հայերի ծագումը

Հարցեր

• Ո՞րն է հնդեվրոպական նախահայրենիքը։
Հնդեվրոպական նախահայրենիքը զբաղեցրել է Հայկական լեռնաշխարը , Փոքր Ասիայի արևելքը , Միջագետքի հյուսիսը և Իրանի հյուսիս-արևմուտք:
Հայկական լերնաշխարհը կազմել է հնդեվրոպական հախահայրենիքի կենդրոնական շրջանը:

• Ի՞նչ գիտեք հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի մասին։ Ի՞նչ այլ լեզվաընտանիքներ կարող եք նշել։
Հայերը պատկանում են աշխարհի ամենաբազմադամ լեզվաընտանիքին: Այն կոչվում է հնդեվրոպական , քանի որ այդ լեզվաընտանիքի լեզուները գործածվում են Հնդկաստանի արևելքից մինչև Եվրոպաի արևմուտք ձգվող տարացքում
:
• Ի՞նչ է ավանդազրույցը։
Ավանդազրույցների մեջ ամենահնը և արժեքավորը Հայկական զ ավանդազրույց է:
• Ներկայացրե՛ք հայերի ծագման մասին պատմող հայկական ավանդազրույցը։
Հայերի ծագման մասին ավանդազրույցներ են եղել դերևս հին ժամանակներում: Դրա համաձայն՝ Հայերը դյութազուն Հայկի ժռանգներն են: Այդ բոլոր զրույցներում հայերը ներկայանում են որպես մեծ և քաջ ժողովուրդ, որի հետ ազգակիցլինելը պատվաբեր է:

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 17-20

Սովորել ՝ Թթուներ թեման:

Տնային առաջադրանք

Պատասխանել հարցերին

  1. Ի՞նչ թթուներ կան բնության մեջ:
    Բնության մեջ կան շատ թթուներ, օրինակ՝ կիտրոնաթթու, խնձորաթթու, կաթնաթթու, քացախաթթու:
  2. Ի՞նչ բաղադրություն ունեն թթուները:
    Թթուները կազմված են ջրածնից և թթվային մնացորդերից:
  3. Ինչպե՞ս կարող եք համոզվել ,որ տվյալ նյութը թթու է: Թթուները ունեն կծու համ: Թթուների լուծույթներում հայտանյութը փոխում է իր գույնը. մանուշակագույն լակմուսը դառնում է կարմիր:
  4. Ինչպե՞ս պետք է վարվել թթուների հետ:
    Քանի որ , թթուները քայքայում են մաշկը , պետք է զգույշ վարվել նրանց հետ: Եթե թթուն թափվել է մաշկի վրա, այն հարկավոր է շտապ լվանալ առատ ջրով, այնուհետև մշակեն սոդայի ջրով:

17.10.2022

217.Մանրակի լայնությունը 1 ։ 5 մասշտաբով գծագրում 8 սմ է։ Որքա՞ն կլինի այդ մանրակի լայնությունը 1 ։ 4 մասշտաբով գծագրում։
1:5 5×8=40 1:4 40:4=10

219.Բանվորը պիտի պատրաստեր 80 մանրակ։ Հերթափոխի վերջում նա նախատեսված աշխատանքը կատարել էր 130 %­ով։ Քանի՞ մանրակ էր պատրաստել բանվորը։
80×130%:100%=104 մանրակ

221.Դպրոցում կա 480 աշակերտ։ Նրանց 35 %­ը մասնակցել է մարզական մրցումներին։ Աղջիկները մրցումների մասնակիցների 25 %­ն են։ Քանի՞ աղջիկ է մասնակցել մրցումներին։
480×35%/100%=168

168×25%/100%=42 աղջիկ

224.Շրջանագծի շառավիղը 3 սմ է (տե՛ս նկ. 9)։ Ինչի՞ է հավասար ուղղան կյան մակերեսը։
Երկ.= 3×10=30սմ
Լայն.= 2×3=6սմ

S=30×6=180 սմ.քառ

225.Գտե՛ք այն թիվը, որը տառի փոխարեն գրելու դեպքում կստացվի հավասարություն.

ա) x : 25 = 2 : 5,
X=25×2/5=10
դ)65/y=13/9 ,
y=65×9:13=45
է) 3/z=4/5 ,
z=3×5:4=15/4
բ) x/6=11/24,
x=6×11:24=2 18/24
ե) 81 : 72 = y : 36,
y =81×36:72= 4 36/72

ը)560/110 = z/3212 ,
z=560×3212/110= 16352
գ) 38 : x = 19 : 5,

x=38×5/19=10

զ) 2y : 4 = 30 : 72,

2y=30×4:72= 1 48/72

y=120/72:2=120/72x 1/2=120/144

թ) z : 92 = 15 : 69:,

z=92×15/69=20

218.Համեմատե՛ք.
ա) 16-ի 37 %-ը = 37-ի 16 %-ը,
բ) 72-ի 94 %-ը = 94-ի 72 %-ը,
գ) 88-ի 56 %-ը = 56-ի 88 %-ը։