագավորն  ապրած  կենա, — ասում է  դերձակը ̀  գլուխ  տալով, — քո  ուզած  վերմակը  կարել  եմ: Տես ̀  կհավանե՞ս:
-Տեսնենք  հասակիս  հարմա՞ր  է, թե՞  ավել- պակաս, —  ասում  է  թագավորն  ու  պառկում  թա□տին, վերմակը  քաշում  վրան: Վերմակը  հազիվ  ծնկներին  է  հասնում, ոտքերը  բաց  են  մնում:
Դերձակն  իսկույն  փեշի  տակից  հանում  է ճիպոտը  և  խ□ում  թագավորի  ոտքերին: -Թագավորն  ապրած  կենա, — ասում է  դերձակը, — ամեն  մար□  իր վերմակի  համեմատ  պիտի   ոտքը  մեկնի:
 Թագավորն  ամիջապես  ոտքերն  իրեն է  քաշում,  թաքցնում  վերմակի  տակ:

   Կամակոր  թագավորն  այլևս  ոչինչ  չի  կարողանում  ասել: Նույնիսկ  մեծ –մեծ   նվերներ  է տալիս  ու  ճանապարհ  դնում  հնարագետ  դերձակին:

1.Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:

խփում

մարդ

թախտին

կարճ

   2. Ի՞նչ  է  նշանակում  դերձակ  բառը.

Կարուձև անող արհեստավոր:

3. Ո՞ր   դարձվածքի   իմաստն  է  սխալ  բացատրված.
ա/ գլուխը  դատարկ   —  հիմար, անխելք, տգետ
բ/ թև առնել  —  ոգևորվել, ոգեշնչվել
գ/ կողը  հաստ – համառ, կամակոր, ինքնասածի
դ/ ձեռք մեկնել —  ձեռքով անել, հեռանալ սխալ է

ձեռք մեկնել-Մուրալ,օգնել,ծուրացնել, հափշտակել

4.Տրված  բառերից  ո՞րն  է  ածանցավոր.

      ա/ օրերից

      բ/  գլուխ                            

      գ/ թագավոր

       դ/ ոչինչ

5.Ի՞նչ  խոսքի  մաս  են  տեքստում ընդգծված  բառերը:

կամակոր-Ածական

երկրի-գոյական

երկար-ածական

նա-դերանուն

դերձակը-գոյական

ասում է-բայ

թաքցնում-բայ

հնարագետ-ածական

6. Օգտագործելով  տրված  բառերը ̀ լրացրու՛  առած-ասացվածքները.

    ա/ Ծաղիկը  ծաղկին  նայելով  է  բացվում:

     բ/Թթու  է, թան  չի,  ամեն մարդու բան չի:

     գ/Մեջք –մեջքի  որ  տանք, սարեր շուռ  կտանք:

      դ/Արջից  վախեցողը  անտառ չի  գնա:

7. Ի՞նչն  է  ստիպում  թագավորին  նման հրաման  արձակել:  Թագավորը շատ կամակոր  և քմահաճ է լինում։
8. Ի՞նչ  հնարամտության  է  դիմում  դերձակը: Դերձակը  գնում  է  մի  վերմակ  կարում,  դիտմամբ  էլ  մի  քիչ  կարճ  է  անում: Տանում  է,  դնում     թագավորի  առաջ: Փեշի  տակ  էլ  թաքուն  մի  ճիպոտ  է  պահած  լինում:
9. Ժողովրդական  ո՞ր  ասացվածքն  է  օգտագործված  տեքստում: Մարդ  իր վերմակի  համեմատ  պիտի   ոտքը  մեկնի:

10. Նախորդ առաջադրանքում առանձնացվ ած ասացվածքով հորինե’լ պատմություն։

Կար չկար մի խելացի երեխա կար: Այդ երեխան կարողանում էր բոլոր մարդկանց մտքերը կարդալ: Նա մտածում էր միակն է, որ կարդում է մտքեր ու նա կարող է անել ամեն բան: Մի օր նա դուրս եկավ դպրոցից և տեսավ մի մարդու ,փորձեց կարդալ նրա մտքերը,բայց չկարողացավ: Ու հասկացավ , որ իրենից խելացի էլ կա:

28.09.2022

Հրանտ Մաթևոսյան «Հացը»

Հարցեր և առաջադրանքներ՝

 1. Քո կարծիքով ինչո՞ւ է պատմվածքը վերնագրված «Հացը»: Իմ կարծիքով հեղինակը հացը կապում է աշխատանքի հետ, պետք է աշխատել, որ ուտել:
 2. Հաց բառով գտիր և գրիր առածներ, ասացվածքներ: Բերան կա հաց չկա, հաց կա բերան չկա: Ավելի լավ է հացը ջրով, քան կարկանդակը՝ դժբախտությունով: Հացի զոռ, բանի քոռ:

ՆԱԽՆԱԴԱՐ

Սեպտեմբերի 26-30

• Մարդկության պատմության ո՞ր ժամանակաշրջանն է կոչվում նախնադար և ինչու՞։ Քանի՞ շրջանի է այն բաժանվում։ Համաշխարհային պատմության հնագույն շրջանը կոչվում է նախնադար: Բաժանվում է մի քանի փուլերի՝ քարի դար , իսկ քարի դարը բաժանվում է երեք ենթափուլի՝ հին քարի դար ( պալեոլիթ), միջին քարի դար(մեզոլիթ) և նոր քարի դար (նեոլիթ):
• Ե՞րբ է սկսվել երկրագնդի մեծ սառցակալումը, ի՞նչ հետևանքներ է այն ունեցել։ Սառցակալումը սկսվել է մեկ միլիոն տարի առաջ: Այդ պատճառով վերացան անտառներն ու բուսառատ տափաստաները, անհետացան կենդանիների շատ տեսակներ:
• Ի՞նչ էին անվանում հնագույն մարդկանց խմբերը։ Հնագույն մարդկանց խմբերը կոչվում էին նախնադարյան հոտեր:
• Ինչո՞վ էին զբաղվում հնագույն մարդիկ։ Հնագույն մարդիկ զբաղվում էին հավաքչությամբ և որսորդությամբ:
• Ի՞նչ սկզբունքով է կազմավորվել տոհմը։ Ինչո՞վ է այն տարբերվում հոտից։ Մոտ 40-30 տարի առաջ ձևավորվեցին մարդկանց հասարակական նոր միավորումներ՝ տոհմական համայնքներ : Ի տարբերություն հոտի համայնքն ուներ բնակության մշտական տարածք :
• Ի՞նչ եք հասկանում  բանական էակ ասելով։
Մարդ, որը կենդանական աշխարի բարձրագույն ներկայացուցիչն է :
• Պալեոլիթյան ի՞նչ կայաններ գիտեք Հայաստանում։

Արտին լեռան պալեոլիթյան կայաններ:

28.09.2022

Հարցեր և առաջադրանքներ՝

 • Մեղադրիր տղային: Նա կարող էր ընտանիքին օգնել, բայց նա ոչ մի գործով չօգնեց, մտածում էր միայն իր մասին: Իսկ դա լավ բան չէ , պետք է մեծահոգի լինել:
 • Արդարացրու տղային: Երկու դեպքում էլ չմոռանաս հիմնավորել:
 • Արդարացնել չեմ ուզում:
 • Խորհուրդ տուր տղային։ Չի կարելի այդքան ինքնասեր լինել, որովհետև գեղեցիկ չէ:

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ։ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 26֊30.ԱՅՐՈՒՄ։

Սովորել` Այրում ։Հրդեհի հանգցնելը թեման։

Պատասխանել հարցերին

 1. Ի՞նչ է այրումը։Ի՞նչով է ուղեկցվում այն։ Այրումը դա քիմիական ռեակցիա է , որ ուղեկցվում է ջերմության և լույսի անջատումով:
 2. Որո՞նք են այրման առաջացման պայմանները։ Այրում տեղի ունենալու համար , հարկավոր է նյութը նախապես տաքացնել մինչև հմապատասխան հյութը նախաապես տաքացնել մինչև համապատասխան բռնկման ջերմաստիճան:
 3. Հրդեհը հանգցնելու ի՞նչ միջոցներ գիտեք։ Այրումը ընդհատելու կա երկու պայման ՝ ջերմաստիճանի իջեցում և թթվածնի մուտքի դադարեցում:
 4. Ի՞նչպես կվարվեք,եթե բնակարանում գազի հոտ զգաք։ Կփակեմ գազի հոսքը բնակարանում, կբացեմ պատուհանները:

Բնագիտության առաջադրանք.Սեպտեմբերի 19֊23.

Սովորել՝ Քայքայման և միացման ռեակցիաները թեման։

Պատասխանել հարցերին .

 1. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում քայքայման։

Կան ռեակցիաներ որոնց ընթացքում  որևէ  բարդ նյութ քայքայվում  է  առաջեցնելվ այն նյութերը, որոնք  կարող են լինել պարզ կամ բարդ :Ասպիսի ռեակցիաներն անվանում են  քայքայման ռեակցիաներ:  

 • Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում միացման ։

Այն  ռեակցիաների  ժամանակ  ,  երբ երկու  կամ ավելի  նյութերի   միացումից  առաջանում է մեկ նոր նյութ կոչվում է միացման ռեակցիաներ:

 • Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ ջուրը տրոհվում է ջրածնի և թթվածնի։Ի՞նչ քիմիական ռեակցիա է տեղի ունենում։

Տեղի է ունենում  քայքայման ռեակցիա:

 • Բերվածներից որո՞նք են միացման ռեակցիա։

ա) C+O2 =CO2 բ)CH4=H2+C

գ)H2+S=H2S դ) FeS=Fe+S

Урок 5

 1. Упражнения 9

Употребите данные существительные со словом мой или моя. Запишите
в два столбика отдельно слова мужского и женского рода.

м.рж.р
мой Лагерь, мой медведьмоя кровать
мой букварьмоя лошадь
мой деньмоя жизнь
мой камень моя морковь
мой конь
мой гость
мой рубль
мой календарь
мой словарь

2.Составь сочетания имен существительных со словами мой, моя, мое, укажи род.

Свеча-моя ж.р., полотно- мое ср.р , друг- мой м.р, взгляд-мой м.р, дочка-моя ж.р, вьюга- моя ж.р, ружье- мое ср.р , озеро-мое ср.р, кроссворд-мой м.р, жилище- моеср.р.

3.Определи род существительных, запиши слова в три столбика. Над столбиками напиши :м.р., ж.р, ср.р.

м.рж.рср.р
килограммЖидкостькино
светкиносъемка,питье
подъездрассадановоселье
троллейбуспоездка