Մաթեմատիկա

 1. Գտիր  7-ի  կրկնապատիկը։14
 2. Գտիր  6-ի  եռապատիկը։ 18
 3. Գտիր   8-ի  քառապատիկը։32
 4. Գտիր  10-ի  հնգապատիկը։ 50   
 5. Գտիր  4-ի  տասնապատիկը։  40  
 6. Թվարկիր  2-ի  պատիկ մի  քանի թիվ,  որոնք փոքր են 20-ից։2,4,6,8,10,12,14,16,18.
 7. Թվարկիր   3-ի պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 3-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։3,6,9,12…
 8. Գրեք  6-ի  պատիկ մի քանի թիվ, որոնք փոքր են 54-ից։ 6,12,18,24,30,36,42,48:
 9. Գրեք  8-ի  պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 8-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։8,16,24,…
 10. Թվարկիր 7-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք մեծ են 30-ից։35,2,49,56,63 70,…
 11. Թվարկիր  9-ի պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 9-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։9,18,27,36…
 12. Թվարկիր 10-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք փոքր են 70-ից։10,20,30,40,50,60
 13. Թվարկիր  12-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք մեծ են 24-ից: 36,40,60 , …
 14. Գրեք  13-ի  պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 13-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։13,26,39,52, …
 15. Ո՞րն է ամենափոքր երկնիշ թվի վեցապատիկը։10×6= 60
 16. Ո՞րն է ամենամեծ  միանիշ թվի կրկնապատիկը։9×2=18
 17. Ո՞րն է ամենափոքր  եռանիշ թվի տասնապատիկը։100×10=1000
 18. Ո՞րն է ամենափոքր  քառանիշ թվի քառապատիկը:1000×4=4000

10.11․2020