Ես կարող եմ

  Լուցկիներով գլուխկոտրուկներ 

 Կովիկ

Նկարի  վրա  մեզ    մոտ   կովիկ  է  պատկերված:  կովիկը  ունի

գլուխ  մարմին   ոտքեր  պոզեր  և պոչ: Կովիկը  նայում է  դեպի  ձախ:

Տեղափոխիր  միայն  երկու լուցկի  այնպես որ  կովիկը  նայի  դեպի  աջ :thumbnail_AddText_05-08-05.46.38

պատասխան

thumbnail_AddText_05-08-05.46.10

   Քառակուսիներ

Տեղափոխելով երեք լուցկի ստացիր երեք քառակասիներthumbnail_AddText_05-08-05.45.45

Պատասխան

thumbnail_AddText_05-08-05.45.27