07. 02.2023

1.Կարդա՛ Վահան Տերյանի ,,Գարուն,, բանաստեղծությունը: Մի քանի նախադասությամբ ներկայացրո՛ւ բանաստեղծության արտահայտած տրամադրությունը:

Այս բանաստեղծությունը ինձ հիշացրեց գարունը. գարնանը կանաչ տերևները, պտղատու մրգերով։ Ինձ շատ-շատ դուր եկավ բանաստեղծությունը։

2.Գործնական աշխատան

1. Տրված են խոսքի մասեր, առանձնացրու·

Գոյականներ՝· Միրգ, կախարդանք, երգիչ, նպատակ, մարզիկ, ամիս,

Ածականներ՝· կտրիճ, հիշաչար, խիզախ, անօթևան, դժգույն, մտահոգ,

Թվականներ՝ տասնհինգ, վեց-վեց, չորս,

ձերբակալել, քայլել, մաքրել, հնազանդվել, ամիս, իրադարձություն, վեհորեն, ծանոթություն, վազել, թերևս, բայց:

2. Տրված բառերը դարձրո՛ւ ածականներ՝ ,հմայել, վախենալ, երազ, գրավել:

3.Բառերը միացրո՛ւ իրար և ստացի՛ր նախադասություն, նաև կետադրի՛ր:✓Ինչպես, տեսնել, այսօր, հրաշալի, եղանակ: ✓Ճանապարհ, մոտ, գեղեցիկ, ծաղիկներ, պատել, փոքրիկ, այգի:✓Փչել, մեղմ, հովիկ, ծաղիկներ, ժպտալ, դալար, խոտեր, ծփալ, և, դաշտ, խաղաղություն, տիրել:

4. Տեքստի բարդ նախադասություններից յուրաքանչյուրը պարզեցրո՛ւ` նրա մեջ եղած նախադասություններից մեկը հանելով (ուշադի՛ր եղիր, որ տեքստը պահպանվի):Գոյություն ունեն հսկա որդեր, որոնց երկարությունը հասնում է մեկից երկու մետրի: Այդ հսկաներից մեկը` մեգասկոլիդեսը, որը մատի հաստություն ունի, ապրում է իր փորած ստորերկրյա շավիղներում: Նրա օրգանիզմն այնքան է հարմարվել ստորերկրյա կյանքին, որ հողից հանելիս իսկույն խեղճանում է:Քենիայի, Կամերունի, Կոնգոյի որոշ մարզերում մինչև օրս էլ պատմում են հաստ մաշկով, օձի գլխով ու ընձուղտի վզից երկար վզով կենդանիների մասին, որոնք բնակվում են անանցանելի ճահիճներում ու լճերում: Տեղի բնակիչները պատմում են նաև, որ ոչ ոք չի հանդգնում մտնել այդ հրեշների թագավորությունը: Սակայն երբեմն նրանք իրենք են հայտնվում մարդկանց բնակավայրերում, որի պատճառով գյուղր սարսափի մատնված` փախչում է: