30.11.2022

Դանիել Պենակ. «Կարդալ բայը չի սիրում հրամայական» 
Առաջադրանքներ

 • Դուրս գրի՛ր անհասկանալի բառերը, բացատրի՛ր: 

  Բնավ-Բոլորովին, ամենևին:
  Վեպը-(գրականագիտություն) Մեծածավալ արձակ գեղարվեստական պատմողական բնույթի երկ՝ բարդ ու
  զարգացող բովանդակությամբ:
 • Դուրս բեր կարևոր մտքերը,  մեկնաբանիր: 
  Երբեք  կարդալու  ժամանակ  չեմ  ունեցել,  բայց  ոչ  մի  բան,  երբեք  չի  կարողացել  խանգարել  ինձ  դուր  եկած  վեպը  կարդալուն:

  Նա ժամանակ չունի գիրք կարդալու համար, բաց ամեն բան արել է , որ կարդա:
 • Ի՞նչ եզրակացության եկար ստեղծագործությունը կարդալիս:
  Եթե, որորևէ բան շատ ես ուզում, ապա դրա համար ժամանակ հաստատ կգտնես:
 • Բացատրի՛ր վենագիրը։
  Կարդալ պետք է հաճույքով:


  Խորուրդ տուր պատմվածքի գլխաոր հերոսին:

  Ես խորուրդ կտաի , որ պետք է ամեն ինչի համար ժամանակ գտնել և ես խորուրդ կտաի, որ գրքի համար ժամանակ գտնի:

29.11.2022

48.Տրված բառերից տեղ ցույց տվող ածանցների օգնությամբ նոր բառե´ր կազմիր: Գրի´ր գործածված ածանցները:

Հիվանդ-հիվանդանոց. ծաղիկ-ծաղկանոց. մուկ-մկնանոց. հայ-Հայաստան. նիստ-նստարան, այբուբեն-այբենարան. դաս-դասարան. դպիր-դպրոց, դարբին-դարբնոց, հյուր-հյուրանոց. զորք-զորանոց. ռուս-Ռուսաստան. գործ-գործարան. բրուտ-բրուտանոց. կույս-կուսանոց. հույն-Հունաստան,.ուզբեկ-Ուզբեկստան. հնդիկ-Հնդկաստան, թուփ-թփութ, ծիրանի-ծիրանուտ, ավազ-ավազու:

51.   Տրված գոյականներից ի՞նչ անել կամ ի՞նչ լինել  հարցին պատասխանող բառեր (բայեր) կազմիր և բայ կազմող մասնիկներն ընդգծիր:

ա) Ամպ-ամպել. ծաղիկ-ծաղկել. վար-վարել. կար-կարել. unւգ-սգալ. երգ-երգել. ժողով-ժողովել. օճառ-օճառել:

բ) Գող-գողանալ. վախ-վախենալ, քար-քարանալ, մահ-մահանալ, մանուկ-մանկանալ, Էջ (իջ)-իջնել, մայր-մայրանալ:


59. Տրված արմատներով ի՞նչ անել կամ ի՞նչ լինել հարցին պատասխանող բայեր կազմի´ր և դրանց մեջ բայ կազմող մասնիկներն ընդգծի´ր:

Նստ-նստել, սահ-սահել, վազ-վազել, կարդ-կարդալ, խաղ-խաղալ, տես-տեսնել,  հագ-հագնել, փախ-փախնել, սառ-սառել, թռ-թռնել, կպ-կպնել:


64. Տրված  բառերի իմաստները արտահայտի´ր բառակապակցություններով:

Օրինակ՝ դարավերջ — դարի վերջը,

աշխատասենյակ — աշխատելու համար նախատեսված սենյակ:

Գառնարած-գառ արածացնող
բարեսիրտ-բարի սիրտ ունեցող
չարամիտ-չարը մտածող
լեռնագագաթ- լեռների գագաթ
արա­գահոս-արագ հոսող
հարթավայր-հարթ վայր
աստղագիտություն- աստղերի մասին գիտություն:

25.11.2022

 1. Կարդա’, գրի’ր առակի ասելիքը։
  Առակի ասելիքը , որ պետք է լսել ընկերներիդ և ամեն ինչ ավելի լավ կլինի:
 2. Վերնագրի’ր առակը։
  Խելացի ծիտը

Մի առևտրականի մոտ անազատության մեջ մաշվում էր մի թռչնակ: Մի անգամ առևտրականը պատրաստվում էր մեկնել Հնդկաստան՝ նրա հայրենիք: Թռչնակը խնդրեց, որ իր մասին պատմի ազատ թռչուններին:

Առևտրականն ազնվորեն պատմեց իր գերու մասին ինչ-որ վայրի թռչունի: Նա սատկած ընկավ գետնին: Առևտրականը մտածեց, որ դա իր սիրելի թռչնակի ընկերուհին էր, ու շատ վշտացավ:

Առևտրականը վերադարձավ տուն, ու թռչնակը հարցրեց, թե ինչ նորություն է բերել:

— Ավաղ, ես պատմեցի քո մասին ընկերուհիներիցդ մեկին, ու նա հենց այդ պահին վշտից մահացավ:

Հազիվ էր նա այսքանը ասել, թռչնակը անշնչացած ընկավ վանդակի հատակին:

— Ընկերուհու մահվան մասին լուրը սպանեց նրան,- մտածեց վշտացած առևտրականը:

Նա թռչնակին դուրս հանեց վանդակից ու դրեց պատուհանագոգին: Թռչնակը հենց նույն պահին պատուհանից դուրս թռավ: Նա պատուհանի առաջ թառեց ծառի ճյուղին ու ասաց վաճառականին.

— Անխելք, դա խորհուրդ էր իմ ընկերների կողմից, թե ինչպես վարվեմ, որպեսզի ազատվեմ գերությունից։ Եվ դա ինձ փոխանցվեց քո միջոցով։

Ու թռչնակը թռավ, վերջապես, ազատ:

24․Տրված խմբերի գոյականները հոգնակի դարձրո՛ւ և բացատրի՛ր օրինաչափությունը:

Ա. Ուժ-ուժեր, տարր-տարրեր, ծով-ծովեր, նավ-նավեր, կույտ-կույտեր, բերդ-բերդեր, շենք-շենքեր:

Բ. ճանապարհ-ճանապարհներ, գաղտնիք-գաղտնիքներ, հրաշք-հրաշքներ, մեքենա-մեքենաներ, շրջան-շրջաններ, շինություն-շինություններ, նավահանգիստ-նավահանգիստներ:

Գ. Գառ-գառներ, դուռ-դռներ, մատ-մատներ, մուկ-մկներ, թոռ-թոռներ, ձուկ-ձկներ, լեռ-լեռներ, բեռ-բեռներ:

Դ. Աստղ-աստղեր, արկղ-արկղեր, վագր-վագրեր, անգղ-անգղեր, սանր-սանրեր:

Ե. Ծովածոց-ծովածոցեր, սուզանավ-սուզանավեր, դաշտավայր-դաշտավայրեր, շնագայլ-շնագայլեր, հեռագիր-հեռագրեր, լրագիր-լրագրեր:

Զ. Քարտաշ-քարտաշներ, գրագիր-գրագրեր, լեռնագործ-լեռնագործներ, բեռնակիր-բռնակիրներ:
Է. Մարդ-մարդիկ, կին-կանայք:

25․Փակագծում տրված բառերը հոգնակի՛ դարձրու և համապատասխան ձևով գրի՛ր կետերի փոխարեն:

Մրցող լաստանավերը մաքուր էին ու զարդարված գույնզգույն լաթերով:
Հարթավայրերը գարնան հորդացումների ժամանակ գետերը կարող են հակառակ ուղղությամբ հոսել:
Օդերևութաբանները զգուշացնում են քաղաքին սպառնացող նոր ցիկլոնի մասին:
Գետում ջրի մակարդակը բարձրացել էր սառցադաշտերի պատճառով:
Ջրի հոսանքը դանդաղեցնում են հատակին լցված քարակույտները(քարակույտ):
Աշխարհի գեղեցիկ ջրվեժների մեկը` Վիկտորիան, անցյալ դարում է հայտնագործվել եվրոպացիների կողմից:
Շատ ծովախորշներ վերածվել են ցամաքի:

26․Բառակապակցությունն անվանել մեկ բառով:

Օր․՝ յոթ գլխով- յոթգլխանի,․․․

ստրուկի մտքով-ստրկամիտ, լի և առատ-լիառատ, կյանքի հյութ-կենսահյութ, ցավից լլկված-ցավալլուկ, մոլոր մտքով-մոլորամիտ, սուր ընթացող-սրընթաց, խելքը կորցրած-խելակորույս, նոր հայտնված-նորահայտ, մենակ ապրող-մենակյաց, խիստ բարքով-խստաբարո, երկար ապրող-երկարակյաց, նոր եկած-նորեկ, աչքին հաճելի-աչքահաճո:

27․Տրված բարդ բառերի առաջին բաղադրիչները փոխելով՝ ստանալ նոր բառեր:
Բարձրագագաթ —լեռնագագաթ
քաղցրաձայն —բարձրաձայն
վսեմաշուք-անշուք
տիրակալ-մոմակալ
վճռաբեկ-խմբաբեկ
սառնաղբյուր-ցայտաղբյուր
վարկանիշ-թվանիշ
դալկադեմ-լայնադեմ
ցատկահարթակ-բեմահարթակ
հոռետես-վատատես

28․Փակագծերում տրվածներից ընտրեք ճիշտ տարբերակը:
Նվագել (ջութակի վրա, ջութակ), կռվել թշնամու դեմ, վերաբերել (հարցին, հարցի մասին), վատ վերաբերվել (ընկերոջը, ընկերոջ հետ), անհանգստանալ (կատարվածով, կատարվածից), մասնակցել (մրցույթին, մրցույթում), հաղթել (մրցույթում, մրցույթին), կասկածել (ընկերոջը, ընկերոջ վրա), համաձայն լինել (առաջարկին, առաջարկի հետ):

24.11.2022

Однажды, внимание прохожих было привлечено странным поведением человека, который с деревянным метром в руке подошёл к двери питейного заведения и стал её измерять.

— 85 сантиметров ширины и 2 метра высоты, — пробормотал он.

Затем, обернувшись к остановившимся около него любопытным, он объяснил:

— Дверь эта имеет всего 2 метра на 85 сантиметров. В общем, небольшая дверь. Однако, был у меня дом, и он целиком прошёл через неё. Была земля, и она вся прошла в неё. Имел дорогую мебель, и та прошла в эту дверь, не нужно было и разбирать. Были у меня сбережения, и все они ушли через эту дверь. И если бы это было всё! Но этим дело не кончилось. Было у меня крепкое здоровье, и вот врач сказал недавно: «Здоровье своё вы пропустили через дверь кабака!»


Թարքմանություն

Մի օր անցորդների ուշադրությունը գրավեց մի տղամարդու տարօրինակ պահվածքը, ով փայտե մետրը ձեռքին մոտեցավ խմելու կետի դռանը և սկսեց չափել այն։

«85 սանտիմետր լայնություն և 2 մետր բարձրություն», — մրմնջաց նա:

Հետո, դառնալով իր մոտ կանգ առած հետաքրքրասերներին, նա բացատրեց.

-Այս դուռն ունի ընդամենը 2 մետր 85 սանտիմետր: Ընդհանուր առմամբ, մի փոքր դուռ: Այնուամենայնիվ, ես տուն ունեի, և այն ամբողջությամբ անցավ դրա միջով։ Հող կար, և ամեն ինչ մտավ դրա մեջ: Նա թանկարժեք կահույք ուներ, և այն անցնում էր այս դռնով, ապամոնտաժելու կարիք չկար։ Ես խնայողություններ ունեի, և նրանք բոլորը գնացին այս դռնով։ Եվ եթե այդ ամենը լիներ։ Բայց այսքանով գործը չավարտվեց։ Ես լավ առողջություն ունեի, իսկ բժիշկը վերջերս ասաց.

23.11.2022

1.Էդմոնդո դե Ամիչիսի «Սիրտը» գրքի բոլոր հատվածները կարդա’ եւ կատարի’ր առաջադրանքները։

Հարցեր և առաջադրանքներ:

1.Համոզի՞չ էր հոր նամակը:
Այո համուզիչ էր, որովհետև հայրը բացատրում էր իր տղային , որ ուսուցիչը իր երկրորդ հայրիկն ու մայրիկն է ու պիտի նրանց վերաբերվես այնպես ինչպես ծնողներիդ:
2. Ո՞վ է ուսուցիչը քեզ համար:
Ուսիցիչը իմ համար այն մարդն է , որը մեզ սովորեցնում է բացի դասերից ամեն ինչ:
3. Ի՞նչ տվեց քեզ  այս պատմությունը:
Որ պետք է շատ խելացի ու մարդկային լինել և հասկանալ ու գնահատել ուսուցիչներին:

ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

2.Գրի’ր` քեզ հանդիպե°լ է այնպիսի ուսուցիչ, ով խստապահանջ է, բայց միաժամանակ բարեսիրտ ու մեծահոգի է:


Ես ունեմ շատ միաժամանակ բարեսիրտ ու մեծահոգի դասատու , դա իմ տատիկն է: Որովհետև, նա իմ ջութկի դասատուն է: Նա շատ բարի է, հոգատար և ամենակարևորը հարազատ: Տատիկս ունի աշակերտներ որոնք ընտանիք չունեն: Ես երբ նրանց հետ շփվում եմ նրանք իմ համար ոնց , որ հարազատ մարդիկ լինեն:

22.11.2022

Էդմոնդո դե Ամիչիսի «Սիրտը» գրքից «Իմ ուսուցիչը» հատվածը կարդա’, գրավոր ներկայացրո’ւ զգացողություններդ։
Ինձ շատ դուր եկավ այս պատմվածքը:Եվ ես նորից ու նորից համուզվեցի , որ պետք է լսել ուսուցիչին:Այդ պատմվածքում շատ հուզիչ պահեր կային:Կարդալու ընթացքում ես շատ հուզվեցի:

18.11.2022

Հ. Թումանյանի «Ոսկի քաղաքը»  հեքիաթն ամբողջությամբ կարդա’։

1.Առանձնացրո’ւ հեքիաթի հերոսներին եւ բնութագրի’ր։
Գոհար թագուհի-Իմաստուն, հոգևոր, բարեհաճ:
Դիվանան-Սրտացավ:
Քանաքարա-Բարի:

2.Մեկնաբանի’ր հետեւյալ նախադասությունը<< …կյանքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ձգտում ու ճանապարհ>>։
Այս նախադասությունը ասում է , որ կյանք չկա առանց ձգտումի և նպատակի:
3.Ո°րն է երջանկության բանաձեւը ըստ հեքիաթի։
Հեքիաթում ասվում է , որ երջանկությունը ոսկու մեջ չէ, այլ ուրախություների մեջ է ՝նվեր նվիրելու ժամանակ, ծիծաղի մեջ: Իսկ իմ կարծիքով երջանկությունը փողով չեն կարող գնել:
Ի°նչ է երջանկությունը քե’զ համար։
Իմ համար երջանկությունը այն է , որ դու ուրախանում ես և ուրախացնում ես:

17.11.2022

17.11.22

Կարդա’ Հ. Թումանյանի «Ոսկի քաղաքը» հեքիաթի 5-րդ, 6-րդ եւ 7-րդ մասերը։

Առաջադրանքներ.

1.Առանձնացրո’ւ հեքիաթի ամենից հուզիչ հատվածը եւ մակնաբանի’ր։

Ու նստում է երիտասարդը, պատմում արծվին իր պատմությունը, աղաչում, որ իրեն տանի Ոսկի քաղաքը։

Ինձ դա հուզիչ էր, որովհետև երևում է , որ Դիվանան իրոգ շատ է սիրում Քանաքրաին:

 1. Ինչո°ւ էր քաղաքը ստացել <<ոսկի>> անվանումը։
  Ստացել է Ոսկի անվանում, որովհետև քաղաքը շատ կանաչ էր, շատ գեղեցիկ էր:
  Ինչպիսի°ն է քո’ պատկերացրած <<ոսկի>> քաղաքը։
  Իմ պատկերացրած Ոսկե քաղաքը ոսկուց պատրաստած քաղաք կլինի: Մարդիկ բոլորը աշխատանք կունենան ու կվարցատրվեն

16.11.2022

16.11.22

1.Կարդա’ Հ. Թումանյանի «Ոսկի քաղաքը» հեքիաթի առաջին չորս մասը։

Առաջադրանքներ.

2. Տրված դարձվածքներով նախադասություններ կազմի՛ր:
Աչքերով ուտել-Հոգեկան բուռն զգացմունքները աչքերով արտահայտել, հափշտակությամբ նայել:

խելքը ուտել-Խելքից հանել
Ես ամեն առավոտ մայրիկիս խելքը ուտում եմ:
լույս աշխարհ գալ-Ծնվել
Ես լույս աշխարհ եմ եկել գիշերը:
 գիշերը ցերեկ անել-Գիշերն աշխատել
Իմ մայրիկը այնքան շատ է աշխատում, որ գիշերը ցերեկ է անում:
գլխի ընկնել- Հասկանալ
Ես դասի ժամանակ գլխի ընկա :
ծակուծուկ մտնել-Զանազան վայրեր մտնել
Ես սիրում եմ մտնել:

3. Տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմի՛ր դրանք գործածելով`

ա) ուղիղ իմաստով,
բ) որպես դարձվածք:

Ձեռքով անել-Ձեռքով հրավիրելու՝ կանչելու նշան անել
Ես մեքենայից մայրիկիս ձեռքով արեցի:
Ես ընկերներիս ձեռքով արեցի մեր տուն:

աչքը մտնել-Գլուխը մոտեցնել մեկի երեսին
Տղան այնքան մոտեցավ,որ մտավ աչքս:
Գրիչը մտավ ընկերուհուս աչքը:

ձեռք մեկնելՕգնել
Ես ձեռք մեկնեցի հայրիկիս:
Ես ձեռք մեկնեցի ընտանիքիս: