մաթեմատիկա

  1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը՝

4306‧15

    4306  
   x  15  
   21530  
  +4306   
   64590  
          

1596·24

    1596  
   x  24  
    6384  
  +3192   
   38304  
          

1585·153

    1585  
   x 153  
    4755  
  17925   
  1585    
  242005  

205·104

    205   
   x104   
    820   
   000    
  205     
  21320   

4267‧142

   4267  
  x 142  
   8534  
 17068   
+4267    
 605914  

4628·204

   4628   
  x 204   
  10504   
  0000    
+9256     
 936104   

4572·620

   4572   
  x 620   
   0000   
  9144    
25432     
2634640   

7058‧25

    7058  
      25  
   35140  
  14116   
  176300  
          

2612‧512

    2612  
   x 512  
   11224  
   2612   
 13060    
+1343344  

1024‧52

    1024  
   x  52  
    2048  
  +5120   
   53248  
          

161‧301

    161   
   x301   
    161   
   000    
 +483     
  48461