մայրենի

149. Յուրաքանչյուր հարցին պատասխանող մի քանի բառ գրի´ր:

Օրինակ՝

Ինչպե՞ս մոտեցավ: — Արագ մոտեցավ: Իսկույն մոտեցավ: Լրջորեն մոտեցավ: Կամաց-կամաց մոտեցավ: Հազիվհազ մոտեցավ: Հետզհետե մոտեցավ: Եվ այլն:

Ո՞վ եկավ: Մարդը եկավ: Բժիժկը եկավ: Անահիտը եկավ:Ուսուցիչը եկավ:
Ի՞նչը քաղցրացավ: Թեյը քաղցրացավ: Խմորը քաղցրացավ: Սուրճը քաղցրացավ:
Տատը ի՞նչ է անում: Տատը ճաշ է եփում: Տատը ջութակ է պարապում : Տատիկը աման է լվանում:
Գիրքը ի՞նչ է լինում:Գիրքը պատռվում է: Գիրքը վաճառվում ՝է:
Ինչպիսի՞շնիկ է:Շնիկը քնքուշ է : Շնիկը տնային է : Շնիկը կծան է :
Ինչպե՞ս գտավ: Հեշտ գտավ: Դժվարությամբ գտավ: Զարմանալով գտավ:
Ե՞րբ եկավ:Երեկ եկավ:շատ ուշացած եկավ: Երեկոյան եկավ:

150. Յուրաքանչյուր հարցին պատասխանող մի քանի բառ գրի´ր:

Ի՞նչը վերջացավ: Մուլտֆիլմը
Ո՞վ մտավ: Գերմանամուկը
Տղան ի՞նչ արեց: Ընկավ
Անձրևը ի՞նչ եղավ: Սկսվեց
Ինչպիսի՞ դաս էր: Հետաքրքիր
Ո՞ր գզեստն է հագին: Կապույտ
Ինչպե՞ս մոտեցավ: Վախեցած
Ե՞րբ կգամ:Գիշերը
Ինչքա՞ն հետաքրքիր է: Անչափ

151. Ա և Բ խմբի բառերի իմաստների տարբերությանը բացատրի´ր:

   Ա -գոյական                 Բ-բայ

Անտառ         —            խշշում է

աղջիկ           —            խաղում է

մարդ             —            կանգնում է

մեքենա         —            սլացավ

քամի              —           դադարեց

152. Ա և Բ խմբի բառերի իմաստների տարբերությունը բացատրի´ր:

Ա-գոյական        Բ-բայ

Պար       —        պարում է
երգ         —        երգել է
կանչ      —         կանչել է
հարց    —        հարցրել է
կապ      —         կապում  է

153. Ա և Բ  խմբի բառերի տարբերությունը  գտի´ր (ի՞նչ են  ցույց տալիսի՞նչ հարցերի են պատասխանում): Բ խմբի ր ստերին ին՞չ անուն կարելի  է տալ:

Ա. Տղա-շնչառական,ով թանաք-առարկա, ինչ խրճիթ-առարկա,ինչ արգելք-առարկա,ինչ, բաժակ-առարկա,ինչ, բանալի-առարկա,ինչ, տատիկ-շնչառական,ով ուսուցչուհի-շնչառական,ով թռչուն-առարկա,ինչ, հեղեղ-առարկա,ինչ, դերձակ-շնչառական,ով:
Բ. Հնձում ենք-բայ, ինչ ենք անում խաղում  էինք-բայ, ինչ էինք անում լուսավորում  ես-բայ,ինչ ես անում կտցահարեց-բայ, ինչ արեց վազում էիք-բայ, ինչ էինք անում, թակում եմ բայ,ինչ եմ անում հեղեղել է-բայ, ինչ է արել խառնվում են-բայ, ինչ են անում շփոթեցի-բայ,ինչ արեցի բացել եք-բայ ինչ եք արել:

154. Տրված բառախմբերում պակասող բառերն ավելացրո´ւ , որ դառնան նախադասություննր:

Բակում մի երիտասարդ սրինգ եր նվագում:
Երեխան քարերի մեջ ինչ-որ բան էր անում:
Մի մարդ մութ գիշերով ձոր էր գնացել:
Անձրևը անընդհատ գալիս էր:
Արևի առաջին շողերի հետ քաղաքն աղմուկով արթնանում էր:

155. Նախորդ աոաջադրանքը կատարելիս ինչպիսի՞ բառեր ավելացրիր:

Դրանք բայեր են: Հին հայերենում «բայ» նշանակում է «խոսում է, ասում է»:

156. Ի՞նչ ընդհանրություն ունեն ընդգծված բառերը (ի՞նչ հարցի են պատասխանումի՞նչ են ցույց տալիս):

Արջը տանձ է ուտում:
Մեր բարդին սոսափում է:
Սևաչյա աղջիկը երգում է:
Միայնակ ծաղիկը սպասում էր վերջին քամուն:
Անվանի մարզիկի հետ հանդիպելու կգա՞ս:
Նա մոտեցավ խշշացող գետին:

Ընդգծված բառերը բոլորը գոյականներ են, պատասխանում են ով, ինչ հարցերին:

русский

Урок 32. Мороз Иванович.

3

А Ленивица ему в ответ:
– Да, как бы не так! Мне себя утомлять – лопатку поднимать да в печку тянуться; захочешь, сам выскочишь. Идёт она далее, перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки. Яблочки листьями шевелят да говорят:

– Мы яблочки наливные, созрелые. Кто нас с дерева стрясёт, тот нас себе и возьмёт.
– Да, как бы не так! – отвечала Ленивица. – Мне себя утомлять – ручки подымать, за сучья тянуть… И прошла Ленивица мимо них. Вот дошла она и до Мороза Ивановича. Старик по-прежнему сидел на ледяной скамеечке да снежные комочки прикусывал.
– Что тебе надобно, девочка? – спросил он.
– Пришла я к тебе, – отвечала Ленивица, – послужить да за работу получить.
– Ну что ж, девочка, поди-ка взбей мне перину, а потом кушанье приготовь, да платье почини. Пошла Ленивица, а дорогой думает: „Стану я себя утомлять. Старик и не заметит и на невзбитой перине уснёт”. Старик и в самом деле не заметил, лёг в постель и заснул. А Ленивица пошла на кухню, да и не знает, что делать. Думала, она, думала, кое-как зелень обчистила, мясо и рыбу разрезала, мытое-немытое так и положила в кастрюлю, а сама думает: „Зачем каждую вещь особо варить? Ведь в желудке всё вместе будет”. Вот старик проснулся, просит обедать. Ленивица притащила ему кастрюлю. Мороз Иванович попробовал, поморщился. Ленивица попробовала, да тотчас и выплюнула. Старик сам приготовил обед на славу, так что Ленивица пальчики облизала, кушая чужую стряпню.

утомлять – հոգնեցնել
невзбитая перина – չփափկացրած փետրալից ներքնակ
желудок – ստամոքս
приготовить на славу – приготовить очень хорошо
стряпня – кушанье

Как вы понимаете следующие выражения: вышла на свет божий-вышла на улицу. кое-как
обчистила-почистила не очень хорошо.

приготовить на славу- приготовить очень вкусно

пальчики облизала-очень понравилось.

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.
1. Почему Ленивица пошла к колодцу?

2. Как она поступила с пирожком, с яблоками?

3. Какую работу поручил сделать Ленивице Мороз Иванович? – Ну что ж, девочка, поди-ка взбей мне перину, а потом кушанье приготовь, да платье почини. Пошла Ленивица, а дорогой думает:

4. Как Ленивица справилась со своей работой? Она очень плохо роботола.

5. Кто приготовил обед? Обед приготовил ленивеца.