Ինքնաստուգում 1

5-րդ դասարան

  1. Քանի՞ հնչյուն և քանի՞ տառ կա տրված բառերում։

Եղևնի-հինգ տառ , յոթ հնչյուն

Վերարկու-յոթ հնչյուն, յոթ տառ

Ժամացույց-ութ տառ, ութ հնչյուն

Տերևաթափ- ութ տառ, իննը հնչյուն

Անձրևանոց- իննը տառ, տաս հնչյուն

Ելևէջ- հինգ տառ, յոթ հնչյուն

խրճիթ-հինգ տառ,, հինգ հնչյուն

կսմթել-հինգ տառ,, հինգ հնչյուն

լուսնկա-հինգ տառ,, հինգ հնչյուն

2.Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները։

Պերճ-շքեղ, փառահեղ

Լռելյայն-լռիկ , անաղմուկ

Սաղարթ- տերև

Զեփյուռ-քամի

Խրթին-բարդ, դժվար հասկանալ

Զվարթ-կեսուրախ, աշխույժ, կայտառ, ուրախ

3. Գրի՛ր տրված բառերի հականիշները։

տհաս-անհաս, անհաստուն

գոհունակ-անգոհունակ, անգոհ

ստահակ-կարգապահ,

տգետ-գիտուն

շատախոս- փչախոս

հարուստ-աղքատ

 4. Դարձվածքների իմաստն արտահայտի՛ր մեկ բառով:

Ա. Լուն ուղտ դարձնել-Մի չնչին բանի մեծ նշանակություն տալ, մեծացնել

Բ. Շունչ տալ- կենդանացնել, ոգեվորել

Գ. Սիրտ անել-քաջություն ունենալ, համարձակվել

Դ. Լույս սփռել-որևէ բան, բացահայտել

Ե․ Առյուծ կտրել-անվախ դառնալ

5.. Բացատրի՛ր նույնանունները (համանուններ)։

Սեր- կաթի երեսի խիտ, յուղալի շերտը

սիրո զգացու

Բութ- ձեռքի, ոտքի կարճ ու հաստ մատը

ծայրը՝ բերանը հաստ ոչ սուր, անընդունակ

Գլուխ- մարդ գլուխ

գանգ, գլխի սկավառակ

ուշք

մեծ խելքի տեր մարդ

գրքի հատված

Ափ- ձեռքի թաթի ներսի կողմը

ջրային մակերևույթի ցամաքային սահմանը՝ եզրը

Ակ- ջրի ակունք

աղբյուր

փեթակի աչք

բողբոջ

տեսողություն, աչք

թանկագին քար

անիվ

5. Լրացրո՛ւ բաց թողնված ձայնավորները՝ է կամ ե։

  • է կրան, -էակ, -երաժիշտ, -էներգիա, -եզր, -եղջյուր, -ելևեջ, -երշիկ, -էջ, -երջանիկ, -էջանիշ, ան-էանալ։

6. Առանձին սյունակներով դուրս գրի՛ր նախածանց, վերջածանց, ինչպես նաև թե՛ նախածանց, թե՛ վերջածանց ունեցող բառերը։
Անհայտ, խնձորենի, անմտություն, հակաթույն, մթերային, տգեղ,
վերահաշվում, անհոգաբար, կաղնուտ, անհավատալի, միլիոնավոր, չկամ,
սրբություն, գերադաս, կղզյակ,
հայրական,  անհարմար, ապաշնորհ, դժգոհություն, լսարան, համատեղություն, ծիծաղելի, անթիվ, մորթեղեն։

նախածանց- անհայտ, հակաթույն, տգեղ, չկամ, գերադաս

վերջածանց-խնձորենի, մթերային, կաղնութ, միլիոնավոր, կղզյակ

նախածանց-վերջածանց-անհոգաբար, անմթյուն, վերահաշվում , անհավատալի

7. Յուրաքանչյուր տառի դիմաց գրի՛ր նրա գրաբարյան համարժեք անվանումը։

Ա-այբ

Թ-թո

Ե-եչ

Ի-ինի

Լ-լյուն

Ն-նու

Տ-տյուն

Ց-ցո

Ու-վյուն

Փ-փյուր