մաթեմատիկա

16․11․2021

Օրվա գործունեություն․

Հարցերի պարզաբանում

Մտքի վարժանք(բանավոր հաշվարկներ)

Թեմա՝ Ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերես և ծավալ

1․Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 2 սմ, 9 սմ,  11 սմ։

S(մակ.մակերես)=2x2x9+2x9x11+2x2x11=36+198+44=278սմ քառ.

V=2x9x11=198 սմ խոր.

2․Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 5 դմ, 7 դմ,  8 դմ։ S(մակ.մակերես)= 2x5x7+2x7x8+2x5x8= 70+112+80=262 դմ քառ.

V=5x7x8=280դմ խոր.

3․Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 6 սմ,  12 սմ, 10 սմ։

S(մակ.մակերես)=2x6x12+2x12x10+2x6x10=144+240+120=504 սմ քառ.

V=6x12x10=720 սմ խոր.

4․Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 13 սմ, 15 սմ,  10 սմ։ S(մակ.մակերես)= 2x13x15+2x15x10+2x13x10=390+300+260=950 սմ քառ.

V=13x15x10=1950 սմ խոր.

5․Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

11 սմ,  12 սմ, 10 սմ։ ցցց 2x11x12+2x12x10+2x11x10=264+240+220=724 սմ քառ.

V=11x12x10=1320 սմ խոր.

6․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝         

 3 դմ,  20 սմ, 10 սմ։ S(մակ.մակերես)= 2x3x20+2x20x10+2×3+10=120+400+60=580 սմ քառ.

V=3x20x10=600 սմ խոր.

7․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

11 սմ, 12 սմ, 14 սմ։

S(մակ.մակերես)=2x11x12+2x12x14+2x11x14=264+336+308=908 սմ քառ.

V=11x12x14=1848 սմ խոր.

8․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

15 սմ, 16 սմ, 17սմ։

S(մակ.մակերես)= 2x15x16+2x16x17+2x15x17=240+272+255=767 սմ քառ.

V=15x16x17=4080 սմ խոր.

9․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

10 սմ, 12 սմ, 14 սմ։

S(մակ.մակերես)=2x10x12+2x12x14+10×14=240+336+280=856 սմ քառ.

V=10x12x14=1680 սմ խոր.