Պատմություն

Հարցեր


• Ինչո՞ւ Տիգրան  արքայազնը որպես պատանդ  ուղարկվեց  Պարթևստան։


• Ե՞րբ և ինչպե՞ս  է տեղի ունեցել Ծոփքի վերամիավորումը Մեծ Հայքին։

ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾԻ ՏԵՐՈՒԹՅԱՆ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ

• Ինչու՞ Տիգրան Մեծին  չհաջողվեց  իր թագավորությանը  միացնել Փոքր Հայքը։


• Ներկայացրեք հայ-պոնտական հարաբերությունները։


• Ներկայացրեք  հայ-պարթևական  պատերազմի արդյունքները։

12.03.2023

Հարցեր

 • Հունական ի՞նչ ցեղախմբեր կարող եք նշել։
  Այդ ցեղխմբերն են աքայացիները, դորիացիները, հոնիացիները։
 • Հունական ո՞ր ցեղերը ներթափանցեցին Կրետե Ք.ա. Xll դ. կեսերին։Կրետե ներթափանցեցին հունական արքայական զեղերը։
 • Ի՞նչ հետևանքներ ունեցավ դորիացիների ներթափանցումը Կրետե և Հունաստան։

Աքայացիները չկարողացան դիմակայել Ք. Ա XII կեսերին սկսված հունական մեկ այլ ցեղի դորիացիները ավերիչ արշավանքների։ Արդյունքում Կրետեի տերություն հեռացավ պատմության ասպարեզից։

09.03.2023

ԱՐՏԱՇԵՍ ԱՌԱՋԻՆԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ


1․Ներկայացրե՛ք Արտաշես I-ի ռազմական և վարչական բարեփոխումները։

Մեծ Հայքը կիսեց 120 գավառի։

Զորքը բաժանեց 4 մասի։

Ղեկավարներ նշանակեց իր հարազատների։

2. Ինչու Արտաշես I-ն իրականացրեց հողային բարեփոխում։

Որովհետև հողատերերը զավթում էին գյուղացիների համայնական հողերը , վերջիններս չէին կարողանում հարկ տալ և զինոր տալ։

3. Գնահատե՛ք Արտաշես l-ի գործունեությունը։

Նա լավ թագավոր էր։ Նա մտածում էր իր թագավորության և ժողովրդի մասին։

Դաս և առաջադրանքներ

Արտաշեսյան Թագավորության Կազմավորումը
Դաս 1

հարցեր

 • Ի՞նչ նշանակություն ունեցավ Մագնեսիայի ճակատամարտը հայերի համար։
  Մագնեսիայի ճակատամարտի հետո Ք. Ա 189թ. Արտաշես Մեծ Հայքում և Զարեհ Ծոփքում վերականգնեցին Հայոց անկախությունը։
 • Ներկայացրե՛ք Արտաշես I-ին։

Արտաշես I-ի (Ք․ա․ 189-160 թթ․) առաջնահերթ խնդիրներից էր Մեծ Հայքից անջատված տարածքները վերադարձնելը։Նա Մարաստանից։Արտաշես I-ը Մեծ Հայքի թագավորության մեջ միավորեց հայկական տարածքների մեծագույն մասը։Հույն պատմիչ Պոլիբիոսը նրան անվանում է <<Հայաստանի մեծագույն մասի կառավարիչ>>։

26.02.2023

Դաս 1


Գիր և արվեստ

 • Հասարակության զարգացման ո՞ր փուլում է ստեղծվել գիրը։
 • Ինչի՞ հետ է կապված գրի առաջացումը։
 • Ի՞նչ է սեպագիրը, ովքե՞ր են ստեղծել այն։
 • Հին Արևելքի գեղարվեստական ստեղծագործություններն ի՞նչ բնույթ ունեն։ Ինչի՞ մասին են դրանք։

Աղբյուրներ
Համաշխարհային պատմություն 48-52

Դաս 2
Գիտություն

 • Որո՞նք են գիտության առաջացման նախադրյալները։
 • Գիտության ո՞ր բնագավառներն էին զարգացած Հին Արևելքում։

Աղբյուրներ
Համաշխարհային պատմության դասագիրք, էջ 54-57

20.02.2023

Դաս 1

ՀԱՅԿԱԶՈՒՆԻ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻՆԵՐԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ

 • Ո՞վ էր Ալեքսանդր Մակեդոնացին։
 • Պատմե՛ք Գավգամելիայի ճակատամարտի մասին։
 • Ներկայացրե՛ք Ալեքսանդր Մակեդոնացու աշխարհակալությունը։

Աղբյուրներ
 Դասագիրք, էջ 68-71
 https://online.fliphtml5.com/fumf/qovw/#p=69

Դաս 2
ՀԱՅՈՑ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ Ք.Ա. ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՐՈՒՄ

հարցեր

 • Ներկայացրե՛ք Հայաստանի վիճակը Ք.ա. երրորդ դարի վերջին։
 • Ինչու՞ Սելևկյաններին ի վերջո հաջողվեց գրավել Հայաստանը։

Աղբյուրներ
Դասագիրք, էջ 73-75

Փետրվարի 13-17

Դաս 1. Հայաստանը Աքեմենյան տերության կազմում

 • Ո՞վ էր Դարեհ I-ը, ինչու՞ Հայաստանը սկզբում չճանաչեց նրա գերիշխանությունը։
 • Ի՞նչ գիտեք Աքեմենյան տերության 13-րդ սատրապության մասին։
 • Ո՞վ էր Երվանդ III-ը։

աղբյուրներ
Հայոց պատմության դասագիրք, էջ 64-67
 https://online.fliphtml5.com/fumf/qovw/#p=65
տեսաֆիլմ
 https://youtu.be/9OtGtDrr-UM

Դաս 2. ՀԻՆ ԱՐևԵԼՔԻ ԿՐՈՆՆԵՐԸ

 • Ներկայացրե՛ք, թե ինչպես է առաջացել բազմաստվածությունը։
 • Ի՞նչ է դիցարանը։
 • Ըստ Ձեզ` դիցարանում ինչու՞ էր հարկավոր ունենալ գլխավոր աստված։

Աղբյուրներ


Համաշխարհային պատմության դասագիրք,  էջ 45-47
 https://online.fliphtml5.com/fumf/yutx/#p=46
տեսաֆիլմ

Հայկազունի Երվանդունիների թագավորությունը

Հարցեր

Ո՞վ է Պարույր Հայկազունին։ Ներկայացրեք նրա գործունեությունը։

Պարույր Հագազունին Հայոց թագաորն էր։ Նրա գլխավորությամբ հզորացում է իշխանությանը։ Պարույր տիրում էր Վանա լճիչ մինչև Եփրատ ընկած ողջ տարածքին։

Ի՞նչ անուն է ստացել Հայկազունիների նոր ճյուղը։ Ինչու՞։

Ք. Ա 580-570-ական թթ. Պարույր հաջորդ եզրից նշանավոր դարձավ Երվանդ I Սակավակյացի։ Վերջինիս անունով էլ Հայկազունիների արքայատոհմի նոր ճյուղը կոչվում է՝Երվանդունի։

Նկարագրեք Երվանդ Սակավակյացի թագավորությունը։

Երվանդ ՍԱԿԱՎԱԿՅԱՑԻ թագավորությունը ուներ քարասունհազար հետեվակ և 8000 հեծյալ զորք։ Թագավորության սահմանները հասնում Էին Կուր գետը և Սև ծովը, արևելքում՝Մարաստան, հարավում ՝Հյուսիսային Միջագետքի, իսկ արևմուտքում՝Կապադովկիա։

Հաշվետվություն Պատմություն

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆԿՈՒՄԸ
ԼԵՀԱՍՏԱՆԻ ՄԱՍԻՆ
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ։ ԴԱՍ ԵՒ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ (ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 5-9
28.11.2022
ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՈՒՄ
ՀԻՆ ՓՈՔՐ ԱՍԻԱՆ ԵՎ ԱՐԵՒԵԼՅԱՆ ՄԻՋԵՐԿՐԱԿԱՆԻ ԵՐԿՐՆԵՐԸ
ՎԱՆԻ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՄԻՋԱԳԵՏՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՎԱՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ
ՀԱՅԵՐԻ ԾԱԳՈՒՄԸ
ՀԻՆ ԵԳԻՊՏՈՍ
ՆԱԽՆԱԴԱՐՅԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ
ՆԱԽՆԱԴԱՐ
Հայկական Լեռնաշխարհ
1-9.09.2022
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ