մաթեմատիկա

  1. Քանի՞ բաժանարար ունի 40-ը։ 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40
  2. Քանի՞ բաժանարար ունի 32-ը։ 1, 2, 4, 8, 16, 32
  3. Քանի՞ բաժանարար ունի 12-ը։1, 2, 3, 4 ,6,12
  4. Քանի՞ բաժանարար ունի 24-ը։1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
  5. Գտիր 34 թվի ամենամեծ ու ամենափոքր բաժանարարների գումարը։ 35
  6. Գտիր 65 թվի ամենամեծ ու ամենափոքր բաժանարարների գումարը։ 66