Կոտորակների  կրճատումը Կոտորակների հավասարությունը

21, 22.02.2022.

Առաջադրանքներ

 • Կրճատեք կոտորակները:

12/32=12:4/32:4= 3/8

18/21=18:3/21:3=6/7

10/15=10:5/15:5=2/3

10/12=10:2/12:2=5/6

8/40=8:8/40:8=1/5

8/12=8:4/12:4=2/3

16/32=16:16/32:16=1/2

9/75=9:3/75:3=3/25

25/100=25:25/100:25=1/4

6/24=6:6/24:6=1/4

52/28=52:4/28:4=13/7

36/48=36:12/48:12=3/4

63/81=63:9/81:9=7/9

 • Իրար հավասա՞ր են արդյոք կոտորակները.

17/15և15/17 ոչ

 3/8 և 12/32 այո

 6/7և18/21 այո

 15/20 և 45/40 ոչ

5/4 և 10/12 ոչ

 15/20և45/43 ոչ

 50/250 և 1/5 այո

 • Աստղանիշը  փոխարինե՛ք  այնպիսի թվանշանով,  որ  ստանաք

կանոնավոր կոտորակ

2*9/239 209/239

6*7/634 607/634

*3/43 23/43

158/1*8 158/198

անկանոն  կոտորակ

4*6/*26 496 / 226

*4/54 74/54

*6/66 96/66

1*7/1*8 197/128

բաժիններ

17.02.2022

Առաջադրանքներ

 1. Կարդացեք

   մեկ իներորդ մաս

  մեկ տասնութերորրդ մաս

  մեկ երկու հազարերորրդ մաս

 • Գրեք թվանշաններով

ա)Մեկ հինգերորդ    1/5

բ)Մեկ տասներեքերորդ 1/13

գ)Մեկ յոթհազարերորդ 1//7000

դ)Մեկ հինգհազարերորդ 1/5000

 • Միավորը բաժանված է 8,12,36,400,1001  հավասար մասերի։ Ինչպե՞ս է կոչվում  հավասար մասերից մեկը  այդ դեպքերից  յուրաքանչյուրում։

1/8 , 1/12, 1/36, 1/400, 1/1001.

 • Ուղղանկյան   մակերեսի  ո՞ր մասն է գունավորված։
1/4
 
 
 
1/5    
 • Տրված թվերից առաջինը երկրորդի ո՞ր մասն է

ա) Րոպե և ժամ  1/60

բ)օր և շաբաթ  1/7

գ) միլիմետր և սանտիմետր    1/10

դ)կիլոգրամ և տոննա      1/1000

ե)միլիմետր և սանտիմետր  1/10

6․ Քանի րոպե է

ա) կես ժամը 1/2 ժ=30 րոպե

բ)քառորդ ժամը  ¼  ժ=20   րոպե

 ժամը 60:12=5 րոպե

 ժամը   60:5=12 րոպե

7․ Անոթում տեղավորվում է 600գ ջուր։ Այդ անոթի ո՞ր մասը պետք է լցնել, որպեսզի նրա մեջ լինի 150գ ջուր։

 600:150=4       ¾

Մաս և ամբողջ

17.02.2022

Առաջադրանքներ

 1. Պատկերներից յուրաքանչյուրի  վրա  նշված մասն արտահայտիր թվերով։
1/9  
   
   

ա)

բ)

    1/5
1/6     

գ)

դ)

1/10         

ե)

1/9  
   
   

Թվի մաս գտնելը

Օրինակ՝ 36-ի  -րդ մասը կլինի՝

36։6=6

 • Գտիր թվի նշված մասը։

160-ի   -րդ մասը  160:4=40

250-ի   -րդ մասը     250:5=50

3000-ի   -րդ մասը  3000:10=300

180-ի   -րդ մասը             180:9=20

 • Հաշվիր։

245 կգ-ի  -րդ մասը      245:5=49 կգ

24 ժ-ի   -րդ մասը           24:4=6 ժ

210 դրամի  -րդ մասը          210:7=30   դրամ

 • Արտահայտիր նշված միավորներով։

 1/6 ժ=60:6=  10ր

 1/5 կմ =1000:5= 200 մ

 1/12 օր =24:12=2ժ

  1/4տ =12:4=3 ամիս

  1/10ց =100:10=10 կգ

 1/20 մ =100:20=5  սմ