Մայրենի

Կարդա՛ և լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը։

Թագավորն ուներ երկու որդի։ Նա դժվարանում էր որոշել, թե որդիներից ով է ժառանգելու իր գահը։ Եվ վճռեց փորձել նրանց։ Հրամայեց կանչել մի քանի գյուղացիների։ Երբ գյուղացիները ներկայացան, թագավորն ասաց․

-Զավակնե՛րս, այս մարդիկ կարիքի մեջ են․ պետք է օգնել նրանց։

-Շատ լավ,-ասաց որդիներից մեկը և սկսեց ոսկի բաժանել։

Իսկ մյուս որդին էլ թե․

-Ես նրանց գութան կնվիրեմ։  
Ոսկին, որ իմ եղբայրը այդպես շռայլորեն բաժանում է, մի օր կարող է վերջանալ։ Իսկ գութանի գործը հողն է, անվերջ գոհացնող հողը, բոլոր նվերներից ամենաթանկը։

Շատ ուրախացավ ծեր թագավորը և գահաժառանգ հայտարարեց գութան նվիրող որդուն։

Ինչո՞ւ փոքր տղան դարձավ գահաժառանգ։ Որովհետև փոքր որդին գութա նվիրեց գյուղացուն:

Դու ի՞նչ կնվիրեիր գյուղացիներին։ Ես ել կնվիրեի գութան:

Տեքստից դուրս գրի՛ր 3-ական գոյական , բայ և շաղկապ։

Թագավոր,որդի,գյուղացի

կանչել, որոշել, վճռել

թե, իսկ,երբ

Գոյականներից առաջ գրի՛ր համապատասխան ածականներ։

ծեր թագավոր

գեղեցիկ որդի

խելացի գահաժառանգ

աղքատ գյուղացի

օգտակար գութան

բերքատու հող

Ոսկի բառով կազմի՛ր 2-ական բարդ և ածանցավոր բառ։

Ոսկեգույն,ոսկեփայլ

ոսկերչություն,ոկերիչ

Տրված ածանցավոր բառերը վերլուծի՛ր բաղադրիչների։

Ածանցավոր բառարմատածանց
թագավոր թագ ավոր
գյուղացի գյուղ  ացի
շռայլորեն շռայլ որեն
անվերջ վերջան 

Տեքստից գտի՛ր և գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները։

Արքա-թագավոր

Ընծայել-բաժանել

Ավարտել-վեջանալ

Տեքստից գտի՛ր և գրի՛ր տրված բառերի հականիշները։

Քիչ-շատ

Երիտասարդ-ծեր

Տխրել-ուրախանալ

Կազմի՛ր բառակապակցություններ։

Փայլուն գահ

ոսկեգույն ոսկի

շռայլորեն բաժանել

նվիրել գութան

Համառոտի՛ր պարզ ընդարձակ նախադասությունները։

Ծեր թագավորը շատ ուրախացավ։ Թագավորը ուրախացավ:

Շարունակի՛ր։

Երբ մարդիկ կարիքի մ եջ են պետք է նրանց ոգնել:

Թագավորը հայտարարեց , որ նա իր գահը պետք է փոխանցի իր որդիներից մեկին:

Միացրո՛ւ ասացվածքների սկիզբն ու վերջը և կարդա առածը։

Աշխատասիրությունը

Անգործությունը

Անբանի համար

Աշխատասեր մարդուն

Ծուլություն է ծնում։

Բախտի աջ ձեռքն է։

Երկինքն էլ է օգնում։

Ամեն օր տոն է։

Մի քանի նախադասությամբ շարունակի՛ր պատմությունը։