22.09.2022

Գործնական քերականություն

13. Շարունակի՛ր (հարցերին պատասխանելով’ գրավոր պատմի՛ր):

Մի օր ճամփա ընկանք ու գնացինք աշխարհ տեսնելու: Գնացինք. գնացինք. շատ թե քիչ. մեր իմացած ու չիմացած երկրներն անցանք, սարերն անցանք, ծովերն անցանք, անապատն անցանք, մեկ էլ դեմներս մի գունավոր քաղաք փռվեց: Որ մտանք, զարմանքից բերաններս բաց մնաց: Քաղա՛ք. դու քաղա’ք. ոչ մի բան միագույն չէր:

Տներն կառուցված էին վարդագույն աղյուսներից: Ծառերը. թփերն ու ծաղիկներն էլ էին վարդագույն : Կենդանիներն միջատներից փոքր էին, բայց էլի վարդագույն : Քաղաքը շատ սիրուն էր և միագույն: Քաղ աքն այդպիսին էր դարձել , որովհետև քաղաքի վրա վարդագույն անձրև թափվել: Մարդիկ վարդագույն մազեր ունեին, խելացի էին, զբաղվում էին երաժշտությամբ : Մեզ ընդունեցին շատ հյուրասեր: Մենք այնտեղ նվագեցինք վարդագույն երաժշտություն , պարեցինք վարդագույն պարեր, մի խոսքով շատ լավ ժամանակ անցկածրեցինք :

14. Նախադասություններում գործողություն կատարողի անունը չկա. գտի՛ր՝ մե՞կն է, թե՞ մեկից ավելի (եզակի՞ է, թե՞ հոգնակի):

Զարմացա — Եզակի: Տեսանք — հոգնակի : Փնտրում ես — եզակի : Վազում եք- հոգնակի : Կտա — եզակի: Կհասնեն — հոգնակի:

15.      Տրված բառերը երեք խմբի բաժանի՛ր և այդ խմբերի տարբերությունը  բացատրի՛ր:

Գոյական Ածական Բայ

Ծաղիկ ջինջ վազել

ժամացույց բուրավետ թրթռալ

ջուր մեծ թիավարել

սար ջրոտ ջրել

մարդ ուրախ գնալ

երեխա ծաղկավետ լողալ

նավաստի հրաշալի վազվզել

օձ Մաքուր սողալ

ինքնաթիռ ճկուն իջնել

առվակ սև բացվել

գարուն պայծար չխկչխկալ

թիթեռ սպիտակ գոռգոռալ

պահակ գաղտնի բարձրանալ

նավակ ոսկեզօծ պահել

հատիկ երկաթյա ոսկեզօծել:

16. Հականիշները (հակաոակ իմաստ ունեցող բառերը) գտի՛ր և զույգ-զույգ գրի’ր:

Միշտ-երբեք. անարատ-արատավոր, ոչնչացնել-ստեղծել, բացահայտ-գաղտնի. թույլ-ամուր. վերջին-առաջին. Համաձայնել-Մերժել. հանգստանալ-աշխատել. գտնել-կորցնել. Հավաքել-վատնել, աջ-ձախ. արթուն-քնած, հրաժարվել. :

17. Ա և Բ- խմբի բառերի իմաստների տարբերությունը բացատրիր:

Ա   գոյական          Բ բայ

գոռոզ —   գոռոզանալ

ուղիղ —   ուղղել

խոնարհ – խոնարհել

կանաչ — կանաչել

18. Գրի՛ր՝  յուրաքանչյուր նախադասության  մեջ գործողություն կատարողն ո՞վ է, (ովքե՞ր են) և ընդգծի՛ր այն բառը, որը հուշեց:

Օրինակ՝ Վերջերս  այնտեղ հյուր հաճախ եք գնում:  — Դուք:
Երկու հարյուր կիլոմետր կտրել. եկել եմ, որ մի բան հարցնեմ- ես:

Ծաղկած ճյուղը քո այգու եղրևանուց եu կտրել: — դու

Շան վզին փոքրիկ ռադիոընդունիչ էր ամրացրել:- նա

Քարանձավում ճանճի մեծության թռչուններ տեսանք:- մենք

Հետաքրքիր բան եք մտածել: — դուք

Մեզ ամեն տարի այցելում են: նրանք

19. Բառակապակցությունների իմաստները մեկական բառով արտահայտի՛ր:

Օրինակ՝ բարձր հասակ ունեցող-բարձրահասակ:

Բարի սիրտ ունեցող- բարեսիրտ, խիղճ չունեցող- անխիղճ, բարձր ձայնով-բարձրաձայն, միշտ ժպտուն- ժպտացող, գանձը պահելու տեղ- գանձարան, կապույտ աչքերով- կապտաչյա, արքայի որդի- արքայազն, հույների երկիր- Հունաստան,  փոքր էշ- քուռակ, ծաղիկներով զարդարված, ծաղկազարդ: