ՀԻՆ ԵԳԻՊՏՈՍ

Հարցեր

• Ովքե՞ր էին փարավոնները։ Եգիպտոսում արքաին անվանում էին փարավոն , որը նշանակում է մեծ տան- պալատի տեր:

• Մի քանի նախադասությամբ ներկայացրու Ռամզես ll-ի գահակալման տարիները։
Ռամզես II գահակալել է Ք.Ա. 1279-1213թթ: Ռամզեսի օրոք հավերժական բարեկամության պայմանագիր է կնքվում խեթական արքայի հետ:
Ի՞նչ գիտեք եգիպտական մշակույթի մասին։ Եգիպտացիները իրեց փարավոների համար մահնալուց հետո կառուցում էին բուրգեր, որտեղ փարավոններից սարքում էին մումիա և պահում բուրգերի մեջ :
• Ինչու՞ է հույն պատմիչ Հերոդոտոսը Եգիպտոսն անվանել 

Նեղոսի պարգև։ Որովհետև, Նեղոս գետի շնորհիվ Նեղոսի ափերի մոտ կարողանում էին ստեղծել հզոր պետություններ:

11.10.2022

упр.15.

К существительным первого столбика подберите антонимы из второго.
Напишите их парами.
добро — зло
счастье — горе
ночь — день
правда — ложь
друг — враг
вежливость -грубость
утро -вечер
подъём-спуск
юность- старость

упр 5 .

Дополните предложения словами из текста.

 1. Мальчик гонял футбольный мяч с друзьями 4 чеса . 2. Мяч покатился в сарай и притаился в тёмном углу . 3. Незнакомый мальчик дома положил мяч на пись-менный стол рядом с часом-будильником. 4. Тот, у кого живёт мяч, не учит уроков . 5. Мальчик из школы вернулся весёлый, с пятёрками в дневнике . 6. Зря будильник называл мяч бездильником и вредным.

упр 6

Найдите в тексте антонимы данных слов.
Хвалить- ругать, войти-выйти, проснуться- заснуть, слабый- крепкий, светлый- мрачный, полезный-опасный, грустный-радостный.

упр 7

Составьте словосочетания с данными существительными.
Образец: будильник – мой новый будильник.
Урок- мой урок, дневник — красный дневник, друг- хороший друг, двойка- двойная двойка , окно- разбитое окно, утро- весёлое утро, соседка- нижняя соседка , школа- любимая школа, игра- интересная игра, двор- шумный двор,
мальчик- высокий мальчик, чтение- долгое чтение, стол-квадратный стол.

11.10.2022

Ընթերցի՛ր Կոմիտասի «Աշուն» ստեղծագործությունը։

Աշուն

Ծառեր, թփեր լեցուն միրգ,

Մառան տարան գիրկ ու գիրկ,

Աշուն սնավ:

Սաղարթ-սաղարթ սարսելով

Ոսկի տերև դարսելով՝

Աշուն քնավ:

Տարափ ու բուք փչելով,

Վայուն-մայուն ճչելով՝

Աշուն ծնավ:

2. Բացատրի՛ր բառերը՝ լեցուն-Լիքը, գեր, պարարտ, մառան-Գետնափոր տեղ՝ նկուղ զանազան կարգի մթերքներ պահելու համար, տարափ-Հորդ անձրև, սաղարթ-Բույսի տերևների ամբողջությունը, տերևներ, մառան-Գետնափոր տեղ՝ նկուղ զանազան կարգի մթերքներ պահելու համար :

3. Յուրաքանչյուր քառյակի բովանդակությանը համապատասխան գրի՛ր, թե աշունն ինչպիսին է:

1-ին քառյակ Գեղեցիկ աշուն

2-րդ քառյակ Տերևաթափ աշուն

3-րդ քառյակ Խորը աշուն

10.10.2022

136.

Ուղղանկյան մակերեսը 900 սմ2
է։ Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր
է նրա մակերեսի 1 %-ը: Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր է նրա մակերեսի 16 %-ը։ 900:100%=9 սմ2
1%= 9սմ2

16%x900=14400 14400:100=144

137.

Որքա՞ն է 536-ի 100 %-ը։ 536

 1. Զամբյուղում կա 300 խնձոր։ Գտե՛ք խնձորների քանակի 20 %-ը։
  300×20:100= 60
 2. Մի գյուղացին իր այգուց հավաքել է 1500 կգ խաղող, իսկ մյուսը՝30 %-ով պակաս։ Ընդամենը քանի՞ կիլոգրամ խաղող են հավաքելերկու գյուղացիները։
  1500×30:100=450 1500-450=1050 1500+1050=2550
  141.Ո՞րն է ավելի շատ՝ 900-ի 15 %-ը, թե՞ 800-ի 20 %-ը։
  900×15:100=135 < 800×20:100=168
  142.Զբոսաշրջիկն անցել է ճանապարհի 1/4 -ը։ Ճանապարհի քանի՞ տոկոսն է նա անցել։

  143.Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.
  ա) 1 մետրի քանի՞ տոկոսն է 1 դեցիմետրը.
  բ) 10 տոննայի քանի՞ տոկոսն է 1 ցենտները.
  գ) 1 քառակուսի մետրի քանի՞ տոկոսն է 1000 քառակուսի սանտիմետրը։
  144.Ուսանողի թոշակն ավելացել է 2 անգամ։ Քանի՞ տոկոսով է
  ավելացել թոշակը։
  145.Ո՞րն է ավելի քիչ՝ 150-ի 80 %-ը, թե՞ 100-ի 120 %-ը։

136.

Ուղղանկյան մակերեսը 900 սմ2
է։ Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր
է նրա մակերեսի 1 %-ը: Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր է նրա մակերեսի 16 %-ը։ 900:100%=9 սմ2
1%= 9սմ2

16%x900=14400 14400:100=144

137.

Որքա՞ն է 536-ի 100 %-ը։ 536

 1. Զամբյուղում կա 300 խնձոր։ Գտե՛ք խնձորների քանակի 20 %-ը։
  300×20:100= 60
 2. Մի գյուղացին իր այգուց հավաքել է 1500 կգ խաղող, իսկ մյուսը՝30 %-ով պակաս։ Ընդամենը քանի՞ կիլոգրամ խաղող են հավաքելերկու գյուղացիները։
  1500×30:100=450 1500-450=1050 1500+1050=2550
  141.Ո՞րն է ավելի շատ՝ 900-ի 15 %-ը, թե՞ 800-ի 20 %-ը։
  900×15:100=135 < 800×20:100=168
  142.Զբոսաշրջիկն անցել է ճանապարհի 1/4 -ը։ Ճանապարհի քանի՞ տոկոսն է նա անցել։

100%x1/4= 25

143.Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.
ա) 1 մետրի քանի՞ տոկոսն է 1 դեցիմետրը.
1մ = 100սմ 1դ=10սմ 10×100:100=10%
բ) 10 տոննայի քանի՞ տոկոսն է 1 ցենտները.
10տ= 10.000կգ 1ց= 100կգ 100×100%:10.000=1%
գ) 1 քառակուսի մետրի քանի՞ տոկոսն է 1000 քառակուսի սանտիմետրը։
1m= 10.000 1000×100:10.000= 10%
144.Ուսանողի թոշակն ավելացել է 2 անգամ։ Քանի՞ տոկոսով է
ավելացել թոշակը։
100% 200%
100%
146.Ո՞րն է ավելի քիչ՝ 150-ի 80 %-ը, թե՞ 100-ի 120 %-ը։
150×80:100%=120 = 100×120:100=120

10.10.2022

136.

Ուղղանկյան մակերեսը 900 սմ2
է։ Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր
է նրա մակերեսի 1 %-ը: Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր է նրա մակերեսի 16 %-ը։ 900:100%=9 սմ2
1%= 9սմ2

16%x900=14400 14400:100=144

137.

Որքա՞ն է 536-ի 100 %-ը։ 536

 1. Զամբյուղում կա 300 խնձոր։ Գտե՛ք խնձորների քանակի 20 %-ը։
  300×20:100= 60
 2. Մի գյուղացին իր այգուց հավաքել է 1500 կգ խաղող, իսկ մյուսը՝30 %-ով պակաս։ Ընդամենը քանի՞ կիլոգրամ խաղող են հավաքելերկու գյուղացիները։
  1500×30:100=450 1500-450=
  141.Ո՞րն է ավելի շատ՝ 900-ի 15 %-ը, թե՞ 800-ի 20 %-ը։
  142.Զբոսաշրջիկն անցել է ճանապարհի -ը։ Ճանապարհի քանի՞ տոկոսն է նա անցել։
  143.Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.
  ա) 1 մետրի քանի՞ տոկոսն է 1 դեցիմետրը.
  բ) 10 տոննայի քանի՞ տոկոսն է 1 ցենտները.
  գ) 1 քառակուսի մետրի քանի՞ տոկոսն է 1000 քառակուսի սանտիմետրը։
  144.Ուսանողի թոշակն ավելացել է 2 անգամ։ Քանի՞ տոկոսով է
  ավելացել թոշակը։
  145.Ո՞րն է ավելի քիչ՝ 150-ի 80 %-ը, թե՞ 100-ի 120 %-ը։