մԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

21.12.2021

Առաջադրանքներ

 • Գտեք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:
 • [8, 40]=40
 • [17, 2]=34
 • [32, 8]=32
 • [14, 7]=14
 • [5 , 9]=45
 • [20, 6]=60
 • [11 , 7]=77
 • [3  , 5]=15
 • [5 , 12]=60
 • [35 , 5]=35
 • [7, 5]=35
 • [4 , 14]=28
 • [6 , 8]=24
 • [9 , 6]=18

  Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
 • (35 , 40)=5
 • (24 , 32)=8
 • (80 , 320)=80
 • (25 , 100)=25
 • (9 , 11)=1
 • (19 , 9)=1
 • (18  , 8)=2
 • (28 , 21)=7
 • (35 , 25)=5

20.12.2021

 • Գտեք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:
 • [4 և 16]=32
 • [15 և 6]=30
 • [28 և 7]=56
 • [27 և 3]=54
 • [7 և 3]=21
 • [60, 3]=120
 • [7 և 9]=63
 • [3  և 19]=57
 • [8 և 12]=24
 • [60 և 12]=120
 • [50, 250]=500
 • Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
 • (21, 7)=7
 • (28 , 35)=7
 • (240 , 40)=40
 • (32 , 16)=16
 • (2 , 9)=1
 • (19 , 5)=1
 • (17  , 8)=1
 • (24 , 16)=8
 • (35 , 45)=5

ՄԱԹՄԱՏԻԿԱ

Թվերը գրելու հնամենի եղանակը

Թվերի   գրառումը  հայերենի   այբուբենի   տառերով․

Օգտվելով   այս    աղյուսակից    լուծեք   խաչբառը։

Խաչբառ

Հարցերը  լուծեք     բանավոր ու  ներկայացրեք հայերենի այբուբենի տառերով։

Հորիզոնական

 • Գտե՛ք   500  և   25 թվերի  ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։ [500, 25]=500 Շ
 • Գտեք 40 թվի ամենամեծ բաժանարարի տասնապատիկը։ (400) Ն
 • Գտե՛ք   600  և   2400  թվերի  ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։  (600, 2400)=600 Ո
 • Եթե Դավիթի մտապահած թվից հանեք 200, ստացած թիվը փոքրացնեք 2 անգամ կաստանաք 2400։  5000 Ր
 • Գտեք 6 թվի ամենամեծ և ամենափոքր բաժանարարների գումարի տասնապատիկը։ 70 Հ
 • Բնական թվերից ո՞րն է  ո՛չ պարզ, ո՛չ պաղադրյալ։ 1 Ա
 • Գտե՛ք   3  և   1000  թվերի  ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։ 3000 Վ
 • Ո՞ր թիվն է մտապահել Անահիտը, եթե նրա մտապահած թվի և  256-ի տարբերությունը 344 է։ 600 Ո
 • Գտի՛ր թիվը, որը 24-ի բաժանելիս ստացվում է 208  և 8 մնացորդ։  5000 Ր

Ուղղաձիգ 1․

 • Ո՞րն է ամենափոքր բնական թիվը։ 1 Ա
 • Պարկում կա 95 կանաչ,  20 դեղին և 104 կարմիր գնդակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդակ  պետք է հանել, որպեսզի դրանց մեջ լինեն տարբեր գույնի գնդակներ։ 200 Մ
 • Գտեք ամենափոքր քառանիշ թվի և ամենամեծ եռանիշ թվի տարբերությունը։
 • 1 Ա
 • Ն 400
 • Ո՞ր  թիվն է մտապահել Նարեկը, եթե  նրա   մտապահած  թվի կրկնապատիկի և 30-ի քանորդը  40 է։ 600 Ո
 • Գտեք 25 և 2  թվերի   ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկի հարյուրապատիկը։ 5000 Ր

Ուղղաձիգ 2․

 • Ո՞ր  թիվն է մտապահել Սոնան, եթե  նրա  մտապահած թվի 40 և 25 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկի տասնապատիկն է։
 • 2000Ս
 • Գտեք 20-ի և 3-ի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկի տասնապատիկը։
 • 600
 • Գտեք ամենափոքր քառանիշ թվի և 7-ի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։ 7000 ՈՒ
 • Ր 5000
 • Ո՞րն է ամենափոքր պարզ թիվը։ 2 Բ

Ուղղաձիգ  3․

 • Ո՞րն է 100  և 150 թվերի  ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։ 50 Ծ
 • Ավտոմեքենայի  արագությունը 80կմ/ժ է։ Քանի՞ կիլոմետր  կանցնի ավտոմեքենան  5 ժամում։ 400 Ն
 • Որքանո՞վ կմեծանա եռանիշ թիվը, եթե նրան ձախից կցագրենք 7 թվանշանը։ 7000 ՈՒ
 • Ո՞րն է ամենափոքր եռանիշ թվի քառապատիկը։ 400 Ն
 • Գտեք 3 թվի ամենամեծ և ամենափոքր բաժանարարների գումարը։ 4 Դ
  Ա     
 Մ  Ս  
  Ա  ՈՒ  
Շ  Ն ՈՐ Հ  Ա Վ ՈՐ 
  Ո  Բ   
  Ր     
   ԾՆ  ՈՒ ՆԴ