06. 02.2023

Պարզիր տրված գրաֆիկի B կետի x և y կոորդինատները։Պատասխան՝ B կետի կոորդինատներն են՝ x=2. y=3

2.

Նայիր տրված նկարին և պատասխանիր հարցին:Ի՞նչ կախվածություն է ցույց տալիս գրաֆիկը՝ ըստ ժամերի ջերմաստիճանի փոփոխություն

3.

Ուշադիր նայիր ցուցադրված գրաֆիկին:Գտիր գրաֆիկի վրա գտնվող կետերի աբսցիսներից ամենափոքրը: Պատասխան՝ 18-22

4.

Այս գրաֆիկը ցույց է տալիս եկամուտի կախվածությունը վաճառված սալորի քանակից: Խանութում վաճառվեց 24 կգ սալոր: Որոշիր վաճառքից առաջացած եկամուտը:Եկամուտը կազմում է 2400 դրամ:

5.

Գտիր ցուցադրված գրաֆիկի կետերի օրդինատներից ամենամեծը: Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:

2500

մեծագույնը չկա

2700

2600

6.

Գտիր տրված գրաֆիկի վրա գտնվող այն կետը, որի կոորդինատներն են՝ (11;12) Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:H

D

O

այդպիսի կետ չկա

տ.png

                            

7.

Գրաֆիկի օգնությամբ պատասխանիր ներքևի հարցին: Որքա՞ն է այն ամբողջ կոորդինատներով կետի աբսցիսը, որի օրդինատը հավասար է տասնմեկի: Պատասխան՝ 5.’11

8.

Տրված է ապրանքի վաճառքի եկամուտի կախվածության գրաֆիկը՝ կախված ապրանքի քանակից:Լրացրու հետևյալ աղյուսակի դատարկ պատուհանները:

Քանակ (կգ) Եկամուտ (դրամ)

21 2100

21 2100

9.

Տրված գրաֆիկը ցույց է տալիս y մեծության կախվածությունը x մեծությունից: Պարզիր y-ը, եթե x=5-ի: Պատասխան՝ y=11

10.

Տրված գրաֆիկը ցույց է տալիս y մեծության կախվածությունը x մեծությունից:

1. Պարզիր y-ը, եթե x=5-ի: Պատասխան՝ y= 3

2. Պարզիր x-ը, եթե y=11-ի: Պատասխան՝ x=10

11.

Ուշադիր նայիր ներքևի գրաֆիկին: nk3.png Լրացրու աղյուսակի դատարկ վանդակները:

x0 3 4 7 14

y 0 2 6 8 10

12.

Գրաֆիկը ցույց է տալիս Արամի անցած ճանապարհը իր ճանապարհորդության ընթացքում: grafik5.png Քանի՞ կմ անցավ Արամը 13 ժամում: Պատասխան՝ 12 կմ:

13.

Այս գրաֆիկը նկարագրում է զբոսաշրջիկի անցած ճանապարհը որոշակի ժամանակահատվածների ընթացքում: grafik5.png

1. Քանի՞ ժամում զբոսաշրջիկը անցավ 11 կմ-ը: Պատասխան՝ 10 ժամում:

2. Ո՞ր ժամին զբոսաշրջիկը երկրորդ անգամ նստեց հանգստանալու: Պատասխան՝ ժամը7 -ին:

3. Քանի՞ ժամ զբոսաշրջիկը հանգստացավ առաջին անգամ: Պատասխան՝ 2 ժամ: կամ Արագ գրանցում

14.

Այս գրաֆիկը ցույց է տալիս օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբեր ամսվա 15-ից 28-ը:

1. Որոշիր օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի28-ին: Պատասխան՝ 5աստիճան:

2. Ո՞րն էր հոկտեմբեր ամսվա ամենատաք օրը:

30

27

6

28

04. 02.2023

1.Դո՛ւրս գրել ածականները։

Այս գետի ափին, այս ուռենու տակ

Իմ մանկությունն է անցել երազուն,

Խաղացել է նա գետում այս հստակ,

Ոսկի է փնտրել այս տաք ավազում։

Նա թառել է այս ծառերին դալար,

Երկյուղով մտել այրերը այս մութ

Ու կածաններում այս օձագալար

Թափառել է նա մինչև մայրամուտ։

Եվ իր ծիծաղի ալիքներն է ջինջ

Տվել նա մի օր ջրերին այս խենթ,

Որ ուրախ երգով տարել ամեն ինչ

Ու, սակայն, ոչինչ չեն բերել էլ ետ։

Երազուն, տաք, դալար, մութ, օձագալար, ջինջ, խենթ, ուրախ, հստակ։

2. Գրե՛լ տրված գոյականներից յուրաքանչյուրին բնորոշող երեք ածական։

Նկար- հայտնի, կարմիր, հին

այգի- կանաչավուն, մանկական, գույնզգույն

ծաղիկ-նոր, կարմիր, փոքր

գիրք-հնագույն, հետաքրքիր, նոր

գորգ-կեղտոտ, նոր, մեծ

երկիր-խաղաղ, սիրուն

3.Տրվածներից որն է ածական:

Մոխիր

Դողդոջուն

Դողդոջյուն

Հոտավետ

Գեղջուկ

Պատճառ

Սանդուղք

Ժայռափոր

Տնակ

4.Ըստ կազմության` տրված ածականները բաժանի՛ր 2 խմբի(պարզ, բարդ):

Բարդ

հոտավետ, հորդառատ, առևտրական, ոսկեհուռ, միջմոլորակային, ահեղամռունչ, մարդամոտ ալեծուփ

Պարզ

մեծ, ուժեղ, հոդային, խոշոր, սիրելի, համեստ,