10. 02.2023

760.Գտե՛ք պատկերների համաչափության առանցքները (տե՛ս նկ. 89)։

762.Ուղղանկյունանիստի ձև ունեցող երկաթե չորսուն ունի 5 սմ բարձրություն, 11 սմ լայնություն և 15 սմ երկարություն։ Քանի՞ կիլոգրամ է նրա զանգվածը, եթե 1 սմ3 երկաթի զանգվածը գ է։

763.Անտառը գրավում է 1300000 հա տարածք։ Դրա 35 %­ը հաճարենու անտառն է, 16 %­ը՝ սոճու, 20 %­ը՝ եղևնու, 24 %­ը՝ կաղնու, մնացածը՝ բոխու։ Ամեն մի տեսակ անտառի քանի՞ հեկտար կա տվյալ տարածքում։ Կազմե՛ք համապատասխան շրջանաձև դիագրամ։

765.Լրացրե՛ք դատարկ վանդակները.

766.Հայտնի է, որ ցանկացած եռանկյան անկյունների գումարը 180o է։ Գտե՛ք ABC եռանկյան C անկյան մեծությունը, եթե՝ ա) ∠A = 90°, ∠B = 30°, բ) ∠A + ∠B = 130°, գ) ∠A­ն ուղիղ անկյուն է, իսկ ∠B­ն նրանից երկու անգամ փոքր է, դ) ∠A­ն եռանկյան բոլոր անկյունների գումարի ­ն է, իսկ ∠B­ն՝ ­ը։

767.Շոգենավը, որի սեփական արագությունը 6 անգամ մեծ է գետի հոսանքի արագությունից, հոսանքի ուղղությամբ 3 ժամում անցել է 63 կմ։ Գտե՛ք շոգենավի սեփական արագությունը և գետի հոսանքի արագությունը։

65.Լրացրե՛ք դատարկ վանդակները.766.Հայտնի է, որ ցանկացած եռանկյան անկյունների գումարը 180o է։ Գտե՛ք ABC եռանկյան C անկյան մեծությունը, եթե՝ ա) ∠A = 90°, ∠B = 30°, բ) ∠A + ∠B = 130°, գ) ∠A­ն ուղիղ անկյուն է, իսկ ∠B­ն նրանից երկու անգամ փոքր է, դ) ∠A­ն եռանկյան բոլոր անկյունների գումարի ­ն է, իսկ ∠B­ն՝ ­ը։767.Շոգենավը, որի սեփական արագությունը 6 անգամ մեծ է գետի հոսանքի արագությունից, հոսանքի ուղղությամբ 3 ժամում անցել է 63 կմ։ Գտե՛ք շոգենավի սեփական արագությունը և գետի հոսանքի արագությունը։

8. 2.2023

727.Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք > կամ < նշաններից որևէ մեկն այնպես, որ ստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) 5 · 7 > –1

գ) 0 <(–3) · (–4)

ե) (–1) · (–4) >–1

բ) –4 <2 · 3

դ) (–5) · 2 < 0)

զ) 5 · 7 <(–4) · (–9)

728.Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (–2) · (|–4| – |–8|)=8

գ) (|–21|+|+4|) ։ (–5)=-5

բ) ((–3) · (–7) – (–2) · |–4|) · (–6)= — 174

դ) (|–9|+|–1|) ։ (18–(–|6|))=5

731․Տրված է երկու կոտորակ։ Առաջին կոտորակի համարիչը 6 անգամ մեծ է երկրորդ կոտորակի համարիչից, իսկ հայտարարը 5 անգամ փոքր է երկրորդ կոտորակի հայտարարից։ Ինչի՞ է հավասար առաջին և երկրորդ կոտորակների հարաբերությունը։

30

732.Նկարում պատկերված է 4 սմ2 մակերես ունեցող ABCD քառակուսին (տե՛ս նկ. 84)։ Ինչի՞ է հավասար BDFG քառակուսու մակերեսը։

734.Նետում են երկու խաղոսկր։ Որքա՞ն է այն բանի հավանականությունը, որ միավորների գումարը հավասար կլինի 5-ի։

735. Առաջին փականագործին 120 մանրակ պատրաստելու համար պետք է 3 ժամ, իսկ երկրորդին՝ երկու անգամ ավելի։ Ինչքա՞ն ժամանակում փականագործները, աշխատելով միասին, կպատրաստեն 600 մանրակ։

06. 02.2023

Պարզիր տրված գրաֆիկի B կետի x և y կոորդինատները։Պատասխան՝ B կետի կոորդինատներն են՝ x=2. y=3

2.

Նայիր տրված նկարին և պատասխանիր հարցին:Ի՞նչ կախվածություն է ցույց տալիս գրաֆիկը՝ ըստ ժամերի ջերմաստիճանի փոփոխություն

3.

Ուշադիր նայիր ցուցադրված գրաֆիկին:Գտիր գրաֆիկի վրա գտնվող կետերի աբսցիսներից ամենափոքրը: Պատասխան՝ 18-22

4.

Այս գրաֆիկը ցույց է տալիս եկամուտի կախվածությունը վաճառված սալորի քանակից: Խանութում վաճառվեց 24 կգ սալոր: Որոշիր վաճառքից առաջացած եկամուտը:Եկամուտը կազմում է 2400 դրամ:

5.

Գտիր ցուցադրված գրաֆիկի կետերի օրդինատներից ամենամեծը: Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:

2500

մեծագույնը չկա

2700

2600

6.

Գտիր տրված գրաֆիկի վրա գտնվող այն կետը, որի կոորդինատներն են՝ (11;12) Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:H

D

O

այդպիսի կետ չկա

տ.png

                            

7.

Գրաֆիկի օգնությամբ պատասխանիր ներքևի հարցին: Որքա՞ն է այն ամբողջ կոորդինատներով կետի աբսցիսը, որի օրդինատը հավասար է տասնմեկի: Պատասխան՝ 5.’11

8.

Տրված է ապրանքի վաճառքի եկամուտի կախվածության գրաֆիկը՝ կախված ապրանքի քանակից:Լրացրու հետևյալ աղյուսակի դատարկ պատուհանները:

Քանակ (կգ) Եկամուտ (դրամ)

21 2100

21 2100

9.

Տրված գրաֆիկը ցույց է տալիս y մեծության կախվածությունը x մեծությունից: Պարզիր y-ը, եթե x=5-ի: Պատասխան՝ y=11

10.

Տրված գրաֆիկը ցույց է տալիս y մեծության կախվածությունը x մեծությունից:

1. Պարզիր y-ը, եթե x=5-ի: Պատասխան՝ y= 3

2. Պարզիր x-ը, եթե y=11-ի: Պատասխան՝ x=10

11.

Ուշադիր նայիր ներքևի գրաֆիկին: nk3.png Լրացրու աղյուսակի դատարկ վանդակները:

x0 3 4 7 14

y 0 2 6 8 10

12.

Գրաֆիկը ցույց է տալիս Արամի անցած ճանապարհը իր ճանապարհորդության ընթացքում: grafik5.png Քանի՞ կմ անցավ Արամը 13 ժամում: Պատասխան՝ 12 կմ:

13.

Այս գրաֆիկը նկարագրում է զբոսաշրջիկի անցած ճանապարհը որոշակի ժամանակահատվածների ընթացքում: grafik5.png

1. Քանի՞ ժամում զբոսաշրջիկը անցավ 11 կմ-ը: Պատասխան՝ 10 ժամում:

2. Ո՞ր ժամին զբոսաշրջիկը երկրորդ անգամ նստեց հանգստանալու: Պատասխան՝ ժամը7 -ին:

3. Քանի՞ ժամ զբոսաշրջիկը հանգստացավ առաջին անգամ: Պատասխան՝ 2 ժամ: կամ Արագ գրանցում

14.

Այս գրաֆիկը ցույց է տալիս օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբեր ամսվա 15-ից 28-ը:

1. Որոշիր օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի28-ին: Պատասխան՝ 5աստիճան:

2. Ո՞րն էր հոկտեմբեր ամսվա ամենատաք օրը:

30

27

6

28

ինքնաստուգում

1.Լրացրու աղյուսակը:

k -ի արժեքը01491115
k+9 -ի արժեքը 9 10 13 18 20 23
30−k -ի արժեքը 30 2926  2119  15

2.Գտիր համեմատության անհայտ անդամը

1/6=a/54

Պատասխան՝ a=9

3.Պանիրը արժեր 1100 դրամ: Որքա՞ն է պանրի նոր գինը 5% -ով էժանանալուց հետո:

Պատասխան՝ պանրի նոր գինը  1045 դրամ է:4.Դպրոցում սովորում է 500 աշակերտ, որոնցից 270-ը աղջիկներ են: 

Դպրոցի աշակերտների քանի՞ տոկոսն են կազմում աղջիկները:

Պատասխան՝ 100 %-ը:
5.Մի քարտեզի մասշտաբը 1:16000 է, իսկ երկրորդինը՝ 1:160000

Առաջին քարտեզի վրա նշված են A և B քաղաքները, իսկ երկրորդի վրա՝ C և D

AB հատվածի երկարությունը առաջին քարտեզի վրա հավասար է CD հատվածի երկարությանը:

Իրականում ո՞ր քաղաքներն են ավելի մոտ:

 • A  և  B
 • C  և  D
 • գտնվում են նույն հեռավորության վրա

 • 6.Արկղում կա 24 հյութի տուփ, որից 2-ը նարնջի է: Գտիր այն պատահույթի հավանականությունը, որ արկղից պատահականորեն հանված հյութի տուփը լինի նարնջի:
 • Պատասխան՝ P=24/2


  7.


Որոշիր, թե ո՞ր կետի կոորդինատն է հավասար −2-ի:

Պատասխան՝  M (0;-2)8.Հաշվիր արտահայտության արժեքը:

1756+(−20513)=18780

9.Հաշվիր արտահայտության արժեքը:

2940−6424=9364

10.Հաշվիր արտահայտության արժեքը (առաջին պատուհանում տեղադրիր + կամ  − նշանը):

4⋅(−3)⋅(−1)⋅(−3)=-36


11.29−1450 արտահայտությունը ներկայացրու արտադրյալի տեսքով:

Պատասխան՝ 29−1450= ⋅(1−)
12.Կոորդինատային հարթության վրա նշված են x և y կոորդինատներով կետեր:

Koord_plne_3.png

ՈրոշիրA կետի կոորդինատները:

Պատասխան՝ A(3;4)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 1. Քանի՞ աշխատանք է կատարված և տեղադրված բլոգի Մաթեմատիկա բաժնում։
  47
 2. Ո՞ր նախագծերին ես մասնակցել․ թվարկել անվանումներով։ Ներքևում տեղադրել եմ:
 3. Տեղադրիր առարկայի շրջանակներում կատարածդ աշխատանքների հղւմները։
  19.12.2022
  19.12.2022
  16.12.2022
  15.12.2022
  14.12.2022
  9.12.2022
  12.12.2022
  7.12.2022
  7.12.2022
  6.12.2022
  1.12.2022
  30.11.2022
  28.11.2022
  25.11.2022
  24.11.2022
  23.11.2022
  21.11.2022
  18.11.2022
  18.11.2022
  17.11.2022
  16.11.2022
  9.11.2022
  07.11.2022
  07.11.2022

  03.11.2022
  2.11.2022
  2.11.2022
  2.11.2022
  ԴԻԱԳՐԱՄ
  21.10.2022
  20.10.2022
  20.10.2022
  19.10.2022
  17.10.2022
  14.10.2022
  12.10.2022
  10.10.2022
  7.10.2022
  5.10.2022
  3.10.2022
  30.09.2022
  29.09.2022
  26.09.2022
  19.09.2022
  16.09.2022
  15.09.2022
  14.09.2022
 4. Ո՞ր թեմայի աշխատանքներին չես մասնակցել, որո՞նք են բացթողումներդ։
  Ես հիմնականում բոլորը արել եմ:
 5. Ի՞նչ ժամկետում ես պատկերացնում և պատրաստվում կատարել բաց թողնված աշխատանքները, լրացնել բաց թողնված նախագծերը։
  Արծակուրդների ժամանակ:
 6. Քանի՞ ֆլեշմոբի ես մասնակցել։
  Բոլորին
 7. Մասնակցե՞լ ես արդյոք մաթեմատիկայի օլիմպիադայի կամ այլ մրցույթի. թվարկիր։ Ոչ, չեմ մասնակցել
 8. Ի՞նչ մաթեմատիկական թեմայով ես ցանկանում տեսնել հաջորդ նախագիծը։
  Բազմապատկման օրենքները:
 9. Ինչպիսի՞ն կլինի քո մասնակցությունը հաջորդ ուսումնական շրջաններում մաթեմատիկայի դասընթացին։
  Շատ ակտիվ կլինի:
 10. Ինչպե՞ս կգնահատես առարկայի շրջանակներում մինչ այժմ կատարածդ աշխատանքը: 7-8 միավոր

19.12.2022

1.
Որոշիր C-2;3 կետի օրդինատը:

Պատասխան՝ 3

2.

Կոորդինատային հարթության վրա նշված են x և y կոորդինատներով կետեր:

ՈրոշիրA կետի կոորդինատները:

Պատասխան՝ A( 3 ; 4 )


3.

Կոորդինատային առանցքներից մեկի վրա վերցված է կետ: Պարզիր, թե ո՞ր առանցքի վրա է այն գտնվում:

K(0;16) կետը գտնվում է  օրդինատների առանցքի վրա:


4.

Որոշիր, թե ո՞ ր քառորդում է գտնվում տրված կետը:

E(21;−23) կետը գտնվում է  IV քառորդում:


5.

Տրված են հետևյալ կետերը՝

C(45;−10)

K(−10;45)

M(45;21)

R(−10;−22)

Որոշիր, թե ո՞ր կետն է գտնվում I-ին քառորդում:

 • R III
 • K II
 • M I
 • C IV


6.

Կոորդինատային հարթության վրա տրված է (2;6)կետը:

Ո՞ր կետն է համաչափ տրված կետին օրդինատների առանցքի նկատմամբ:

 • (−2;−6)
 • (2;−6)
 • (2;6)
 • (−2;6)


7.

Հայտնի է, որ A, B, C և D կետերը ուղղանկյան գագաթներ են:

Երեք կետերի կոորդինատները տրված են՝ A(0;0);B(0;1);D(4;0)

Գտիր C չորրորդ կետի կոորդինատները:

C( 4 ; 1  )


8.

Կոորդինատային հարթության վրա վերցված է (−55;0) կոորդինատներով կետը:

Գտիրy-երի առանցքի նկատմամբ նրան համաչափ կետի կոորդինատները:

Պատասխան՝ ( 55 ; 0  )


9.

Պատասխանիր հետևյալ հարցերին:

1. Հատվածի մի ծայրակետը O(0;0) կետն է:

Մյուս ծայրակետը (18;0) կոորդինատներով A կետն է:

Որոշիր O A հատվածի C միջնակետի կոորդինատները:

Պատասխան՝ C(9;0)

2. Հատվածի մի ծայրակետը O(0;0) կետն է:

Մյուս ծայրակետը (0;36) կոորդինատներով B կետն է:

Որոշիր OB հատվածի D միջնակետի կոորդինատները:

Պատասխան՝ D(0 ; 18 )

19.12.2022

1.
Որոշիր C-2;3 կետի օրդինատը:

Պատասխան՝ 6

2.

Կոորդինատային հարթության վրա նշված են x և y կոորդինատներով կետեր:

ՈրոշիրA կետի կոորդինատները:

Պատասխան՝ A( : )


3.

Կոորդինատային առանցքներից մեկի վրա վերցված է կետ: Պարզիր, թե ո՞ր առանցքի վրա է այն գտնվում:

K(0;16) կետը գտնվում է օրդինատներիաբսցիսների

 առանցքի վրա:


4.

Կոորդինատային առանցքներից մեկի վրա վերցված է կետ: Պարզիր, թե ո՞ր առանցքի վրա է այն գտնվում:

K(0;16) կետը գտնվում է օրդինատներիաբսցիսների առանցքի վրա:


5.

Տրված են հետևյալ կետերը՝

C(45;−10)

K(−10;45)

M(45;21)

R(−10;−22)

Որոշիր, թե ո՞ր կետն է գտնվում I-ին քառորդում:

 • R
 • K
 • M
 • C


6.

Կոորդինատային հարթության վրա տրված է (2;6)կետը:

Ո՞ր կետն է համաչափ տրված կետին օրդինատների առանցքի նկատմամբ:

 • (−2;−6)
 • (2;−6)
 • (2;6)
 • (−2;6)


7.

Հայտնի է, որ A, B, C և D կետերը ուղղանկյան գագաթներ են:

Երեք կետերի կոորդինատները տրված են՝ A(0;0);B(0;1);D(4;0)

Գտիր C չորրորդ կետի կոորդինատները:

C( ;  )


8.

Կոորդինատային հարթության վրա վերցված է (−55;0) կոորդինատներով կետը:

Գտիրy-երի առանցքի նկատմամբ նրան համաչափ կետի կոորդինատները:

Պատասխան՝ ( ;  )


9.

Պատասխանիր հետևյալ հարցերին:

1. Հատվածի մի ծայրակետը O(0;0) կետն է:

Մյուս ծայրակետը (18;0) կոորդինատներով A կետն է:

Որոշիր OA հատվածի C միջնակետի կոորդինատները:

Պատասխան՝ C(;)

2. Հատվածի մի ծայրակետը O(0;0) կետն է:

Մյուս ծայրակետը (0;36) կոորդինատներով B կետն է:

Որոշիր OB հատվածի D միջնակետի կոորդինատները:

Պատասխան՝ D( ; )