285. Երեխայի հասակը մինչև 7 տարեկան դառնալը փոխվել է հետևյալ
կերպ

 1. Օդի ջերմաստիճանը չափել են մեկ օրվա ընթացքում։ Չափումների
  արդյունքները ներկայացված են հետևյալ աղյուսակում.

288.
Գնացքը A կետից մեկնել է C կետը։ Ճանապարհին այն կանգ է առել
B կետում։ Այդ ամենը գրաֆիկորեն պատկերված է 36-րդ նկարում։
Գրաֆիկից ելնելով՝ պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.
ա) Որքա՞ն ժամանակ է գնացքը եղել ճանապարհին։ 7 ժամում:
բ) Որքա՞ն ժամանակում է գնացքը հասել B կետը։ ժամում:
գ) Ի՞նչ արագությամբ է գնացքը A կետից ընթացել դեպի B կետը։
դ) Ի՞նչ արագությամբ է գնացքը B կետից ընթացել դեպի C կետը։
ե) Որքա՞ն է տևել B կետում արած կանգառը։


291.
Դիցուք x-ը և y-ը 6 սմ2 մակերես ունեցող ուղղանկյան հարևան կողմերի երկարություններն են: Այդպիսի շատ ուղղանկյուններ կարող են լինել: Հետևյալ աղյուսակը ցույց է տալիս, թե ինչպես է փոխվում այդպիսի ուղղանկյան կողմերից մեկի երկարությունը (y)` կախված մյուս կողմի երկարությունից (x):296. 9 տ երկաթի հանքաքարից ստանում են 5 տ երկաթ։ Որքա՞ն երկաթ կստանան 54 տ հանքաքարից։

20.10.2022


1.Նկարված կանաչ կետերից ո՞րն է a ուղղի նկատմամբ համաչափ A կետին:

Sim17.png

Պատասխան՝  A կետին համաչափ է M կետը:
2.

Simetrija_ass2.png

Այս պատկերը համաչափ է կարմիր գծի նկատմամբ:

Գտիր տրված կետերին համաչափ կետերը:

D կետին համաչափ է  N կետը:

N կետին համաչափ է  D կետը:

3.


Արդյո՞ք տրված պատկերը համաչափ է գծված առանցքի նկատմամբ:

сссс.png

Ընտրիր «այո» կամ «ոչ»:

 • այո
 • ոչ
  4.
 • Գտիր և նշիրОy առանցքի նկատմամբ A կետին համաչափ կետը:
 • G
 • E
 • C
 • H
 • D
 • B
  5.
 • Արդյո՞ք ճիշտ է հետևյալ պնդումը:
 • Քառակուսին օժտված է առանցքային համաչափության հատկությամբ:
 • սխալ է
 • ճիշտ է
  6.
 • Ընտրիր համաչափության առանցք ունեցող նկարը:
 • 0004.jpg
 • 03.GIF
 • Ոչ մեկն էլ չունի:
 • Երկուսն էլ ունեն:


1.

Նայիր նկարին:

Centr011.png

1. Արդյո՞ք ներկված պատկերն ունի համաչափության առանցքներ:

 • Այո
 • Ոչ

2. Եթե այո, ապա թվերով գրիր, թե քանի՞սը (եթե ոչ, ապա տեղադրիր 0):

Պատասխան՝  1


2.

Նկարում ցուցադրված են եռանկյուն և քառանկյուն պատկերներ: Կողմերի վրա նշված են միջնակետերը: Փորձիր աչքաչափով պարզել, թե արդյո՞ք կարմիր հատվածը կարող է հանդիսանալ պատկերի համաչափության առանցքի մաս:

Ընտրիր «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանները:

Akssim42.png
 • Այո
 • Ոչ
Akssim31.png
 • Այո
 • Ոչ
Akssim12.png
 • Այո
 • Ոչ

3.

Արդյո՞ք բերված պատկերն ունի համաչափության առանցք:

07.jpg

Նշիր «այո» կամ «ոչ»:

 • ոչ
 • այո


  4.
 • Նշիր այն պատկերը, որն ունի համաչափության առանցք:
 • Քառանկյուն
 • Ուղիղ անկուն
 • Բեկյալ
 • Հնգանկյուն

  5.
 • Քանի՞ համաչափության առանցք ունի այս նկարը:
 •  Ընտրիր ճիշտ թիվը (եթե նկարը համաչափ չէ, ապա ընտրիր զրոն):
 • 10
 • 0
 • 2

6.

Համաչափության քանի՞ առանցք ունի ուղղանկյունը:

Նշիր ճիշտ տարբերակը:

 • 4
 • անվերջ թվով
 • 0
 • 3
 • 2
 • 1

  7.
 • Թվային առանցքի վրա նշված է O կետը, որի կոորդինատը 2 -ն է: O կետով տարված է առանցքին ուղղահայաց հատված, որի աջ կողմում վերցված է BM հատվածը՝ 5 և 8 ծայրակետերով:
 • Որոշիր O կետով տարված հատվածի նկատմամբ B M հատվածին համաչափ P D հատվածի ծայրակետերի կոորդինատները:  
 • P կետի կոորդինատը՝ 
 • D կետի կոորդինատը՝

14.10.2022

 1. Քարտեզի վրա, որի մասշտաբը 1 ։ 10000000 է, Երևանի և Թբիլիսիի հեռավորությունը 1 4/5սմ է։ Որքա՞ն է Երևանի և Թբիլիսիի
  իրական հեռավորությունը։ 1 4/5 x 10000000= 18000000
  180000000=
 2. Հողակտորի հատակագծի մասշտաբը 1 ։ 5000 է։ Ինչքա՞ն կլինի հողակտորում երկու կետերի հեռավորությունը, եթե համապատասխան կետերի հեռավորությունը հատակագծում հավասար է`
  ա) 3 սմ-ի 3x 5000=15000=150, բ) 1/2սմ-ի 1/2×5000=2500=25, գ) 10 սմ-ի-
  10×5000=50.000=50, դ) 1 1/2սմ-ի 1 1/2×5000=15.000=7500=75, ե) 8 1/5սմ-ի 8 1/5=, զ) 3 9/10սմ-ի,
 3. Պատկերե՛ք 1 ։ 150 մասշտաբով.
  բ) 4 1/2մ շառավղով շրջանագիծ,
  4 1/2x 150
 4. Քարտեզի վրա հատվածն ունի 8 սմ
  երկարություն։ Գտե՛ք քարտեզի մասշտաբը, եթե այդ հատվածին տեղանքում համապատասխանում է մի հատված, որի երկարությունը հավասար է`
  ա) 8 կմ-ի 8:80000, բ) 2 կմ-ի 8:20000, գ) 120 կմ-ի 8:1.200.000, դ) 124 կմ-ի 8:1.240.000
 5. Ինչի՞ է հավասար գծագրի մասշտաբը, եթե նրանում գծված
  պատկերները իրականներից մեծ են 7 անգամ։
  1:7

13.10.2022

Կատարի’ր 1-3-րդ առաջադրանքները։
1. Հարցական դերանունները փոխարինի՛ր փակագծում տրված բառերից կազմված համապատասխան գոյականներով:        
«Քավության նոխազ» արտահայտությունը հին հրեաների կրոնական մի սովորություն է առաջացել: Տարին մի անգամ հրեաները երկու այծ էին բռնում, որոնցից  մեկին էին միայն զոհում: Մյուսի վրա մարդիկ հերթով դնում էին ձեռքերն ու դրանով իբր իրենց մեղքերը բարդում նրա վրա: Հետո այդ այծին ազատություն էին տալիս: Հիմա « Քավության նոխազ» անվանում են այն մարդկանց, որոնք իրենց վրա են վերցնում ուրիշի մեղքերը, ստիպված են լինում պատասխան տալ ուրիշ անելիքի համար:


2. Տրված գոյականները երկու խմբի բաժանի´ր:

Մարմին- ե, մշակույթներ, նյութեր, շարժում, ժամանակ, մարմիններ, ճանապարհ, օրացույցներ, դաշտ, շարժումներ, նյութ, դաշտեր, մշակույթ, ճանապարհներ, ժամանակներ, օրացույց:

3. Տրված գոյականները դարձրո´ւ հոգնակի և բացատրի´ր օրինաչափությունը:

Ա. Ձև, արտ, հարց, սարք, զենք, դեզ, օր:Բ. Երկիր, տարի, գնացք, նվեր, վայրկյան, ուղևոր:Գ. Թոռ, դուռ, մուկ, ձուկ, լեռ, բեռ:Դ.  Աստղ, արկղ, վագր, անգղ, սանր:

4.Յուրաքանչյուր բառի  իմաստն արտահայտի՛ր բառակապակցությամբ. գտի՛ր  երկու խմբի բառերի նմանությունն ու տարբերությունը:
Ա.Դասագիրք, հեռագիր, արոտավայր, լրագիր, ծառաբուն, մրգաջուր, մրջնաբույն, ծաղկեփունջ, միջնապատ:Բ.Վիպագիր, մեծատուն, զինակիր, ժամացույց, կողմնացույց, երգահան, քարահատ, պատմագիր, քանդկագործ:

5. Երկու խմբի գոյականների հոգնակին կազմի´ր և օրինաչափությունը բացահայտի´ր:Օրինակ` Դասագիրք- դասագրքեր, վիպագիր- վիպագիրներ:
Ա.Դասագիրք, հեռագիր, արոտավայր,լրագիր, ծառաբուն, մրգաջուր, մրջնաբույն, ծաղկեփունջ, միջնապատ:Բ.Վիպագիր, մեծատուն, զինակիր, ժամացույց, կողմնացույց, երգահան, քարահատ, պատմագիր, քանդկագործ:

10.10.2022

136.

Ուղղանկյան մակերեսը 900 սմ2
է։ Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր
է նրա մակերեսի 1 %-ը: Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր է նրա մակերեսի 16 %-ը։ 900:100%=9 սմ2
1%= 9սմ2

16%x900=14400 14400:100=144

137.

Որքա՞ն է 536-ի 100 %-ը։ 536

 1. Զամբյուղում կա 300 խնձոր։ Գտե՛ք խնձորների քանակի 20 %-ը։
  300×20:100= 60
 2. Մի գյուղացին իր այգուց հավաքել է 1500 կգ խաղող, իսկ մյուսը՝30 %-ով պակաս։ Ընդամենը քանի՞ կիլոգրամ խաղող են հավաքելերկու գյուղացիները։
  1500×30:100=450 1500-450=
  141.Ո՞րն է ավելի շատ՝ 900-ի 15 %-ը, թե՞ 800-ի 20 %-ը։
  142.Զբոսաշրջիկն անցել է ճանապարհի -ը։ Ճանապարհի քանի՞ տոկոսն է նա անցել։
  143.Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.
  ա) 1 մետրի քանի՞ տոկոսն է 1 դեցիմետրը.
  բ) 10 տոննայի քանի՞ տոկոսն է 1 ցենտները.
  գ) 1 քառակուսի մետրի քանի՞ տոկոսն է 1000 քառակուսի սանտիմետրը։
  144.Ուսանողի թոշակն ավելացել է 2 անգամ։ Քանի՞ տոկոսով է
  ավելացել թոշակը։
  145.Ո՞րն է ավելի քիչ՝ 150-ի 80 %-ը, թե՞ 100-ի 120 %-ը։

1.Тренировачные упражнения на пройденные темы:

Домашнее задание

Упражнение 1

вой-м.р , жар- м.р, дядька-м.р

Упражнение 2


по делам- дательный,

Дело- винительный

делом- винительный

дело- родительный

делом- творительный

Упражнение 3

14.09.2022

1.ՀաշվիրԱԸԲաժ(33;21)-ը:

Պատասխան՝ ԱԸԲաժ(33;21)= 3

2.ԳտիրԱԸԲազ [77;20]-ը

Պատասխան՝ ԱԸԲազ [77;20]= 770

3. Որոշիր60, 70 և 80 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:

Պատասխան՝ ԱԸԲաժ(60;70;80)= 10

4. Պարզիր, թե շոկոլադի սալիկի ո՞ր մասն է մնացել, եթե սկզբում կար 28 բաժին:

2lodz.png

Պատասխան (ստացված կոտորակը մի՛ կրճատիր)՝ մնացել է շոկոլադի սալիկի [-28/26-]-րդ մասը:

4.

Որոշիր, թե ո՞ր կոտորակն է համապատասխանում B տառին:

aassAB2.bmp

Պատասխան՝ 9/10

5.

Որոշիր, թե ինչպե՞ս է կոչվում մետրի մեկ տասներորդ մասը:

Գրել ամբողջական անվանումը: դեցիմետր

Պատասխան՝

6.

Կոտորակի տեսքով գրիր, թե ցենտների ո՞ր մասն է կազմում 9կգ-ը:

9կգ= 900/3ց

7.

Ժամացույցի ո՞ր մասն է ներկված կանաչով:

10min.png

Ներկված է 1/6-րդ մասը:

8.

Մեկ րոպեի ո՞ր մասն է կազմում 2վայրկյանը:

2վայրկյանը կազմում են րոպեի1/30-րդը

9.

Լրացրու նախադասության սովորական կոտորակը:

Եթե աշակերտները պետք է գրեն144էջ, իսկ Վարդանը արդեն գրել է18էջ, ապա նա գրել է էջերիմասը: 18/144

10.

Հետևյալ կոտորակներից գտիր1/8-ին հավասար կոտորակները:

 • 2/40
 • 3/5
 • 1/40
 • 5/40
 • 3/24
 • 2/16
 • 11.
 • Որոշիր, թե շրջանի ո՞ր մասն է ներկված:
 • 1.
 • 1/3
 • 4/16
 • 34
 • 2.
 • 1/4
 • 4/12
 • 2/3
 • 12.
 • 13.1/3 և 1/8 կոտորակները ներկայացրու 24 հայտարարով կոտորակների տեսքով:
 • 1/3=8/24 և 1/8=3/24
 • 14.
 • Ընտրիր կոտորակները, որոնք կարելի է ներկայացնել 4 հայտարարով կոտորակի տեսքով:
 • 15/65
 • 8/52
 • 4/52
 • 55/44= 5/4
 • 8/12
 • 13/52=1/4
 • 4/5

Մայրենի

Վիլյամ Սարոյան «Վիրավոր առյուծի պատմությունը»

Մեծ հավակնություններ ունեցող փոքր մարդկանց իրենց արժանի տեղը ցույց տալու համար նա մեկ այլ պատմություն էր պատմում որսորդի գնդակից վիրավորված առյուծի մասին, որ ցավից ոռնում էր և մահվան դուռն էր հասել: Առյուծին է մոտենում փոքրիկ, դանդաղաշարժ կրիան և հարցնում.

– Ի՞նչդ է ցավում:

– Որսորդն է վիրավորել, – պատասխանում է առյուծը:

Կրիան բարկանում է և ասում.

– Թող չորանան այն մարդու թևերը, որ վնասում են երկրի երեսին ապրող մեզ նման հրաշալի արարածներին:

– Կրիա եղբայր, – պատասխանում է առյուծը, – պետք է ասեմ, որ որսորդի հասցրած վերքն ավելի քիչ է ինձ տանջում, քան այն, ինչ հենց նոր ասացիր:

Այդ ասելով՝ առյուծը հոգին ավանդում է: Նույն բանի շուրջ նա մեկ այլ պատմություն էլ էր պատմում կամրջով անցնող փղի ականջը մտած լվի մասին:

– Ընկերս, – ասում է լուն, – երբ մեզ նման հսկաներն անցնում են կամրջի վրայով, այն ցնցվում է մեր հզորությունից:

Այս առակը կրիաի ու հզոր առուծի մասին է: Առակում կրիան իրեն համեմատում է առուծի հետ, դրա համար էլ արյուծին նեղացնում : Իմ կարծիքով չի կարելի համեմատել , նույնը մարդկանց, որովհետև բոլորը տարբեր են:

Թրի կտրածը կլավանա, լեզվի կտրածը չի լավանա

УРОК 3

smbatyannune

1.Читаем текст,обсуждаем

Сказка о потерянном времени (Евгений Шварц)

2.Тема урока : Падежи в русском языке

Падежи и падежные предлоги

3.Домашнее задание

1.Поставьте существительные в родительном падеже.

Собака-собаки, лодка-лодки, море-моря , диктант-диктанта, лётчик-лётчика, вода-воды, корова- коровы, молоко- молока, дедушка-дедушки, дорога-дороги, инженер-инженера, бабочка- бабочки.

2. Запиши словосочетания с данными существительными. Обозначь падеж существительных.

Привет (кому?) (брат, сестра)______ брату___и сестре_____ дательный_____________­­­­­­­­­­­­­_______________
Радовался (чему?) (весна, праздник)____ весне , празднику_______ дательный________________________
Писать (чем?) (перо, мел)_________ пером, мелом___________творительный________________________
Рассказывать (о ком?) (лиса, сова)__о_лисе, о сове___________предложный____________________
Урожай (чего?) (овёс, пшеница)___овса, пшеницы__________родительный__________________________
Рассказ (кого?) (ветеран)___ветерана _______винительный_____________

3.Впиши подходящие по смыслу предлоги, укажи все падежи существительных.

Добежать до реки-родительный, подъехал к заводу- дательный, летел над полем- творительный, читал о животных- предложный, смотрел на картину-предложный, нашёл в портфеле-винительный, поставил на полку-предложный, ушёл с другом-творительный, поздравление от мамы-родительный, поскакал по дороге-дательный.

Предлоги: над, на, от, по, с, в, к, о, до.

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 28 ԱՊՐԻԼԻ

5-րդ դասարան

331. Նախադասությունն ընդարձակի՛ր՝ ավելացնելով ո՞ւմ կամ ի՞նչը հարցերին պատասխանող բառեր կամ բառակապակցություններ:

            Մարդն ամբողջ կյանքում սիրում է բնությունը:
            Առավոտյան անտառում որսորդները գտել են հրացան:
            Հեռուներից վերադարձած մարդը կարոտով գրկեց իր երեխային:
            Հանկարծ իր կողքին տեսավ ուրվական:

332. Նախադասությունն ընդարձակի՛ր՝ ո՞ւմ կամ ինչի՞ հարցերին պատասխանող բառեր կամ բառակապակցություններ ավելացնելով:

            Մարգերը ջրվեցին : Հարևանի մարգերը ջրվեցին:
            Քույրը երաժիշտ է : Իմ քույրը երաժիշտ է:
            Նկարն անհետացել էր : Թանգարանի նկարը անհետացել էր:
            Մոխիրը տաք է : Վառարանի մոխիրը տաք է :

333. Նախադասությունն ըրնդարձակի՛ր՝ ե՞րբ, երբվանի՞ց, որքա՞ն ժամանակ, մինչև ե՞րբ հարցերին պատասխանող բառեր կամ բառակապակցություններ ավելացնելով:

            Մի տարօրինակ ճռռոց եմ լսում առավոտվանից :
            Իմ կարծիքն ասել եմ այսօր :
            Գնաց, գնաց, հասավ մի քաղաքի երկու օրում :
            Ելույթից հետո ծաղրածուն գլուխ տվեց ու հեռացավ :
            Նավաստին բաց ծով էր դուրս եկել ուշ երեկոյան :
            Մեկ օր առաջ ծովն արդեն փոթորկել էր :
            Թռչունները չվելու էին մինչև փոթորկի սկսելը :

334. Ինչպիսի՞ նախադասություններ են տրվածներըԴրանք ընդարձակի՛րդարձրո՛ւ յոթութ բառանի:

            Երկիրը պտտվում է :
            Հասկանում ենք:
            Ընկերները հեռանում են:
            Մոռացել ես:
            Գտա:

Պարզ նախադասություններ են:

Երկիրը պտտվում է իր առանցքի և լուսնի շուրջ :
            Հասկանում ենք, որ խելացի լինելու համար պետք է շատ սովորել:
            Ընկերները հեռանում են անիմաստ վիճաբանության արդյունքում:
            Մոռացել ես գրիչը, մատիտով գրի :
            Գտա իմ կորցրած գրչատուփը, որով ես օգտվել եմ երկրորդ դասարանում :

335. Նախադասություններն ընդարձակի՛ր:

            Փորձենք լուծել այս բարդ խնդիրը:
            Աղջիկները կպատմեն ինձ իրենց արկածները:
            Մեծերը կլսեն փոքրերի մտքերը:
            Կընտրեք իմ շորերը մոտակա համերգի համար:
            Ճամփորդը վերադարձավ մեկ շաբաթյա դժվար ճամփորդությունից :

336. Նախադասությունը գրի՛ր առանց այն բառերի կամ բառակապակցություններիորոնք պատասխանում են փակագծում տրված հարցին:

            Մի հարուստ մարդ իր փոքրիկ խանութում արդար մեղր էր ծախում:

(ինչպիսի՞, ո՞ր) Մի մարդ իր խանութում մեղր էր ծախում:
            Փաթեթում բամբուկե փորագրված գավազան էր, փոքրիկ, ասեղնագործ թասակ և սև ու դեղին թիկնոց, որի լայն օձիքի վրա ապշեցուցիչ գեղեցիկ նախշեր էին գործված: (ինչպիսի՞, ո՞ր)  Փաթեթում գավազան էր, թասակ և թիկնոց, որի օձիքի վրա նախշեր էին գործված:
            Մեզնից ոչ հեռու կանգնած մատղաշ ծառը կորացել էր, իսկ նրա կատարից հաստ օղակով կախված լիանայի վրա մի թռչուն էր թառել: (որտե՞ղ) Կանգնած մատղաշ ծառը կորացել էր, իսկ հաստ օղակով կախված լիանայի վրա մի թռչուն էր թառել:
            Բեռնատարները նշանակված ժամից մեկուկես ժամ շուտ եկան: (ե՞րբ)Բեռնատարները եկան:
            Մի րոպե լիանայի վրա նստած մնալուց հետո թռչունը ցած թռավ ու առաջ շարժվեց տարօրինակ, մեծ ցատկերով, անհետացավ քարերի մեջ: (ե՞րբ, որտե՞ղ)

Մի րոպե նստած մնալուց հետո թռչունը թռավ ու առաջ շարժվեց տարօրինակ, մեծ ցատկերով, անհետացավ :
            Այդ ընթացքում ծառի գագաթը բարձրացած որսորդը երկար պարաններով երկու մեծ պարկ իջեցրեց, որոնց մեջ չղջիկներն էին: (ե՞րբ. որտե՞ղ)

Ծառի գագաթը բարձրացած որսորդը երկար պարաններով երկու մեծ պարկ իջեցրեց, որոնց մեջ չղջիկներն էին:


            Առավոտ ծեգին հավաքեցինք մեր հանդերձանքը և ճամփա ընկանք: (ե՞րբ, ի՞նչը) Հավաքեցինք և ճամփա ընկանք: