մաթեմատիկա

Սանդղակներ ու  կոորդինատային ճառագայթ

Առաջադրանքներ

  1. Ո՞ր  թվերին   են   համապատասխանում   A,B,C,D,E,F    կետերը կոորդինատային ճառագայթի վրա․
0        A                                      B                             C                  D         E                             F

A(1)

B( 5)

C( 8)

D(10)

E( 11)

F( 14)

  • Ի՞ն չ կոորդինատներ ունեն   A և B կետերը ։ Ի՞նչ կոորդինատներ ունեն A և B կետերի միջև նշված կետերը։

O                                  A                                     B

A(5)                             C(7 ) D(9)

B( 10)

  • A(150) , B(360) և C(30) կետերից ո՞րն է կոորդինատային

ճառագայթի վրա ավելի աջ գտնվում, իսկ ո՞րն է ավելի ձախ գտնվում։

C(30)-ավելի ձախ

B(360)-ավելի աջ

  • Կոորդինատային ճառագայթի վրա B կետը գտնվում է A(15) կետից ձախ։ Ի՞նչ ամենամեծ կոորդինատ կարող է ունենալ B կետը, իսկ  ի՞նչ ամենափոքր                               կոորդինատ կարող է ունենալ B կետը։

B(14)

B(1)

  • Գծե՛ք Օ կետից սկիզբ առնող կոորդինատային ճառագայթ։ 10մմ երկարություն ունեցող  հատվածը վերցրե ՛ք   որպես միավոր հատված և ճառագայթի վրա նշե՛ք հետևյալ                      թվերին համապատասխանող կետերը

ա)0,1,2,3,4,5,6

բ)0,3,6,9

գ)0,2,4,6,8

6․ Գտե՛ք այն 4 թվերը, որոնք գրված պետք է լինեն չափիչ սարքի սանդղակի վրա։

70, 140, 210, 280, 350, 420

  • Բերե՛ք  չափիչ  սարքերի  մի քանի  օրինակ և ասե՛ք, թե        չափման ինչ միավորի են համապատասխանում այդ սարքերի սանդղակների բաժանումները։

Ջերմաչափ-ցելսիուս

Քանոն-սմ, դմ , մմ

  • Գծե՛ք ՕA և ՕB տարբեր ճառագայթներ այնպես, որ
  • ա)դրանք լինեն միևնույն ուղղի ճառագայթներ,

բ) դրանք միևնույն ուղղի ճառագայթներ չլինեն։

  • Տրված են 4 կետեր, որոնցից ոչ մի 3-ը չեն գտնվում մի ուղղի վրա։ Յուրաքանչյուր 2 կետով ուղիղ են տարել։ Քանի՞ ուղիղ է տարված։

6 ուղիղ

  1. Գծե՛ք 5սմ երկարությամբ մի AD հատված։ Նրա վրա նշե՛ք այնպիսի B և C կետեր, որ ստացված AB և CD հատվածների համար ունենանք՝

|AB| =2սմ և |CD|=3սմ։  B  և  C  կետերը համընկնում  են:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s