08.02.2021

Փոքրիկ Արտաշեսը շվշվացնելով գնում էր ձորով: Հանկարծ լսեց, որ մի ուրիշն էլ է շվացնում. Հենց իմացավ ընկերն է, կանգնեց, ձայն տվավ.

-Վահա’ն, դո՞ւ ես:

-Ե՜ս…

-Ադա՜, մեր հորրթն ո՞ւր գնաց, տեսա՞ր:

-Սա՜ր…

-Հանա՞ք ես անում, ինչ է:

-Չէ՜…

-Վա՜յ, էդ հո գելը կուտի:

-Ուտի՜…

Արտաշեսը լալով վազեց տուն, տեսավ` հո՛րթն էլ է տանը, Վահա՛նն էլ:

-Վահան , ոնց այդքան շուտ հասար տուն?

-Ես ոչ մի տեղ էլ չէի գնացել:

-Բա ում հետ էի ձորում խոսում?

-Երևի արձագանքի:

-Բա արձագանքը ով է?

-Արձագանքը ով չէ,ինչ է: Արձագանքը դա ձայնի կրկնողությունն է, բայց հեռվից: Երբ որ դու ձորում խոսում էիր, քես պատասխանում էր արձագանքը, ոչ թե ես:

Փորձի’ր շարունակել  երկխոսությունը: Չմոռանա’ս ճիշտ կետադրել:

Առաջադրանքներ

1.Ո՞ւմ կամ ինչի՞ էր հանդիպել փոքրիկ Արտաշեսը:

Փոքրիկ Արտաշեսը հանդիպել էր արձագանքի:

2. Ըստ այս պատմության, որտեղի՞ց էին հայտնվում ձայները:

Ըստ այս պատմության ձայները հայտնվում էին սարերից:

3.   Քո կարծիքով որտե՞ղ են ապրում արձագանքները և ինչի՞ համար են դրանք:

Արձագնքները ապրում են դատարկ սնյակում, անտառներում , ձորերում , սարերում, ջրհորում, քարանձավում: Արձագանքները նրա համար են,որ մարդ կորի անտառում,խոսա,արձագանքի հետ,ու էլ չվախենա ,որ մենակ ա:

4. Թումանյանական ո՞ր հեքիաթին է նման այս պատումը: Նշի՛ր։