21.10.2022

248.

 1. Ապրանքի գինը 5600 դրամ էր։ Այդ գինը նախ բարձրացավ
  10 %-ով, ապա իջավ նույնքան տոկոսով։ Նախնական գնի համեմատ ավելի թա՞նկ, թե՞ ավելի էժան դարձավ ապրանքը։
  5600×10%/100%=560
  5600+560=6160
  6160-560
  Գինը մնաց նույնը
 2. Շախմատային մրցաշարում 120 խաղերից 42-ն ավարտվել են ոչոքի արդյունքով։ Ոչ-ոքիների քանակը խաղերի ընդհանուր քանակի քանի՞ տոկոսն է։
  42×100/120=35%

  250.Դասարանում կա 25 աշակերտ։ Կիսամյակի ընթացքում նրանցից
  7-ը դասերից ուշացել են 14-ական անգամ, 6-ը` 7-ական անգամ,
  իսկ մնացած աշակերտների մասին հայտնի է, որ նրանց
  ուշացումների քանակները նույնն են։ Քանի՞ անգամ է դասերից
  ուշացել նրանցից յուրաքանչյուրը, եթե դասարանի բոլոր
  աշակերտների ուշացումների միջին քանակը 8 է։

  252.Գետի հոսանքի արագությունը 2 1/2կմ/ժ է։ Որքանո՞վ է գետի
  հոսանքի ուղղությամբ նավակի ընթացքի արագությունը մեծ
  հոսանքին հակառակ ուղղությամբ ընթացքի արագությունից։

  2 1/2 + 2 1/2= 10/2=5 կմ/ժ- ժամով
  254.Լուծե՛ք թվաբանական խաչբառը.
  Ուղղաձիգ. Ա. Տասնչորս 2-ների արտադրյալը։ Բ. Միլիոնի 1%-ը։ Գ. Երեք տարբեր թվանշաններով գրի առնվող ամենափոքր հնգանիշ թիվը։
  Հորիզոնական. Ա. Նույն թվանշանով գրի
  առնվող թիվ։ Դ. Թիվ, որը 27691-ից մեծ է այնքանով, որքանով փոքր է 32329-ից։ Ե. Թիվ, որը
  հարաբերում է 5129-ին այնպես, ինչպես 184-ը՝
  23-ին։ Բ 1000000×1%/100%=10.000%
  Գ. 11.123
  Դ. 27691- 32329=4638 4638:2=2319
  Ե. 5129×184/23=41.032
  255.6 3/7= 7 4/7, 15 2/3= 16-1/3 , 27 2/8= 28- 6/8խառը թվերը ներկայացրե՛ք: