Ինքնաստուգում 1

5-րդ դասարան

  1. Քանի՞ հնչյուն և քանի՞ տառ կա տրված բառերում։

Եղևնի-հինգ տառ , յոթ հնչյուն

Վերարկու-յոթ հնչյուն, յոթ տառ

Ժամացույց-ութ տառ, ութ հնչյուն

Տերևաթափ- ութ տառ, իննը հնչյուն

Անձրևանոց- իննը տառ, տաս հնչյուն

Ելևէջ- հինգ տառ, յոթ հնչյուն

խրճիթ-հինգ տառ,, հինգ հնչյուն

կսմթել-հինգ տառ,, հինգ հնչյուն

լուսնկա-հինգ տառ,, հինգ հնչյուն

2.Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները։

Պերճ-շքեղ, փառահեղ

Լռելյայն-լռիկ , անաղմուկ

Սաղարթ- տերև

Զեփյուռ-քամի

Խրթին-բարդ, դժվար հասկանալ

Զվարթ-կեսուրախ, աշխույժ, կայտառ, ուրախ

3. Գրի՛ր տրված բառերի հականիշները։

տհաս-անհաս, անհաստուն

գոհունակ-անգոհունակ, անգոհ

ստահակ-կարգապահ,

տգետ-գիտուն

շատախոս- փչախոս

հարուստ-աղքատ

 4. Դարձվածքների իմաստն արտահայտի՛ր մեկ բառով:

Ա. Լուն ուղտ դարձնել-Մի չնչին բանի մեծ նշանակություն տալ, մեծացնել

Բ. Շունչ տալ- կենդանացնել, ոգեվորել

Գ. Սիրտ անել-քաջություն ունենալ, համարձակվել

Դ. Լույս սփռել-որևէ բան, բացահայտել

Ե․ Առյուծ կտրել-անվախ դառնալ

5.. Բացատրի՛ր նույնանունները (համանուններ)։

Սեր- կաթի երեսի խիտ, յուղալի շերտը

սիրո զգացու

Բութ- ձեռքի, ոտքի կարճ ու հաստ մատը

ծայրը՝ բերանը հաստ ոչ սուր, անընդունակ

Գլուխ- մարդ գլուխ

գանգ, գլխի սկավառակ

ուշք

մեծ խելքի տեր մարդ

գրքի հատված

Ափ- ձեռքի թաթի ներսի կողմը

ջրային մակերևույթի ցամաքային սահմանը՝ եզրը

Ակ- ջրի ակունք

աղբյուր

փեթակի աչք

բողբոջ

տեսողություն, աչք

թանկագին քար

անիվ

5. Լրացրո՛ւ բաց թողնված ձայնավորները՝ է կամ ե։

  • է կրան, -էակ, -երաժիշտ, -էներգիա, -եզր, -եղջյուր, -ելևեջ, -երշիկ, -էջ, -երջանիկ, -էջանիշ, ան-էանալ։

6. Առանձին սյունակներով դուրս գրի՛ր նախածանց, վերջածանց, ինչպես նաև թե՛ նախածանց, թե՛ վերջածանց ունեցող բառերը։
Անհայտ, խնձորենի, անմտություն, հակաթույն, մթերային, տգեղ,
վերահաշվում, անհոգաբար, կաղնուտ, անհավատալի, միլիոնավոր, չկամ,
սրբություն, գերադաս, կղզյակ,
հայրական,  անհարմար, ապաշնորհ, դժգոհություն, լսարան, համատեղություն, ծիծաղելի, անթիվ, մորթեղեն։

նախածանց- անհայտ, հակաթույն, տգեղ, չկամ, գերադաս

վերջածանց-խնձորենի, մթերային, կաղնութ, միլիոնավոր, կղզյակ

նախածանց-վերջածանց-անհոգաբար, անմթյուն, վերահաշվում , անհավատալի

7. Յուրաքանչյուր տառի դիմաց գրի՛ր նրա գրաբարյան համարժեք անվանումը։

Ա-այբ

Թ-թո

Ե-եչ

Ի-ինի

Լ-լյուն

Ն-նու

Տ-տյուն

Ց-ցո

Ու-վյուն

Փ-փյուր

Передышка /11 октября/

1

От деревни до ближнего леса дорога шла через широкое поле. Идёшь по нему в летний день – солнце печёт, жара. Но как раз на половине пути, у самой дороги, росла берёза…
Кто бы из леса в деревню или обратно ни шёл, обязательно сядет и отдохнёт в прохладной тени под старым деревом. Кругом всё поле даже блестит от солнца, а под густой берёзой всегда прохладно. Над головой зелёные листья шумят, будто зовут присесть и передохнуть немножко. Вот и прозвали эту берёзу „Передышкой”.
Ранней весной, только пригреет солнце, а Передышка уже зазеленела, стоит среди поля нарядная, усыпанная молодыми листочками. А осенью Передышка становится вся жёлтая. Подует ветер, и полетят с дерева золотые листья. Целые стаи перелётных птиц садились передохнуть на берёзу. Но вот однажды осенью собрали ребята в лесу сухие ветки и возвращались домой. Дошли они до берёзки и присели отдохнуть. Посидели немного, а потом кто-то из них предложил:
– Давайте костёр разожжём, погреемся и картошку испечём.
Сказано – сделано. Наломали сухих веток, стали их зажигать, а они не горят. Ветром огонь задувает.
– Постойте! – кричит один из мальчиков. – Тащите-ка ветки к берёзе. Она наш костёр от ветра закроет.

С тех пор стали ребята между корнями берёзы костёр разводить, картошку печь. Огонь разжигать было очень удобно: надерут коры с той же берёзы, она хорошо горит, в один миг костёр разгорается. Всю кору внизу с дерева ободрали. А между корнями получилась
большая чёрная дыра – настоящая печь.

печь (испечь) картошку – կարտոֆիլ խորովել                         кора – կեղև
зажигать (зажечь) костёр – խարույկ վառել

Ответьте на вопросы.
1. Почему под старой берёзой часто садились отдыхать люди?


Кто бы из леса в деревню или обратно ни шёл, обязательно сядет и отдохнёт в прохладной тени под старым деревом. Кругом всё поле даже блестит от солнца, а под густой берёзой всегда прохладно.

2. Как выглядела берёза весной и осенью?

Ранней весной, только пригреет солнце, а Передышка уже зазеленела, стоит среди поля нарядная, усыпанная молодыми листочками. А осенью Передышка становится вся жёлтая.

3. Почему разводить костёр под деревом было очень удобно?

Огонь разжигать было очень удобно: надерут коры с той же берёзы, она хорошо горит, в один миг костёр разгорается.

4. Как вы думаете, можно ли разводить огонь под деревом?

Я думаю, что нельзя , потому что пожар будет .

5. Что бы вы сказали ребятам, которые разжигают костёр между корнями дерева?

Я бы посоветовала ребятам, чтобы они разжигали огонь вдали от дерева и сухих веток.

մայրենի

11 երկուշաբթի

Բառի կազմությունը

77. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական  բառով:

Օրինակ՝

սրտի ձև ունեցող — սրտաձև:

Մոր քույրը-մորաքույր, դարպասը պահող-դարպասապահ, ժամանակը ցույց տվող-ժամանակացույց, ջրի աման-ջրաման, գաղտնիք պահող-գաղտնապահ, նավ վարող-նավավար, ծաղկի թերթիկ-շաղկաթերթիկ, արագ վազող-արագավազ, ամենից մեծ-ամենամեծ, պոչ չունեցող-անպոչ, անուշ համ ունեցող-անուշահամ, քարով շինված-քարաշեն, կին բժիշկ-բժշկուհի, բալի ծառ-բալենի:

78. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառով:

 Օրինակ՝

բարձր հասակ ունեցող — բարձրահասակ:

Բարի սիրտ ունեցող-բարեսիրտ, խիղճ չունեցող-անխիղճ, բարձր ձայնով-բարձրաձայն, միշտ ժպտուն-ժպտերես, գանձը պահելու տեղ-գանձարան, կապույտ աչքերով-կապույտաչյա, արքայի որդի-արքայազն, հույների երկիր-Հունաստան, փոքր էշ-իշուկ, ծաղիկներով զարդարված-ծաղկազարդ, քաղաքում ապրող-քաղաքցի, հայերի երկիր-Հայաստան:

79. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառով:

Ավետիս (բարի լուր) բերող-Ավետաբեր, արագ ընթացող-արագթանց, բաժակը ձեռքին արտասանվող ճառ-բաժակաճառ, վեպ գրող-վեպագիր, բառարան գրող-բառագիր, արտասահմանում ապրող մարդ-արտասահմացի, բույսերի մասին գիտություն-բնագիտություն:

80.Եթե հնարավոր է՝ ցո՛ւյց տուր բառը կազմող մասերը:

Օրինակ՝

գրասեղան — գր (գիր) + ա + սեղան:

Պահարան — պահ + արան:

Դուռ — չի բաժանվում:

Հականիշ-հակա-նիշ

բանջարանոց -բանջար-անոց

աշակերտ — չի բացվում

աշակերտական- աշակերտ-ական

տարրական- տարր-ական

զլխավոր-գլուխ-ավոր

կարմիր- չի բացվում

դաշտամուկ- դաշտ- ա-մուկ

հյուր- չի բացվում

հարստություն-հարուստ- ություն

կերառատ- կեր- առատ

վտանգ- չի բացվում

81. Ուշադրություն դարձրո՛ւ Ա ե Բ խմբերի բառերի կազմությանը. փորձի´ր բացատել տարբերությունը:

Ա. Մարդ, տեր, սիրտ, կապույտ, արքա, ծաղիկ, կատու, բարի:

 Բ. Մարդասեր, Տիրամայր, սրտատրոփ, կապտավուն, արքայական, ծաղկել, կատվազգի, բարերար:

Ա խմբի բառերը պարզ բառերը իսկ, Բ խմբի բառերը՝ բաղադրյալ:

Քամու համբույրը

Քամու համբույրից դողաց մի տերև,
Շշուկով դիպավ իր հարևանին,
Խշխշաց հանկարծ իմ գլխի վերև
Ու տարուբերվեց հինավուրց կաղնին:

Կռացավ կաղնին նորից բարձրացավ,
Ճյուղերով դիպավ ուրիշ մի ծառի,-
Եվ շշուկն այսպես ծառից-ծառ անցավ,
Հասավ հեռավոր խորքերն անտառի:


Ալեկոծվում էր անտառը հուզված
Ու ոսկեզօծված գլուխն օրորում,
Իր մեծ գրկի մեջ քամու համբուրած
Փոքրիկ տերևն էր կարծես որոնում:

Խշշում էր անտառն ու տարուբերվում,
Երկինք էր հասնում խշշոցը նրա…
Իսկ քամին ուրախ սուլում էր հեռվում

Ու ծիծաղում էր անտառի վրա:

Առաջադրանքներ

1. Կարդա՛ բանաստեղծությունը և բառարանի օգնությամբ բացատրի’ր անծանոթ բառերը:

Ալեկոծվել-ալեկոծություն առաջացնել

տարուբերվեր-տատանվել, այս ու այն կող շարժվել

հինավուրց-հին

2. Բանաստեղծությունից առանձնացրո՛ւ փոխաբերությունները և բացատրի՛ր:

Քամու համբույրից դողաց մի տերև- փչեց թույլ քամի և տերևը շարժվեց:

Ալեկոծվում էր անտառը հուզված
Ու ոսկեզօծված գլուխն օրորում-Ծառերը և ծառերի ճուղերը օրորում էին դեղին տերևները:

3. Արձակ պատմի՛ր բանաստեղծությունը:

Մեղմ քամուց օրորվեց մի տերև և կպավ իր կողքի տերևին: Ծեր կաղնու տերևները խշխշացին և կաղնին օրորվեց: Օրորվեց և ճուղերով դիպավ կողքի ծառին: Անտառում աղմուկ սկսվեց և տարածվեց անտառով մեկ: Խշխշում էին ոսկեզօծ տերևները իսկ քամին կարծես, փնտրում էր իր տերևին: Խշշում էր անտառը, իսկ քամին ուրախ փչում էր և ծիծաղում անտառի վրա:

4. Բացատրի՛ր ընդգծված տողերը։


Իսկ քամին ուրախ սուլում էր հեռվում

Ու ծիծաղում էր անտառի վրա— Հեռվում փչում էր քամին, լսվում էր նրա սուլոցը, խշխշում էին տերևները, սիրուն աշուն էր:

5.Նկարագրի՛ր աշնանային անտառը:

Աշունը մտել է անտառ ևբ տերևները ոսկեգույն է դարձրել: Ծառերը սկսել են տերևաթափ լինել:Օդը մաքուր է և մի քիչ սառը:Փչում է մեղմ քամի: Արևը մեկ տաքացնում է, մեկ՝ ոչ, թվում՝ է խաղ է անում մեր հետ:

6. Հորինի՛ր պատում << Քամին ու տերևը>> վերնագրով և հրապարակի՛ր։

Օրերից մի օր տերևն ու քամին ընկերացան: Չարաճճի էր քամին, իսկ տերևը՝ ճարպիկ ու խելացի: Քամին պատմում էր, թե հեռու հեռվում ինչքան լավ է ու տաք: Տերևը լսում էր, լսում, մեկ հավատում էր, մեկ՝ ոչ: Քամին համոզում էր տերևին գնալ այնտեղ: Բայց տերևը չհամաձայնվեց, որովհետև գիտեր, որ բաժանվելու է ծառից:

ԱՆՏԱՌՈՒՄ

 Համո Սահյան    Անտառում ամպի ծվեններ կային,
Կապույտ մշուշներ կային անտառում,
Օրոր էր ասում աշունն անտառին,
Բայց դեռ անտառի քունը չէր տանում։
Շշուկներ կային անտառում այնքան,
Եվ խոնա՜վ-խոնավ բուրմունքներ կային,
Իրար փաթաթված ստվեր ու կածան
Ու հետքե՜ր, հետքե՜ր, հետքեր մարդկային։
Եղյամն էր սունկի գլուխն արծաթում,
Մրսում էր կարծես վայրի նշենին,
Հանգստանում էր հողմը բացատում՝
Ականջն ամպրոպի ազդանշանին։
Եղնիկի հորթը՝ մամուռը դնչին,
Թռչում էր իր մոր բառաչի վրա,
Եվ որսկանը թաց խոտերի միջին
Կորած հետքերն էր որոնում նրա։
Փայտահատը հին երգն էր կրկնում
Եվ տաք սղոցն իր յուղում էր կրկին,
Թեղին անտարբեր ականջ էր դնում
Տապալված կաղնու խուլ հառաչանքին։
Անտառապահի տնակի առաջ
Խարույկն իր խաղաղ ծուխն էր ծածանում,
Եվ խարույկի մոտ եղևնին կանաչ
Սոճու հետ սիրով զրույց էր անում…
Անտառում խորին խորհուրդներ կային,
Եվ արձագանքնե՜ր կային անտառում,
Օրո՜ր էր ասում աշունն անտառին,
Սակայն անտառի քունը չէր տանում…

Առաջադրանքներ

1. Ուշադիր կարդա՛ բանաստեղծությունը, դուրս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր :

Ծվեն-Շորի՝ գործվածքի ևն պատռված փոքրիկ շերտ՝ կտոր

բուրմունք-Բույր, հոտ

կածան-ոտքի նեղ ճանապարհ, արահետ

եղյամ-  Աստղանման սառցային բյուրեղների ձևով գետնի բույսերի առարկաների վրա նստող մթնոլորտային տեղում

արծաթում-արծաթել արծաթվել

2. Առանձնացրու՛ փոխաբերությունները և վերլուծի՛ր:

3. Ընդգծի՛ր դարձվածքները և բացատրի՛ր:

4.Բանաստեղծությունից առանձնացրո՛ւ նկարագրությունները:

5. Նկարագրի՛ր աշնանային անտառը:

6. Ինչի՞ մասին էին սիրով զրուցում սոճին ու եղևնին: Երկխոսության տեսքով գրի՛ր նրանց զրույցը:

7. Ձայնագրի՛ր բանաստեղծության ընթերցումդ և հրապարակի՛ր բլոգումդ։ Ընթերցմանդ կարող ես կցել քո կողմից արված համապատասխանող աշնանային ֆոտոշար։

Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է…

Համո Սահյան

Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է,

Ոսկի են թվում տերև ու ճյուղ,

Ուր որ նայում ես, դեղին բոցեր են,

Դեղին հրդեհ է և դեղին ծուխ:

Ջրվեժը, առուն, ծառը, ծտերը

Աշնան քամուն են ծափահարում:

Քամին է այս ծով գանձերի տերը,

Այս ոսկու տերը՝ մեծահարուստ:

Առաջադրանքներ 

1. Ընթերցի՛ր բանաստեղծությունը և բացատրի՛ր ընդգծված տողերը:

Ուր որ նայում ես, դեղին բոցեր են-Ուր որ նայում ամենը դեղին է :Արևը իր շողերով փայլփլուն է դարձրել ծառերի տերևները:

Դեղին հրդեհ է և դեղին ծուխ-Քանի որ տերևները դեղնել են ու քամի է փչում ՝ տերևները օրորվում են:

Քամին է այս ծով գանձերի տերը,

Այս ոսկու տերը՝ մեծահարուստ— Հա քամի է փչում ու այնպես է թվում, թե բոլոր ծառերը, տերևները իրենն են:

2. Առանձնացրո՛ւ փոխաբերությունները և բացատրի՛ր։

Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է-Դեղնել են տերևները

Ուր որ նայում ես, դեղին բոցեր են-Արևի շողերը ընկել են ծառերի վրա և տերևները փայլփլում են:

Ջրվեժը, առուն, ծառը, ծտերը

Աշնան քամուն են ծափահարում- Ջրվեժը շառաչում է, առուն խոխոջում է, ծառի ճյուղերը օրօրվում են, ծտերը ծլվլում են:

3. Ինչպիսի՞ տրամադրություն հաղորդեց քեզ այս բանաստեղծությունը: Մեկնաբանի՛ր:

Իմ տրամադրությունը բարձրացավ, ես շատ ուրախացա, որովհետև ես աշուն շատ եմ սիրում:

3. Փորձի՛ր արձակ պատմել բանաստեղծությունը: Մուտքագրի՛ր պատումդ և ձևավորի՛ր այն բանաստեղծությանը համապատասխանող քո հեղինակային ֆոտոնկաներով կամ նկարներով:

Բանաստեղծութույնը աշնան մասին է:Բոլոր ծառերի տերևները դեղնել են: Արևի շողերը ամեն ինչ ոսկեգույն են դարձրել:Առուն է քչքչում , քամի է փչում երգում են ծիտիկները:

Մայրենի

60. Բաց թողնված յուրաքանչյուր բառի փոխարեն ընդգծված բառերից մեկի հականիշը գրի´ր:

Շվեդ հոգեբանները փորձեցին ստուգել, թե իրո՞ք  միայն կանայք են սիրում հայելուն նայել: Ստոկհոլմի առևտրական կենտրոնում, աչքի ընկնող տեղում, մի մեծ հայելի դրեցին, իսկ կողքին՝ .. թաքնված . տեղում  մի կինոխցիկ: Պարզվեց, որ հայելի սիրում են ..նայել. տղամարդիկ: Օրվա ընթացքում այդ հայելուն նայեց չորս հարյուր տասներկու կին և յոթ հարյուր յոթանասունութ.. տղամարթ.:

61. Կետերը փոխարինի´ր ընդգծված բառերի հականիշներով:

Փղերի մի մեծ խումբ հարձակվել էր Սուդանի Գենեա քաղաքի վրա և ամայացնում էր քաղաքի շրջակայքը: Ո´չ աղմուկ առաջացնող հատուկ հարմարանքներից, ո´չ էլ հրաձգությունից  փղերը չէին վախենում. նրանք .. քաջանում էին.. անգամ քաղաք մտնել: .Նահանջում էին… միայն այն ժամանակ, երբ սպանվեց առաջնորդը՝ մի մեծ արու փիղ, որը ղեկավարում  էր հարձակումը:

62.Հականիշ բառերով կապակցություններ կազմի´ր և փորձի՛ր բացատրել, թե դրանք ի՞նչ կարող են նշանակել:

Օրինակ՝

տգետ գիտուն — մեկը, որին թվում է, թե ինքը գիտուն է, բայց իրականում ոչինչ չգիտի: Կամ ՝գիտուն, որը գիտի, թե աշխարհում որքա~ն չուսումնասիրված բան կա, դրա համար էլ իրեն տգետ է համարում:

Խելացի-անխելք

63.Օրը (ցերեկն ու գիշերը) նկարագրի´ր գործածելով, ինչքան հնարավոր է, շատ հականիշներ:

Շոգ-ցուրտ, տաք-սառը,լույս- մութ

64.Ամառն ու ճմեռը նկարագրի´ր գործածելով, ինչքան հնարավոր է, շատ հականիշներ:

տաք-սառը, ջուր-կրակ

65. Սեր և հոր բառերի տարբեր իմաստներով կազմի´ր նախադասություններ:

Օրինակ՝

Այս տարի մարտը տաք էր ու չոր:

Մութն ընկնելուն պես  մարտը վերջացավ:

Ես սիրում եմ իմ մայրիկին:

Կրակի վրայի կաթի սերը փախավ:

Իմ հորաքույրը դերձակ է :

Դույլը ընկավ ջրհորը:

Родник /7 октября/

Это казалось чудом, – самый настоящий Родник с прохладной водой посреди жаркой пустыни. Жаркое солнце выжгло всё. И лишь в одном месте из-под земли бил Родник. Самые страшные засухи ничего не могли с ним поделать. Раз в несколько лет Дождь обязательно навещал Родник и пополнял его. Так и текла жизнь Родника: от дождя до дождя в непрерывной борьбе c пустыней.

Но однажды в его привычную жизнь вторглись люди, которые шли через пустыню большим караваном. Запасы воды у них давно кончились, и если бы не Родник, им пришлось бы умереть в этой пустыне. Родник видел, как плакали от радости женщины, когда поили своих измученных детей, как улыбались суровые мужчины, доверху наполняя походные фляги родниковой водой. Шли годы… Родник всё так же поил людей свежей водой, только вот люди стали другими. Нет, они все так же ценили прохладную воду Родника и говорили, что одного глотка этой волшебной воды хватит, чтобы
восстановить силы. За это Родник был готов простить им то, что кое-кто из них швырял в него камни или плевал, перегнувшись через край колодца. Но таких было немного. Нашлись и те, кто не захотел уходить от него, они стали строить дома рядом с Родником. А потом люди придумали собирать дождевую воду в огромные железные баки. Теперь дождь только наполовину пополнял его подземные запасы. Всё остальное попадало в баки. Но люди продолжали ставить новые баки, и каждый следующий дождь дарил Роднику всё меньше и меньше воды. Родник начал засыхать и наконец совсем высох.
Люди с тех пор пили противную, отдающую ржавчиной воду из баков и с недоверием слушали рассказы стариков о волшебном источнике, бившем когда-то в самом центре пустыни.

засуха – երաշտ                                                  фляга – տափաշիշ
глоток – կում                                                      колодец – ջրհոր
источник – родник                                             ржавчина – ժանգ

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.
1. Почему Родник казался чудом?

Родник казался чудом – был самый настоящий Родник с прохладной водой посреди жаркой пустыни. Жаркое солнце выжгло всё. И лишь в одном месте из-под земли бил Родник. Самые страшные засухи ничего не могли с ним поделать.

2. Как текла жизнь Родника?

Раз в несколько лет Дождь обязательно навещал Родник и пополнял его. Так и текла жизнь Родника: от дождя до дождя в непрерывной борьбе c пустыней.

3. Как Родник познакомился с людьми?

Но однажды в его привычную жизнь вторглись люди, которые шли через пустыню большим караваном. Запасы воды у них давно кончились, и если бы не Родник, им пришлось бы умереть в этой пустыне. Родник видел, как плакали от радости женщины, когда поили своих измученных детей, как улыбались суровые мужчины, доверху наполняя походные фляги родниковой водой.

4. Что придумали люди?

Люди придумали собирать дождевую воду в огромные железные баки.

5. Что случилось с Родником?

Люди продолжали ставить новые баки, и каждый следующий дождь дарил Роднику всё меньше и меньше воды. Родник начал засыхать и наконец совсем высох.

6. Почему люди с недоверием слушали рассказы стариков о волшебном источнике?

Люди с тех пор пили противную, отдающую ржавчиной воду из баков и с недоверием слушали рассказы стариков о волшебном источнике, бившем когда-то в самом центре пустыни,потому что в пустыне не бывает воды.


Ответьте на вопросы.
1. Почему самые страшные засухи ничего не могли поделать с Родником?

Потому что Родник пополнялся дождевыми водами.

2. Как Родник служил людям?

Родник всё так же поил людей свежей водой, только вот люди стали другими. Нет, они все так же ценили

3. Как относились люди к Роднику?

Люди ценили прохладную воду Родника и говорили, что одного глотка этой волшебной воды хватит, чтобы
восстановить силы. За это Родник был готов простить им то, что кое-кто из них швырял в него камни или плевал, перегнувшись через край колодца. Но таких было немного.

4. Для чего люди поставили баки?

Нашлись и те, кто не захотел уходить от Родника, они стали строить дома рядом с Родником. А потом люди придумали собирать дождевую воду в огромные железные баки.

5. К чему это привело?

Теперь дождь только наполовину пополнял его подземные запасы. Всё остальное попадало в баки. Но люди продолжали ставить новые баки, и каждый следующий дождь дарил Роднику всё меньше и меньше воды. Родник начал засыхать и наконец совсем высох.

Подберите из текста антонимы к данным словам. С некоторыми из них
составьте и запишите предложения.
Тёплый-холодныйм, маленький-большой, смеяться- плакать, грусть-радость, молчать-говорить, старый-новый.
Составьте и запишите предложения с данными словами и словосочетаниями.
Прохладная вода, жаркая пустыня, родник, непрерывная борьба,
караван, родниковая вода, колодец, дождевая вода, волшебный источник.

…У нас дома из крана течёт прохладная вода.

…Моя мама была в жаркой пустыни.

…У нас около дома есть колодец.


Составьте и запишите предложения из данных слов.
1. всё, солнце, выжгло

Солнце выжгло всё.

2. Родника, привычную, вторглись, в, люди, жизнь

В првычную жизнь Родника вторглись люди.

3. один, восстанавливал, воды, глоток, этой, волшебной, силы

Один глоток этой волшебной воды восстанавливал силы.

4. люди, с, стали строить, дома, Родником, рядом

Люди стали строить дома рядом с Родником.

5. а потом, железные, люди, собирать, дождевую, в, придумали, воду, огромные, баки

А потом люди придумали собирать дождевуя воду в огромные железные баки

6. люди, из, воду, пили, противную, отдающую ржавчиной, с тех пор, баков.

С тех пор люди пили противную, отдающую ржавчиной воду из баков

Согласны ли вы с тем, что…
1. Встреча с людьми сделала жизнь Родника интересной. 2. Родник был настоящим чудом, а его вода была волшебной. 3. Все люди бережно и с любовью относились к Роднику. 4. Люди поставили в пустыне баки, чтобы помочь Роднику бороться с засухой. 5. Люди всегда заботятся о природе и делают её ещё лучше.

04-08 հոկտեմբերի

5.2 դասարան

Կատարել առաջադրանքները

53.Կետերի փոխարեն գրի´ր  տրված հոմանիշներից մեկը (ամենահարմարը):

Մեկ էլ, թթի կարմիր շիրան պռոշներին, ներս ընկավ պուճուր տղան՝ շոգից կարմրած … թշերով (թշերով, այտերով):
Հյուրը քթի տակ բարի … ծիծաղում (հռհռում, քմծիծաղում, ծիծաղում, ժպտում) էր երեխայի շատախոսության վրա:
Առաջ բերեցին նրա … զտարյուն (ազնվատոհմ, վեհազգի, զտարյուն) նժույգը:
Լքված նավը կամաց-կամաց … սուզվում (սուզվում, իջնում, խորտակվում, ընկղմվում) էր:
Նրա բոլոր հույսերը … խորտակվում (սուզվում, խորտակվում,ընկղմվում) էին:

56.Բառերը գույգ- զույգ խմբավորի´ր  ըստ օրինակիԵթե մոտնման իմաստ ունեցող բառերը հոմանիշներ ենինչպե՞ս կկոչվեն հակառակ իմաստ ունեցողները:

Օրինակ`

բարձր — ցածր,

 տալ — վերցնել:

Միշտ, անարատ, ոչնչացնել, արատավոր, բացահայտ, թույլ, վերջին, համաձայնել, հանգստանալ, գտնել, երբեք, հավաքել, աջ, արթուն, քնած, հրաժարվել, առաջին, գաղտնի, ամուր, աշխատել, ընդունել, կորցնել, ստեղծել, վատնել, մերժել, ձախ:

աջ-ձախ, առաջին-վերջին, կորցնել-գտնել, քնած-արթուն, հրաժարվել- համաձայնել,ստեղծել-ոչնչացնել,ամուր- թույլ, միշտ-երբեք, գաղտնի-բացահայտ, աշխատել- հանգստանալ, անարատ-արատավոր, մերժել-ընդունել, հավաքել- թափթփել , վատնել-վաստակել:

57.Տրված բառերի հականիշները գրի´ր:

Սիրուն-տգեղ, լավ-վատ, մեծ-փոքր, ներքև-վերև, ուշադիր-անուշադիր, բարեկամ-անծանոթ, աղքատ-հարուստ, կուշտ-քաղցած, դիտավորյալ-միամիտ, հիշել-մոռանալ, վառել-հանգցնել, դրական-բացասական, հրաժեշտ տալ-ողջունել, հյուսել-քանդել, թույլատրել-արգելել, ընկնել- վերկե նալ, գումարել-հանել, թափթփել-հավաքել, պապանձվել-աղմկել, գիշեր-առավոտ, ելք-մուտք, ավարտել-սկսել, օգնել-խանգարել, արագացնել-դանդաղացնել:

59. Առածներն ընդգծված բառերի հականիշներով լրացրո´ւ:

Անպտուղ ծառը կկտրեն, … պտղատու ծառին քար կգցեն:

Բարին որ չլիներ, … չարը աշխարհը կքանդեր:

Դևին դժոխքը ցույց չտաս, … դրախտի ճանապարհը չի իմանա:

Թացն էլ …. չորի հետ վառվում է:

Կաթի հետ մտածը հոգու հետ  … դուրս կգա:

Հագուստի նորն է լավ, ընկերոջ … հինը:

Մինչև չգա վերջինը, չի հիշվի … արաջինը:գվ