1.03.2023

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Անծանոթ բառերը բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Չնչին — Ոչ կարևոր, կարևորություն չունեցող, անկարևոր: Չնչին խնդիր՝ հարց:

Առջև- Առաջը, դեմը, երեսի կողմում:

Հասուն-Տարիքը հասած, չափահաս դարձած (մարդ):

2.Գրի՛ր պարգև-նվեր, արշալույս- Արեածագ ,նվաստացնել-Արեածագ, վախկոտ , Թաց , թաքուն , տառապել- Տանջվել:Բառերի հոմանիշները: