Մաթեմատիկա

 1. Եթե Դավիթի մտապահած թիվը քառապատկենք ու արդյունքից հանենք ամենափոքր երկնիշ թվի եռապատիկը, ապա կստանանք  50։ Գտե՛ք  Դավիթի մտապահված  թիվը։ ( X x 4)- (10 x 3 )=50 (X x 4)-30=50 50 + 30=4 x X 4 x X=80 X=80:4 X=20
 2. Եթե Էվայի մտապահած թվի կրկնապատիկից հանենք 5, արդյունքը բաժանենք 5-ի, ապա կստանանք 11։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Էվան։ ( (X x 2)-5):5=11 ((X x 2 )-5 =11×5 =55 (X x 2 ) =55+5=60 X=60: 2=30 X=30
 3. Ո՞ր թիվն է մտապահել Սուսաննան, եթե նրա մտապահած թիվը հնգապատկենք,  արդյունքը փոքրացնենք  10 անգամ,   ապա կստանանք 15։ (X x 5):10=15 X x5=15 x10 =150 X=150:15 X=30
 4. Եթե Արամի մտապահած թիվը բազմապատկենք 7-ով և արդյունքից հանենք 20, ապա կստանանք 260։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Արամը։ (X x 7)-20=260 X x 7 =260 + 20 =280 X=280: 7 X=40
 5. Սիրելի սովորողներ, այժմ կազմեք վերջից լուծվող խնդիրներ։
 6. Քանի՞ բաժանարար ունի 40-ը։ 10,4, 8, 5,
 7. Քանի՞ բաժանարար ունի 32-ը։4,8,
 8. Քանի՞ բաժանարար ունի 12-ը։2,6,4,3,
 9. Քանի՞ բաժանարար ունի 24-ը։ 8,,3,6,4
 10. Գտիր 34 թվի ամենամեծ ու ամենափոքր բաժանարարների գումարը։ 34:34=1 34:1=34 34+1 =35
 11. Գտիր 65 թվի ամենամեծ ու ամենափոքր բաժանարարների գումարը։ 65:65=1 65:1=65 65+1 =66