մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ․

1․Գործնական աշխատանք։

  • Գունավոր ստվարաթղթից պատրաստեք ուղղանկյունանիստ, առանձին պատրաստեք նաև նրա փռվածքը։
  • Քանոնով չափեք պատրաստած ուղղանկյունանիստի երկարությունը, լայնությունը և բարձրությունը։ Հաշվեք պատրաստած ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը։

2․Հաշվեք ուղղանկյունանիստ մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա չափումներն են՝ 5 դմ, 7 դմ,  8 դմ։

S(մակ.մակերես)=2x5x7+2x7x8+2x5x8=262դմ քառ.

3․Հաշվեք ուղղանկյունանիստ մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա չափումներն են՝ 6 սմ,  12 սմ, 10 սմ։

S(մակ.մակերես)=2x6x12+2x12x10+2x6x10=504 սմ քառ.

4․Հաշվեք ուղղանկյունանիստ մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա չափումներն են՝ 3 սմ, 5 սմ,  10 սմ։

S(մակ.մակերես)= 2x3x5+2x5x10+2x3x10=30+100+60=190 սմ քառ.

5․Հաշվեք ուղղանկյունանիստ մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա չափումներն են՝

11 սմ,  12 սմ, 10 սմ։ S(մակ.մակերես)= 2x11x12+2x12x10+2x11x10=264+240+220=724 սմ քառ.

6․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա չափումներն են՝         

 3 դմ,  20 սմ, 10 սմ։ S(մակ.մակերես)= 2x3x20+2x20x10+2x3x10=120+400+60=580 սմ քառ.

7․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստ մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա չափումներն են՝

11 սմ, 12 սմ, 14 սմ։ S(մակ.մակերես)= 2x11x12+2x12x14+2x11x14=264+336+308=908 սմ քառ.