16.11.2022

418. Գրե՛ք հետևյալ թվերը`
ա) աճման կարգով. 31, –1, – 7, –1, 0, –11, 24, 7, – 2 ,–6,
-11, -7, -6,-2, -1, -1, 0, 7, 24, 31.
բ) նվազման կարգով. –11, –3, –7, 12, 4, –8, –17, –30, 1, 0, 13։
13, 12, 4, 1, 0, -3, -7, -8, -11, -17, -30:

419. Աստղանիշի փոխարեն գրե՛ք այնպիսի ամբողջ թիվ, որի դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն.
ա) –4 < -3 < 0,
դ) –1 < 0 < 1,
բ) –7< -6 < –3,
ե) 8 > 0> –1,
գ) –19 < -15< –14,
զ) –4 > -5 > –6, .

420.Ամբողջ թվերի շարքում ո՞ր երկու թվերի հարևանությամբ է գտնվում տրված թիվը.
ա) 8, 9, 10,
գ) 0, 1, 2,
ե) -8, –7, -6,
է)-201, –200,-199,
բ) -1, 0, 1,
դ) -3 , –2,-1 ,
զ) -101, –100, -99,
ը) -353–352, -351։


 1. Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք մեծ են՝
  ա) –3-ից- -2, -1, գ) –7-ից- -6, -5, ե) 2-ից- 3, 4, է) –5-ից- -4, -3,
  բ) –6-ից- -5, -4, դ) 0-ից- 1, 2, զ) 10-ից- 11, 12, ը) 5-ից- 6, 7։


  424.Գրի՛ առեք հետևյալ պնդումները՝ օգտագործելով անհավասարությունների նշանները.
  ա) 11-ը < է 0-ից, գ) –10-ը,
  բ) –7-ը > է 0-ից, դ) 2-ը ։

  427. Ո՞ր թվանշանները կարելի է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ անհավասարություն.
  ա) –25 < –20,
  գ) –16932 > –16937,
  բ) –8872 < –8672,
  դ) –9869 > –9868։


  432.Գտե՛ք համեմատության չգրված անդամը.
  ա) 10/6 = 5/3 , գ)4/9= 8/18 , ե) 1 7/10: 1 = 5 1/10:3,
  բ) 8/28=2/7, դ)2/3=14/21 , զ) : 2/3=7/4:21/2 ,

9.11.2022

 1. Մետաղադրամը գցել են 15 անգամ։ «Զինանիշը» ընկել է 7 անգամ։
  Ինչի՞ են հավասար «զինանիշ» ընկնելու և «թիվ» ընկնելու հաճախականությունները։

  Զինանիշը= 7 թիվ=8

 2. Խաղոսկրը գցել են 17 անգամ։ 1, 2, 3, 5, 6 թվերը բացվել են համապատասխանաբար 3, 2, 4, 4, 1 անգամ։ Ինչի՞ է հավասար 4 բացվելու հաճախականությունը։ 3 անգամ


  338.Դուք վերցնում եք մի թերթիկ 150 համարակալված թերթիկների
  տրցակից։ Ինչի՞ է հավասար այն բանի հավանականությունը, որ
  վերցված թերթիկի համարը կլինի 99։


  1 անգամ-1/150  340.Խաղոսկրը գցելիս որքա՞ն է կենտ թիվ բացվելու հավանականությունը։
  3/6=1/2
  342.Զամբյուղում կա 2 կանաչ և 3 կարմիր խնձոր։ Զամբյուղից մեկ
  պատահական խնձոր են վերցնում։ Ի՞նչ հավանականություն կա,
  որ այդ խնձորը՝ ա) կարմիր է=3/5, բ) կանաչ է=2/5, գ) դեղին է=0/0։

  346.Աղյուսակում ներկայացված են էլեկտրական ջրատաքացուցիչում
  ջրի տաքանալու տվյալները.  Կազմե՛ք ջրի ջերմության փոփոխության գրաֆիկը և պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.
  ա) Ո՞ր պահին է անջատվել ջրատաքացուցիչը։ անջատվել է 5- րդ րոպեին:
  բ) Որքա՞ն է եղել ջրի առավելագույն ջերմաստիճանը։ Առավելագույն ջերմաստիճանը՝100:
  գ) Որքա՞ն է եղել ջրի նվազագույն ջերմաստիճանը։Նվազագույն ջերմաստիճանը՝15:
  դ) Որքանո՞վ է փոխվել ջրի ջերմաստիճանը առաջին 5 րոպեի
  ընթացքում և վերջին 3 րոպեի ընթացքում։ 5րոպեի ընթացքում-85-ով 3 րոպեի՝ 10-ով:  348.30 սմ երկարությամբ հատվածը բաժանե՛ք երկու հատվածների,
  որոնց երկարությունները հարաբերում են այնպես, ինչպես 2 ։ 3։07.11.2022

 1. Հետևյալ իրադարձություններից որո՞նք են պատահույթներ.
  ա) Դուք դուրս եք գալիս տնից և հանդիպում եք Ձեր վերևի
  բնակարանում ապրող հարևանին։

  բ) Ուժգին քամի է փչում, իսկ ծառերի տերևները չեն շարժվում։
  գ) Սեղանի թենիս խաղալիս Դուք հաղթել եք Ձեր ընկերոջը (որը
  նույնքան լավ է խաղում, որքան Դուք)։

  դ) Թռչնակը ներս կթռչի Ձեր սենյակը։


 2. Հետևյալ իրադարձություններից որո՞նք են հավաստի.
  ա) Դուք միացրել եք լույսը, իսկ լամպը չի վառվել։
  բ) Զամբյուղում 10 խնձոր կար։ Երբ զամբյուղի մեջ դրեցին ևս
  մեկ խնձոր, այնտեղ եղավ 11 խնձոր։

  գ) Զամբյուղում 5 տանձ կար։ Երբ զամբյուղի մեջ 4 խնձոր էլ
  դրեցին, այնտեղ եղավ 9 խնձոր։
  դ) Հրաձիգը կրակել է և դիպել թիրախին։
  ե) Չորս մարդու համար ճաշ պատրաստելիս խոհարարը պղնձի
  մեջ լցրեց կես տուփ աղ։ Ճաշը աղի ստացվեց։
 3. Հետևյալ իրադարձություններից որո՞նք են անհնար.
  ա) Դրամը նետելիս ընկել է «զինանիշ»։
  բ) Գիշերը ծագել է արևը։
  գ) Դուրս գալով փողոց՝ Դուք հանդիպել եք Տիգրան Ա արքային։
  դ) Հաջորդ շաբաթ վատ եղանակ կլինի։
  ե) Դուք մուրճով խփել եք ռելսին, և ձայն է հնչել։
  զ) Հավաքակայանում միայն մարդատար մեքենաներ կան։
  Այնտեղից դուրս է գալիս մի ավտոբուս։
 4. Ո՞ր իրադարձությունն է պատահական, ո՞րը՝ հավաստի, ո՞րը՝
  անհնար.
  ա) Գցում են խաղոսկրը. կբացվի 1, 2, 3, 4, 5, 6 թվերից որևէ
  մեկը։ Պատահական
  բ) Գնել են մի փոշեկուլ. պարզվել է, որ այն խոտան է։ Հավաստի
  գ) Հայաստանցի մարզիկը կդառնա օլիմպիական խաղերի
  չեմպիոն։ Հավաստի
  դ) Աքաղաղը ձու է ածել։Անհնար
  ե) Գցել են խաղոսկրը. բացվել է 6 թիվը։ Պատահական
  զ) Գցել են խաղոսկրը. բացվել է 10 թիվը։ Անհնար
  է) Աֆրիկայում Կոնգո գետը ծածկվել է սառույցով։Անհնար
  ը) Անկոչ հյուր է եկել։ Պատահական
  թ) Հրանոթը կրակել է. լսվել է դղրդյուն։ Հավաստի  318.Զամբյուղում կան կարմիր, դեղին և կանաչ խնձորներ: Զամբյուղից մի խնձոր են հանում: Ի՞նչ ելքեր ունի այդ պատահական
  փորձը: Երեք ՝ կարմիր, դեղին և կանաչ խնձորներ:


  320.Ի՞նչն է ավելի շատ՝ ա) 1 տարի՞ն, թե՞1 1/2 մլն վայրկյանը, բ) 1 դա՞րը,
  թե՞ 1/2մլրդ վայրկյանը։

  1 տարին մեծ է մեծ է դարը

  325.Գտե՛ք թիվը, եթե՝
  ա) այն 11-ի բաժանելիս ստացվում են 5 քանորդը և 9 մնացորդը. 5×11+9=64
  բ) այն 8-ի բաժանելիս ստացվում են 26 քանորդը և 6 մնացորդը։ 26×8+6=214


  328.Գետի հոսանքի արագությունը 2 կմ/ժ է։
  Նավակը, որի սեփական արագությունը
  17 կմ/ժ է, 3 ժ լողացել է գետի հոսանքի
  ուղղությամբ և 4 ժ՝ հոսանքին հակառակ։
  Քանի՞ կիլոմետր է անցել նավակը։S=19×3=57կմ
  S=15×4=60
  60+57=117կմ

285. Երեխայի հասակը մինչև 7 տարեկան դառնալը փոխվել է հետևյալ
կերպ

 1. Օդի ջերմաստիճանը չափել են մեկ օրվա ընթացքում։ Չափումների
  արդյունքները ներկայացված են հետևյալ աղյուսակում.

288.
Գնացքը A կետից մեկնել է C կետը։ Ճանապարհին այն կանգ է առել
B կետում։ Այդ ամենը գրաֆիկորեն պատկերված է 36-րդ նկարում։
Գրաֆիկից ելնելով՝ պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.
ա) Որքա՞ն ժամանակ է գնացքը եղել ճանապարհին։ 7 ժամում:
բ) Որքա՞ն ժամանակում է գնացքը հասել B կետը։ ժամում:
գ) Ի՞նչ արագությամբ է գնացքը A կետից ընթացել դեպի B կետը։
դ) Ի՞նչ արագությամբ է գնացքը B կետից ընթացել դեպի C կետը։
ե) Որքա՞ն է տևել B կետում արած կանգառը։


291.
Դիցուք x-ը և y-ը 6 սմ2 մակերես ունեցող ուղղանկյան հարևան կողմերի երկարություններն են: Այդպիսի շատ ուղղանկյուններ կարող են լինել: Հետևյալ աղյուսակը ցույց է տալիս, թե ինչպես է փոխվում այդպիսի ուղղանկյան կողմերից մեկի երկարությունը (y)` կախված մյուս կողմի երկարությունից (x):296. 9 տ երկաթի հանքաքարից ստանում են 5 տ երկաթ։ Որքա՞ն երկաթ կստանան 54 տ հանքաքարից։

 1. Խանութը կոնֆետ է ստացել, որի 1 կգ-ն արժե 2000 դրամ: Առաջին
  օրն այդ կոնֆետից վաճառվել է 7 կգ, երկրորդ օրը10 կգ, երրորդ օրը 6 կգ, չորրորդ օրը` 5 կգ: Որոշե՛ք, թե կոնֆետների վաճառքից
  ի՞նչ գումար է ստացվել առաջին օրը, առաջին երկու օրում, առաջին երեք օրում, չորս օրում: Կազմե՛ք համապատասխան գրաֆիկը:


1օր-14000
2օր-20000
3օր-12000
4օր-10000
1-2-3-4=56000
1-2=34000
1-2-3=46000

03.11.2022

285. Երեխայի հասակը մինչև 7 տարեկան դառնալը փոխվել է հետևյալ
կերպ

 1. Օդի ջերմաստիճանը չափել են մեկ օրվա ընթացքում։ Չափումների
  արդյունքները ներկայացված են հետևյալ աղյուսակում.

288.
Գնացքը A կետից մեկնել է C կետը։ Ճանապարհին այն կանգ է առել
B կետում։ Այդ ամենը գրաֆիկորեն պատկերված է 36-րդ նկարում։
Գրաֆիկից ելնելով՝ պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.
ա) Որքա՞ն ժամանակ է գնացքը եղել ճանապարհին։ 7 ժամում:
բ) Որքա՞ն ժամանակում է գնացքը հասել B կետը։ 2ժամում:
գ) Ի՞նչ արագությամբ է գնացքը A կետից ընթացել դեպի B կետը։60:
դ) Ի՞նչ արագությամբ է գնացքը B կետից ընթացել դեպի C կետը։42կմ/ժ:
ե) Որքա՞ն է տևել B կետում արած կանգառը։ 3ժամ:


291.
Դիցուք x-ը և y-ը 6 սմ2 մակերես ունեցող ուղղանկյան հարևան կողմերի երկարություններն են: Այդպիսի շատ ուղղանկյուններ կարող են լինել: Հետևյալ աղյուսակը ցույց է տալիս, թե ինչպես է փոխվում այդպիսի ուղղանկյան կողմերից մեկի երկարությունը (y)` կախված մյուս կողմի երկարությունից (x):

 1. Ունենք միևնույն 48 սմ2
  մակերեսով 5 ուղղանկյուն։ Այդ ուղղանկյունների լայնություններն են՝ 1 սմ, 2 սմ, 3 սմ, 4 սմ, 6 սմ։ Կազմե՛ք
  ուղղանկյունների լայնությունից նրանց երկարությունների կախման աղյուսակը և համապատասխան գրաֆիկը։296. 9 տ երկաթի հանքաքարից ստանում են 5 տ երկաթ։ Որքա՞ն երկաթ կստանան 54 տ հանքաքարից։

54×5:9=30

2.11.2022


288.
Գնացքը A կետից մեկնել է C կետը։ Ճանապարհին այն կանգ է առել
B կետում։ Այդ ամենը գրաֆիկորեն պատկերված է 36-րդ նկարում։
Գրաֆիկից ելնելով՝ պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.
ա) Որքա՞ն ժամանակ է գնացքը եղել ճանապարհին։
բ) Որքա՞ն ժամանակում է գնացքը հասել B կետը։
գ) Ի՞նչ արագությամբ է գնացքը A կետից ընթացել դեպի B կետը։
դ) Ի՞նչ արագությամբ է գնացքը B կետից ընթացել դեպի C կետը։
ե) Որքա՞ն է տևել B կետում արած կանգառը։


289.
Ունենք միևնույն 48 սմ2
մակերեսով 5 ուղղանկյուն։ Այդ ուղղանկյունների լայնություններն են՝ 1 սմ, 2 սմ, 3 սմ, 4 սմ, 6 սմ։ Կազմե՛ք
ուղղանկյունների լայնությունից նրանց երկարությունների կախման աղյուսակը և համապատասխան գրաֆիկը։

291.
Դիցուք x-ը և y-ը 6 սմ2 մակերես ունեցող ուղղանկյան հարևան կողմերի երկարություններն են: Այդպիսի շատ ուղղանկյուններ կարող են լինել: Հետևյալ աղյուսակը ցույց է տալիս, թե ինչպես է փոխվում այդպիսի ուղղանկյան կողմերից մեկի երկարությունը (y)` կախված մյուս կողմի երկարությունից (x):

296. 9 տ երկաթի հանքաքարից ստանում են 5 տ երկաթ։ Որքա՞ն երկաթ կստանան 54 տ հանքաքարից։Երեխայի հասակը մինչև 7 տարեկան դառնալը փոխվել է հետևյալ
կերպ.
Տարիքը՝ տարիներով 1 2 3 4 5 6 7
Հասակը՝ սանտիմետրերով 75 85 90 95 98 105 112
Գծե՛ք նրա տարիքից հասակի կախման գրաֆիկը։

286.Օդի ջերմաստիճանը չափել են մեկ օրվա ընթացքում։ Չափումների
արդյունքները ներկայացված են հետևյալ աղյուսակում.


2.11.2022

 1. Բետոնը ցեմենտի, ավազի և խճի խառնուրդ է։ Ցեմենտը բետոնի
  1/7մասն է, ավազը՝2/7 -ը, իսկ խիճը՝ 4/7-ը։ Բետոնի բաղադրիչների
  համար կազմե՛ք շրջանաձև դիագրամ։

265.Դիագրամում (նկ. 29) ցույց է տրված, թե
անտառի որ մասն է կազմում ծառերի
այս կամ այն տեսակը։ Պատասխանե՛ք
հետևյալ հարցերին.
ա) Ծառերից ո՞րն է ամենաշատ տարածվածն այդ անտառում, և ո՞րը՝
ամենաքիչը։Ամենաշատը՝ թխկի 108, ամենաքիչը՝ եղևնի36:
բ) Տվյալ անտառը հիմնականում ինչպիսի՞ ծառերից է կազմված՝ սաղարթավո՞ր, թե՞ փշատերև։
Ամենաշատը փշատերև ծառեր:
գ) Անտառի քանի՞ տոկոսն է բաժին ընկնում սաղարթավոր
ծառերին։ Կղնի:
դ) Անտառի քանի՞ տոկոսն են կազմում փշատերև ծառերը։

266.Դասագրքի 25000 օրինակ տպաքանակն ամբողջությամբ տպագրվել է մեկ աշխատանքային շաբաթվա ընթացքում։ Օգտվելով
գծային դիագրամից (նկ. 30)՝ պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.
ա) Տպաքանակի ո՞ր մասն է տպագրվել ուրբաթ օրը։
20%
բ) Շաբաթվա ո՞ր օրերին է տպագրվել տպաքանակի 20 %-ից ավելին։
Հինգշաբթի և երեքշաբթի:
գ) Շաբաթվա ո՞ր օրն են տպագրվել ամենամեծ քանակով դասագրքեր։ Իսկ ամենափո՞քր քանակով։ Ի՞նչ քանակներ են դրանք։ Ամենամեծը՝ Հինգշաբթի , ամենափոքրը՝ Չորեքշաբթի

267.Կազմե՛ք գծային դիագրամ հետևյալ տվյալներով. Հայաստանում
1913 թ. հրատարակվել է 55 անուն գիրք, 1940 թ.՝ 699, 1950 թ.՝ 830,
1960 թ.՝ 1247, 1965 թ.՝ 1033, 1970 թ.՝ 1063։

269.Կազմե՛ք սյունակաձև դիագրամ հետևյալ տվյալներով. Հայաստանի տարածքի մակերեսը մոտավորապես 29000 կմ2
է, Վրաստանինը՝ 70000 կմ2, Բելառուսինը՝ 208000 կմ2, Մոլդովայինը՝ 34000 կմ2:


Դիագրամ

31․10․2022

Ընտրիր շրջանաձև դիագրամը:

գ.png
յ.png

Առաջին դիագրամն է

Նայիր տվյալ դիագրամին:

գծ.png

Դիագրամի անվանումը՝

Սյունակաձև դիագրամ

Աշակերտներին հարցրին, թե ո՞րն է նրանց սիրած միրգը և արդյունքները ներկայացրին այս աղյուսակի տեսքով:

Ծիրան-68

Նայիր դիագրամին և ընտրելով ճիշտ պատասխանները՝ լրացրու աղյուսակը:

սը.png
Առարկա                                   Աշակերտների թիվը                                
Աշխարհագրություն39
Ֆիզիկա8
գծծծ.png

1. Մաթեմատիկայից «չորս» գնահատականը ստացել է/են.

 • Գևորգյանը
 • Սարյանը
 • ոչ ոք
 • Մելոյանը

2. Մաթեմատիկայից «հինգ» գնահատական ստացել է/են.

 • Գևորգյանը
 • Թանգյանը
 • Ավագյանը
 • ոչ ոք
 • Վանյանը

Օգտվելով սյունակաձև դիագրամից՝ ընտրիր ճիշտ պատասխանը:

գծ.png

«Երկու» գնահատականը ստացել է ՄելոյանըԱվագյանը և Սարյանըճիշտ պատասխան չկաՎանյանը

Երկու գնահատականը ստացել է՝ Մելոյանը

Երկրագնդում ապրող մարդկանց  46 % -ի արյան խումբը 0-ն է, մոտ 34 %-ինը А-ն է, մոտ 17 % -ինը՝ B-ն է և մոտ 3 % -ն ունի ամենահազվագյուտ արյան խումբը՝ АВ-ն:

Ո՞րն է այս տվյալներն արտահայտող շրջանաձև դիագրամը:

գ.png
դդ.png
լ.png
 • Առաջինը դիագրամն է

Աշակերտները պատասխանեցին «Ո՞րն է քո ամենասիրած առարկան» հարցին: Արդյունքները ամփոփված են հետևյալ դիագրամում:

սը.png

Քանի՞ աշակերտ է համարում Սպորտը իր ամենասիրած առարկան:

Պատասխան՝ 112 աշակերտ:

Ներքևիդիագրամը ցույց է տալիս «Ո՞րն է քո մեքենայի մակնիշը» հարցման արդյունքները: Մուգ կանաչով նշված են կանանց պատասխանները, իսկ բաց կանաչով՝ տղամարդկանց:

Ո՞ր մեքենայի դեպքում է տղամարդկանց ու կանանց թվերի տարբերությունը ամենամեծը:

н3.png

Պատասխան՝ Lada