07.02.2021

Չափման միավորներ

Որպես երկարության չափման միավոր գործածվում են

միլիմետրը՝ 1մմ

սանտիմետրը՝ 1սմ դեցիմետրը՝ 1դմ մետրը՝ 1մ կիլոմետրը՝ 1կմ 1սմ=10մմ 1դմ=10սմ

1մ = 10դմ 1մ=100սմ 1կմ=1000մ ։

Որպես զանգվածի չափման միավոր գործածվում են գրամը՝ 1գ

կիլոգրամը՝ 1կգ ցենտները՝ 1ց տոննան՝ 1տ  1կգ =1000 գ

1ց = 100 կգ  1տ =1000 կգ 1տ =10 ց ։

Որպես ժամանակի չափման միավոր գործածվում են

վայրկյանը՝ 1վ

րոպեն՝ 1ր

ժամը՝ 1ժ օրը ՝ 1օր

տարին՝ 1տարի 1օր =24ժ

1ժ =60ր 1ր =60վ ։

1տ=12ամիս 1դար=100 տարի

Որպես արագության չափման միավոր գործածվում են

կիլոմետր-ժամ՝ 1կմ/ժ մետր-ժամ՝ 1մ/ժ մետր-վայրկյան՝ 1մ/վ 1կմ/ժ=1000մ/ժ 1մ/վ=3600մ/ժ

Առաջադրանքներ.

  1. Արտահայտիր մետրով

5 կմ -5000մ


23 կմ23մ-23023մ

 400կմ4մ-400004մ

  • Արտահայտիր դեցիմետրով

5մ4դմ-54դմ

3կմ-30000դմ

4կմ6մ-40060

7մ-70000

  • Արտահայտիր սանտիմետրով

5մ-500սմ

4մ5դմ6սմ-456սմ

35դմ-350սմ

  • Արտահայտիր միլիմետրով

7մ 5սմ 6մմ-7056մմ


5մ 4դմ 7սմ 6մմ -5476մմ

  • Արտահայտիր նշված միավորներով․

5ր 40վ= 340      վ

5օր18ժ =138    ժ

7տարի 11 ամիս= 95  ամիս
10դար 54տարի  = 10050 տարի

6․ Արտահայտիր գրամներով

5կգ-500գ

 7կգ250գ-950գ

5ց-5000գ

 5ց 12կգ 60գ-6260գ

7․ Արտահայտիր ցենտներով

5տ 12տ 7ց-127ց

8․ Արտահայտիր կիլոգրամով

22տ5ց -22500կգ

4տ5ց62կգ-4562կգ

12տ -12000կգ


9․ Մեծ միավորներից մեկը արտահայտիր փոքր միավորով:

5տ3ց-10ց3ց


 30կգ60գ-30000գ60գ


 6օր14ժ-144ժ14ժ


 30ր40վ-1800վ40վ


 10մ9սմ-1000սմ9սմ