մաթեմատիկա

03.02.2022

Օրվա գործունեություն.
Բանավոր հաշվարկներ
Կրկնեք բազմապատկման աղյուսակը։

Թեմա՝ Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար

 • 1. Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտե՛ք նրանց  ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը՝
  Օրիանակ՝ 30=5*3*2 և 75=5*5*3, 30 և 75 թվերի ընդհանուր պարզ արտադրիչներն են 5-ը և 3-ը։ 15 և 75 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար կլինի 5*3=15՝ (30, 75)=5*3=15:
 • (14 և 21)=7
  (32 և 16)=2x 2x 2x 2=16
  (25 և 42)=1
  (15 և 75)=3×5=15
  (60 և 26)=2
  (25և 100)=5×5=25
  (25 և 5)=5
  (21 և 28)=7
  (102 և 42)=2×3=6
  (24 և 36)=2x2x3=12
  (38 և 64)=2
  (25 և 504)=1
  (77 և 11)=11
  (25 և 40)=5
  (180 և 12)2X3=6
  (24 և 16)=2x2x2=8
  (3 և 7)=1
  (2 և 11)=1
  (260 և 26)=2×13=26
  (100 և 40)=2x2x5=20
  (13 և 50)=1
  (81 և 30)=3
  (100 և 84)=2×2=4
  (20 և 60)=2x2x5=20
  (38 և 60)=2
  (125 և 50)=5×5=25
  (40 և 17)=1
  (25 և 2)=1
  (600  և 250)=2×5=10
  (25 և 35)=5
 • (40 և 28)=2×2=4
 • (36 և 18)=2x3x3=18
 • (45 և 10)=5
 • (15 և 25)=5
 • (26 և 12)=2
 • (40 և 35)=5
 • (60 և 25)=5
 • (24 և 18)=2×3=6
 • (16 և 24)=2x2x2=8