19.10.2022

2-րդ հատված

Ձմեռը հայրս Չալանկին կապում էր մեր գոմի չարդախում, հենց գոմի դռան առաջ, ուր նա խոտ էր դնում նրա համար, որ տեղը փափուկ ու տաք լինի։

Հայրս Չալանկին գոմի դռանը կապում էր նրա համար, որ գող գալու դեպքում իմացնի, որովհետև գոմը գտնվում էր մեր տնից բավական հեռու։ Եթե պատահեր դուռը կոտրեին և ամբողջ տավարը տանեին` չէինք իմանա։

— Քնածն ու մեռածը մին է,— ասում էր հայրս և միշտ զգուշացնում, որ եթե ինքը, պատահեց, տանը չեղավ, մենք չմոռանանք Չալանկին կապել գոմի չարդախում։

Եվ, պետք է ասած, Չալանկի պատճառո՞վ, թե նրա ահից, ոչ միայն մեր գոմից, այլև մեր բակից բան չէր գողացվում։ Հայրս հավատացած էր, թե մի բան պատահելիս Չալանկը հաչոցով կիմացնի։

Իսկ Չալանկը երբեք սուտ չէր հաչում… Դա արդեն հայտնի էր:

Ու ահա ձմռան մի գիշեր, երբ մեր տանը բոլորս քնած էինք, հանկարծ զարթնեցինք ինչ-որ տարօրինակ ձայներից։ Մեկը դիպչում էր մեր դռանը, ճանկռոտում և մի տեսակ, մռռոցի նման, ձայներ հանում։

Առաջինը զարթնեցինք ես ու մայրս։ Հայրս, սովորաբար, խոր էր քնում, մինչև չհրեիր՝ չէր զարթնի։

Մի քանի անգամ ականջ դնելով այդ տարօրինակ ձայներին, մայրս արթնացրեց հորս.

— Տես մի էն ի՞նչ է, որ դուռը չանգռում է…

Այդ րոպեին դռան ճանկռտոցը կրկնվեց. նորից մեկը դիպավ դռանը, և լսվեց զսպված կլանչոց։

— Շուն է՞,— հարցրեց հայրս տարակուսած, անկողնում նստելով: Ապա վեր կացավ, արխալուղը գցեց ուսերին ու գնաց դեպի դուռը։

Բայց մայրս չթողեց դուռը բանալ։

— Կատաղած շուն կլինի, աման…

Հայրս լուսամատի ապակիների միջով նայեց դուրս, բայց բան չնկատելով, լուսամուտի մի փեղկը բաց արավ ու գլուխը դուրս հանեց։

— Դե կորի՛,– պոռաց նա և ետ դարձավ։– Մեր շունն է, կապը կտրել է։

— Բա խի՞ է դուռը չանգռում,— զարմացավ մայրս։— Չլինի՞ սոված է։

— Չէ՛, հենց իրիկունը, գոմը փակելուց հետո եմ հաց տվել,— պատասխանեց հայրս։– Ով գիտի գելի հոտ է առել, վախից կապը կտրել` դեսն է եկել…

Եվ հայրս, ուսերին գցած արխալուղը մի կողմ դնելով, ուզում էր կրկին անկողին մտնել, երբ շունը, որ լռել էր այդ րոպեին, նորից դիպավ դռանն ու կլանչեց։

— Չէ։ Սա իսկ որ գելի հոտ է առել,— կրկնեց հայրս։ — Վախից կլանչում է…

Ու նորից բարկացավ.

— Դե, կորի՛, անպետք։

Չալանկը ընդհատեց կլանչոցը, բայց դարձյալ դռնովը դիպավ։

— Քեզ պես հազար շուն սատկի, էս ցրտին դուրս չեմ գա,— ասաց հայրս ու մտավ անկողին։

Շունը դռան ետևից կարծես զգաց այդ բանը և ավելի անհանգստացավ. սկսեց նորից կլանչել ու թաթը դռանը քսել:

Կլանչում էր, թաթը դռանը քսում և մի վայրկյան լռում, սպասում։ Տեսնելով ձայն չենք տալիս՝ շարունակում էր նույն ճանկռտոցն ու կլանչը։

Առաջադրանքներ

 1. Դուրս գրիր անծանոթ բառերը և բացատրիր:
  կլանչոց-Շան աղիողորմ հաչոց, կաղկանձյուն:
  արխալուղը-Տղամարդկանց և կանանց կարճ՝ մինչև ծնկները հասնող հագուստ:
 2. Կազմիր նախադասություններ ընդհատել, տարօրինակ, զարթնել բառերով:
  Երբ իմ մայրիկը խոսում է , ես ընդհատում եմ նրան:
  Մեր բակը ցավոք սրտի տարօրինակ կեղտոտ է:
  Մեր ծովախոզուկը շատ է ուրախանում , երբ մենք առավոտյան զարթնում ենք:
 3. Ի՞նչ առածներ գիտես շան մասին: Գրիր:
  Շան հետ ընկերացի՛ր, փայտը ձեռքիցդ մի՛ գցիր:
 4. Վերնագրիր հատվածը:
  Խեղճ Չալանկը

19.10.2022

236.Համաչա՞փ են արդյոք պատկերները տարված ուղղի նկատմամբ
(տե՛ս նկ. 13)։ Կարո՞ղ են արդյոք այդ պատկերները համաչափ լինել
մեկ ուրիշ ուղղի նկատմամբ։

238.Տետրի մեջ արտագծե՛ք 14-րդ նկարում պատկերված կետերը և
ուղիղը։ Կառուցե՛ք այն կետերը, որոնք համաչափ են տրվածներին։

240.Պատկերի համաչափության առա՞նցքն է արդյոք տարված ուղիղը: ա)ոչ, բ)ոչ, գ)այո, դ)ոչ, ե)այո, զ)այո,

243.Տետրի մեջ արտագծե՛ք 18-րդ նկարը։ Կառուցե՛ք ABC բեկյալին p
ուղղի նկատմամբ համաչափ բեկյալը։

247.

Քանի՞ տոկոսն է.
ա) 50-ը 100-ի, 50×100/100= 50%
գ) 125-ը 25-ի, 125×100/25=500%
ե) 300-ը 30-ի, 300×100/30=1000%
բ) 15-ը 75-ի, 15×100/75= 20%

դ) 40-ը 250-ի, 40×100/250=16%

զ) 900-ը 15-ի։900×100/15=6000%


251.Քարտեզի վրա երկու քաղաքների հեռավորությունը հավասար է
7 3/5սմ-ի։ Ինչի՞ է հավասար քաղաքների իրական հեռավորությունը, եթե քարտեզի մասշտաբը 1 ։ 1000000 է։

38/500.000 x 1000000= 38.000000:500.000=76 կմ