Սնկեր

Добавить комментарий

 1. Ի՞նչ գիտեք սնկերի մասին: Ի՞նչ օրգանիզմներ են դրանք:
  Սնկերն ավելի մեծ չափերի են հասնում, քան բակտերիաները: Ունեն տարբեր ձևեր: Սնկերի մեծ մասը բազմաբջիջ է: Սնկերի մարմինը կազմված է թելերից:
 2. Ի՞նչ գիտեք սնկերի և ծառերի փոխադարձ կապի մասին:
  Սնկերի մի մասն ապ­րում է ծառերի տակ, ծառերի արմատներին մոտ և փոխազդում նրանց հետ՝ տալով և ստանալով պիտանի նյութեր, օգնելով մեկը մյուսի աճին և զարգացմանը: Դա օգտակար կապ է:
 3. Որո՞նք են ուտելի սնկերը: Իսկ որո՞նք են թունավոր:
  Գլխարկավոր սնկերի թվում կան ուտելի սնկեր: Դրանցից են սպիտակ սունկը, կեչասունկը, յուղասունկը, շամպինիոնը, աղվեսասունկը: Սակայն կան այնպիսիները, որոնք թունավոր են և վնաս են հասցնում բույսերին և կենդանիներին, մարդուն: Որոշ սնկեր հարուցում են նաև տար­բեր հիվանդություններ:
 4. Սունկը բույս է, թե կենդանի։ Պարզաբանե՛ք:
  Սնկերը իրենց կենսաբանական հատկանիշներով ավելի մոտ են գտնվում կենդական աշխարհին՝ քան բուսական, ուստի կարելիլ է դրանք համարել կենդանի:

бриф-бруф-браф-5-апреля-10-апреля

 

Бриф! Бруф! Браф!

 1. Прочитайте сказку.
 2. Выполните упражнения.

Я, ты, мы, вы, он, она, оно, они — не называют предмет, а только на него указывают.

 1. Образец: Маша — ученица. Она идет в школу.

В воздухе кружатся снежинки. … тихо ложатся на землю. Из дальних стран прилетели птицы . Они вьют гнёзда.

2. Замени выделеные слова /он, она, оно, они…/

Собака(Она) прыгала у забора и громко лаяла. За забором сидел маленький котёнок(он). Котёнок(он) сжался в комочек и жалобно мяукал. Недалеко стояли два мальчика. Мальчики(они) ждали, что будет дальше. В окно выглянула женщина. Женщина(она) быстро выбежала на крыльцо и отогнала собаку.
—Как вам не стыдно! — сказала женщина(она) мальчикам.

На небе светило солнце. Солнце(оно) согревало землю. Все вокруг радовались.

3. Он, она, оно, они

Образец: мальчик (он), двеочка (она).
Мальчик-он
слон-он
верблюд-он
дом-он
ручка-она
книга-она
тетрадь-он
доска-она
кот-он
собака-она
солнце-оно
небо-оно
дерево-оно
окно-оно
люди-они
звери-они
ежики-они
медведи-они

4. Выучите рассказывать сказку «Бриф! Бруф! Браф!»