18. 05.2023

Առաջադրանքներ

Մի քանի նախադասությամբ ավարտի՛ր միտքը՝ ,,Ժլատը նա է, ով…,,:

Ժլատը նա է, ով ամեն ինչ ուզում է միայն իրեն, իսկ մյուս մարդկանց անտեսում է։ Ես խորհուրդ կտամ ժլատ մարդկանց, որ նրանք դառնան խելացի ու մտածեն վաղվա մասին ։

17 . 05 . 2023

89.Կետերի փոխարեն գրի՛ր գրիչ, բույն, ծով բառերի ձևերը: Բոլոր բառերի նման ձևերը խմբավորի՛ր: Յուրաքանչյուր բառը քանի՞ ձև ունեցավ:

Իր բոյնը հյուսել էր մեր այգու ամենաբարձր ծառի վրա:Չմոտենաս իմ բնին, ձագուկներս հանկարծ կվախենան:Ճուտը գլուխը բնից դուրս էր հանել ու սպասում էր մորը:Այդ թռչունին իր ձագերով ու բնով կբերեմ, որ իմ այգում ապրի:Ձագուկները կծկվել էին բնում ու վախեցած նայում էին:Գիշերվա փոթորկից հետո ծովը հանգստանում էր:Մեքենան մոտենում էր ծովին, արդեն լսվում էր նրա շառաչը:Որոշեց ծովից հեռու ապրել, որ մոռանա այդ դեպքը:Փոթորկուն ծովը հիանում եմ, բայց և վախենում եմ լեռնացող ալիքներից:Ամբողջ օրը լողում էր ծովում ու վերադառնալու մասին չէր մտածում:Իմ գրիչը լավ չի գրում:Ձեռքը գցեց ընկերոջ գրիչին ու ծոցատետրում ինչ-որ բան նշեց:Ամբողջ թանաքը գրիչից դուրս էր հոսել, ու պայուսակը տեղ-տեղ սևացել էր:Այդպիսի բաները սովորական գրիչով չեն գրում:

90.Կետերի փոխարեն գրի’ր փակագծում տրված բառերը: Ընդգծի՛ր այն բառերը, որոնք առանց փոփոխելու գրեցիր:

Կենդանաբանական այգու (այգի) տնօրենը պատմում Էր, որ այդ փիղը (փիղ) կապեր քանդելու հմուտ (հմուտ) վարպետ էր: Գիշերները նա համառորեն ու ճարպկորեն քանդում էր իր ոտքերը (ոտքեր) կապած պարանները: Մի անգամ նույնիսկ կարողացել էր անաղմուկ հանել այն շինության (… շինություն) դուռը, որտեղ նրան բանտել էին (բանտել): Չանհանգստացնելով խոր քնած սպասավորը (սպասավոր) նա՝ որպես այցելու, գնացել էր այգու մյուս բնակիչների (բնակիչներ) հետ ծանոթանալու:

91.Զույգ նախադասությունները միացրո՛ւ, մեկ բարդ նախադասություն դարձրո՛ւ՝քանի ձևով կարող ես:Փողոցի ծայրը բաժանվում է նեղ ճանապարհների, որոնք տանում են դեպի այգիները:Զրույցը լռում էր, իսկ նրանք լսում էին ջրերի ձայնը:Վեր բարձրանալիս որսորդը զգաց, որ մեկը հետևում է իրեն:Անունը Ծիրանի տափ է, բայց ծիրանի ոչ մի ծառ չկա այնտեղ:Ժամանակին հսկաներ են ապրել, իսկ այդ ձորերը նրանց համար առուներ են եղել:Շինականին քարափի գլխի հովը դուր եկավ և Կալին կալսածը հեշտ կլիներ քամուն տալ:Ես ուրախ կլինեմ և ամեն ինչ կկարգավորվի:Դու քաջ ես ու անձնվեր և կարդարացնես մեր հույսերը:

92.Փակագծերում տրվածներից ընտրել այն բառը, որը փոխաբերական իմաստով կլրացնի տողասկզբի բառին։

1. առվակ մոլորված2. ժայռ մտախոհ 3. ծաղիկ ժպտուն 4. փողոց ուրախ 5. սենյակ հյուրընկալ 6. հուշարձան հպարտ). 7.բերդ ալևոր 8. ցայտաղբյուր զվարթ 9. ամպ թավահոնք 10. գիրք իմաստուն:

16. 05. 2023

1.Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:

———փախչում, —————երբ————————————պատշգամբը—————ակնթարթի———————————————————————————————————————————2.Տեքստից դու՛րս գրիր տրված բառերի հոմանիշները.

ա/զուլալ —վճիտ———————————————բ/լուռ ——————անխոս——

գ/ակնդետ ———————Անհամբեր—————————դ/ընտանի ———սովոր————————

3.Դարձվածքները և համապատասխան բացատրությունները գրի՛ր իրար դիմաց.

ա/ լույս աշխարհ գալ ————————ծնվել,հայտնվել————————

բ/խելքը գլխին ————————

գ/կողը հաստ ————————————————

դ/ճաշըեփել ————————————————

ա/մեկին պաժել, լավ ծեծելբ/համառ, ինքնասածի, կամակորգ/դատող, բանիմաց, խելացիդ/

4.Տեքսից դու՛րս գրիր չորս բարդ բառ:—————————————————————————————————————————————————————————

5.Տեքստից դու՛րս գրիր եզակի թվով գործածված չորս բառ:————————————————————————————————————————————————————————————————

6.Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե այն ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված.ա/որսորդ – գոյականբ/եղնիկ – գոյականգ/առաջին –ածականդ/ազատ –ածական

7.Տեքստից դու՛րս գրիր մեկական հարցական և բացականչական նախադասություն:————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

8.Ինչպիսի՞ն էր եղնիկը: Նկարագրի՛ր եղնիկին ̀ օգտագործելով տեքստի բառերը:————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

11. 05. 2023

83.Ընդգծված բառերն ի՞նչ հարցի են պատասխանում և ի՞նչ են ցույց տալիս: Ի՞նչ անունկտաս այդ բառերին:Ծանր առարկա, կանաչ արտ, բարձր տանիք, գունավոր նկար, բարակ ժապավեն, նեղճանապարհ, պղտոր գետ:Պատասխանում են ինչպիսի հառցին։

84.Բառերը բաժանի՛ր երկու խմբի՝ գոյականների և ածականների:Կաղնի, հայտնի, մեծ, կանաչ, աղջիկ, գետ, բուք, բարի, տգեղ, ճշմարտություն, անտուն, բարկացկոտ, Գայանե, տուն, կատու, գունավոր, կաղամբ, հեռուստացույց, խակ, Հայաստան, հետաքրքիր, վարդ, Վարդուհի, փշոտ, լիճ, ալիք, հզոր, բարձր, մարտ, մարտակառք, կառապան, հմուտ, մարտական, եռանիվ, հեծանիվ, ալ, պատմություն, պատմական, թռչուն, թռիչք, խիզախ, բարի, բարեկամական, շքեղ, գարուն, գարնանային, արևոտ, արև, երկար

85.Ավելորդ բառերը գտի՛ր և նախադասությունները ուղղի՛ր: Այդ հավաքին իր մասնակցությունը բերեց նրանց առաջնորդը:Սպիտակ գույնի զգեստը քեզ շատ է սազում:Ոսկեծամ մազերով մի աղջիկ գալիս է աղբյուրը ջրի:Մոտենում է աղջկա մոտ և տեսնում, որ մի վիշապ, գլուխը նրա ծնկներին քնել է:Ու հանկարծ սիրահարվել էր այդ աղջկա վրա:Այլևս առավոտներն էլ չէին երգում:Գառնուկները հոտոտում էին հողի բույրը:

86.Այնպիսի պատմությու՛ն գրիր, որ գրածիցդ հետևալ հետևությունն արվի: Իր աչքի գերանը չի տեսնում, ուրիշի աչքի շյուղն է տեսնում:

УроК 35

1.Запиши глаголы в неопределённой форме.

Ставят- ставить, везёт-везти, бегают-бежать, цветёт-цвести, плачет-плакать, несёт-нести, пахнет- пахнуть, завтракает-завтракать, ,бредёт-бреди, делаете-делаете, знакомят-знакомить, разгребёт-разгребать, вешаем-вешать, плетём-плести, трясёт-трясти, мокнут-мокнуть, квакают-квакать.

2. Данные словосочетание замените глаголами неопределённой формы.

Оказывать помощь.-помогать

Очищать пол от сора.- чистить

Вести наблюдения.- наблюдать

Давать совет.- советовать

Покрываться цветами.-расцветать

Принимать решение.-решать

3. Подберите к глаголам синонимы.Запишите глаголы в неопределённой форме.

Строят-строить, изумить-изумлять, шумит-шуметь, просил-просить, бить-бить , наблюдают-наблуюдать, охранять, поймают-поймать, фантазирует-фантазировать, плакать, сказал-сказать, гореть, блестел-блестеть. превозносить, стережёт-стеречь.

4.Заменитте фразеологизмы глаголами неопределённой формы.

Бить баклуши-бездельничать

Вешать нос-унывать

Витать в облаках — мечтать

задать головоломку-атругать

зарубить на носу – запомнить

ждать у моря погоды-бездействовать

дать слово-обещать

дрожать как осиновый лист-бояться

считать ворон-лениться

держать в голове- обдумывать

наговорить с три коробадержать в голове-

клевать носом-наврать

наговорить с три короба —

держать язык за зубами-осторожничать

5.Напишите глаголы в настоящем, будущем и прошедшем времени.

Бегать — я бежала, я побегу, я пабегаю.

трогать-

6.Определите вид и время глаголов.(совершенный ,несовершенный )

Речушка замёрзла — совершенный

На быстрине над полыньёй поднимается пар — несовершенный

Речка дышит — несовершенный

От её холодного дыхания вырастут на закраинах льда белые венчики цветов — совершенный

7.Укажите время и число глаголов.

Пробежала и пискнула мышь. 3- лицо ед. число

Стукнулся о берёзу и упал жук. 3- лицо ед. число

На макушке ели кукует кукушка. 3- лицо ед. число наст. вр

На вершине дуба заворковал дикий голубь. 3- лицо ед. число наст. вр

На закате солнце заухает в лесу филин. 3- лицо ед. число наст. вр

8.Измените глаголы по лицам и числам.

Решать-

Я- решаю.

ты — решу, решиш

он-ана-оно-решает

Мы-решаем, решим

Вы- решаете, решыте

Они-решают, они решать

чинит

Урок 34

Худой-толстый

Хуже — лучше

Выздороветь-заболеть

Светлело-темнело

Тепло-холодно

Медленно-бистро

Сжать — сжимать

1 У моих друзей собака ротвейлера родились щенки.

2 На полотенце я затаскивал его в воду

4 Я спас могучего ротвейлера.

У кого? зоболела нога.

Я поставил миску чего? перед щенком.

Дайте мне пожалуйста батон хлеба.

Дайте мне пожалуйста пачку масла.

Дайте мне пожалуйста бутылку лимонада.

Дайте мне пожалуйста банку варенья.

Дайте мне пожалуйста полкилограмма халвы.

Дайте мне пожалуйста сто граммов колбасы.

Дайте мне пожалуйста две упоковки анальгина.

Дайте мне ппожалуйста тоблетки от гриппа.

Родитьельный подеж.

Когда встречают Новый год?- встречают первого января.

Когда отмечают Международный женский день?- Международный женский день отмечают восьмого марта.

Когда вы должны пойти на концерт?- Я должен пойти на концерт двадцать пятого декабря.

Когда будет следующая игра нашей сборной по футболу? — следующая игра нашей сборной по футболу будет тридцатого апреля.

Когда начнутся школьные соревнования по шахматам?- школьные соревнования по шахматам начнутся седьмого мая.

Урок 33

1. Запишите предложения, употребив выделенные слова вомножественном числе.Мне понравилась эти русские народные песни. 2. На вечере пеларабские студенты, танцевали студентки из Индии, а китайская студенткачитала стихи. 3. У вас есть наши последние письма? 4. На нашей улице естьшколы, магазины и детские сады. 5. В этом корпусе есть химическиелаборатории, большие аудитории и книжные киоски. 6. У меня есть этиновые учебники. 7. Мне нужен простые карандаши.

2.Напишите правильно местоимения.

Они учатся в университете. Ты работаешь на рынке? Он говорит правильно.Я гуляю в парке. Мы отдыхаем после занятий. Ты помнишь, как её зовут?Вы обедаете дома? Ты читаешь новый журнал? Я не понимаю тебя. Мыпереводим текст. Я знает это слово. Мы умеем писать по-русски. Я рисуюгород. Он узнаёте это место? Они помнят свой дом. Когда Ты встаёшь? Где Онигуляют? Вы меня помните? Кому Ты звонишь? …

3. Закончите предложения по образцу.

Образец: Я читаю, и они … .Я читаю, и они читают.Он работает, и мы работаем . Ты разговариваешь, и они разговаривают . Я спрашиваю, иты спрашиваешь .Мы отвечаем, и вы отвечаете . Он рисует, и я рисую . Мы понимаем, и она понимает . Онговорит, и ты говоришь . Мы помним, и они помнят . Он отдыхает, и ты отдыхаешь. Мыпереводим, и вы переводите . Они гуляют, и я гуляют . Я занимаюсь, и она занимается . Братработает, и родители работают . Я учусь, и друг учатся. Он слушает радио, и они слушаютрадио. Мы играем, и дети играют . Я умею готовить, и сестра умет готовить.Образец: Я отдыхаю, а они … .Я отдыхаю, а они работают.Преподаватель объясняет, а студенты слушают . Мама готовит обед, а дочь помогает .Мы читаем, а ты слушаешь . Я слушаю её , а она говорить . Он смотрит фильм, а я играю . Братработает, а сестра отдыхает . Они занимаются, а вы помогаете . Я учу новые слова, а друг говоритпо телефону. Дети играют, а мама готовит ужин. Бабушка читает сказки, а внук слушает.

4.Поставьте и напишите в скобках вопрос и определите падеж существительного.Катались ( на чем) на машине. (творительный падеж).Шли ( по чему) по площади . ( дательный падеж).Отплыл ( от чего ) от причала. ( радетельный падеж).Подбежал ( к чему ) к кровати. ( дательный падеж).Прыгает ( кто ) белка. ( именительный падеж).Достали ( что ) мяч. ( именительный падеж)Гуляли ( за чем ) за школой. ( творительный падеж).Написал ( в о чем ) в тетради. ( предложный падеж).Кружились ( в что ) в воздухе.( винительный падеж).Мылись ( чем ) шампунем. ( творительный . падеж).

08.05.23

Դոնալդ Բիսեթի «Գոճին, որ սովորել էր թռչել»։

2.Պամվածքից դուրս գրի՛ր՝

ա․Պատմողական և հարցական նախադասություններ

Պատմողական

Հաջորդ օրը վաղ առավոտյան նա անտառ գնաց եւ յուրաքանչյուր թռչունից մեկական փետուր խնդրեց։

հարցական

Երեւի ուզում ես թռչե՞լ։

բ․ Հնգական գոյական, ածական, բայ։

Գոյական-ցանկություն, փետուր, լեռ, գագաթ, ջերմություն։

Ածական-ծովափնյա, դանդաղ, ամենափոքրիկ, բարեհաջող, փոքրիկ։

Բայ-պարել, երգել, նայել, թռչե՞լ, ուրախանալ