Հաշվետություն պատում մայրենի

Այս տարի Թումանյանանկան տարի էր,այդ պատճառով մենք շատ ենք Թումանյան անցել:

Թումանյանից ես ամենաշատը սիրեցի «Շունն ու Կատուն» բալլադը: Անցել ենք նաև Մխիթար Գոշ, Ղազարոս Աղայան:

Այս տարի ես սովորեցի և իմացա թէ ինչ է գոյականը,ածականը, բայը, շախկապը,երկածանց բառերը: Կատարեցի թեստային առաջադրանքներ,որից շատ սիրեցի «Փոքրիկ Իշխանը», Մայրիկիս խնդրեցի,որ նա գնի այդ գիրքը: Բացթողումներիցս, որ տանը վատ եմ աշխատում:

ԼՐԱՑՐՈ՛Ւ ԲԱՑ ԹՈՂՆՎԱԾ ՏԱՌԵՐԸ։

ՄԱՅՐԵՆԻ

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԽԵՑԳԵՏԻՆԸ

ԹԵՍԹ 4 ՄԱՅՐԵՆԻ

ԻՆՉՊԵՍ ԱՆՑԿԱՑՐԵՑԻ ԳԱՐՆԱՆԱՅՐՆ ԱՐՁԱԳՈՒՐԴԸ

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԹՈՆՔԸ

ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊ

ՄԱՅՐԵՆԻ

ԳՈՎՔ ՄԱՅՐԻԿԻՆ

ՄԻ ԿԱԹԻԼ ՄԵՂՐԸ

ՄԱՅՐԵՆԻ

ՄԱՅՐԵՆԻ

08.02.2021

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ