Դասարանական աշխատանք

106.      Տրված բառերի իմաստները արտահայտի´ր հոմանիշ հարադրություններով (անջատ բաղադ- րիչներով գրվող բառերով) կամ դարձվածքներով:

Օրինակ՝ թափթփել – շաղ տալ, ցիրուցան անել:
Վերադարձնել,

անցնել-1. Գնալ: 2. Գերազանցել: 3. Հնանալ: 4. Փոխադրվել: 5. վերանալ: 6. Պատահե|: 7. Մեռնել: 8. Նիհարել:

բուժել (դեղ ու դարմանով)-Բժշկել, առողջացնել, դարմանել. ապաքինել, կազդուրել, ամոքել, փարատել, լավացնել (խսկց.), ախտազերծել, (բրբ.) փարպել, ափսոնել. ախտազերծ անել: Քավել (վիշտր):

մտնել -Գնալ, ներս մտնել, ներս թափանցել, ներս երթալ, ներս գալ, ներս գնալ

կանգնել-1. Բարձրանալ, վեր կենւպ, ոտքի ելնել, ոտքի կանգնել: 2. Տնկվել, ցցվել: 3. Կանգ առնել, դադ արել:

ընկնել — 1. Տապալվել, զլորվել, կործանվել, վայր ընկնել, վեր ընկնել, ցած ընկնել, իյնալ (արևմտհ.), (հնց.) անկանել, ստորանւկել, (բրբ.) դմբալ

խառնվել- Միանալ, ձուլվել, զանգվել, շաղախվել, միախառնվել:

կախվել-Կախ ընկնել, կախ լինել, քաշ Ընկնել, (բրբ.) ճոլոլակ ընկնել, ճոլոլակ լինել:

107.      ա) Փակագծում տրված րայերր գրի՛ր եզակի կամ հոգնակի ձևով:

բ) Ո՞ր դեպքում բայը հոգնակի ձևով գրեցիր:

Փղի համար կնճիթը  շատ կարևոր (Է, են): Նա դրանով (է, են) ուտում ու խմում: Ձագը մոր ետևից  վազում (է, են)՝ կնճիթով նրա պոչը բռնած: Փիղ ծնողները կնճիթով  «ապտակում» (է, են ) են չարաճճի ձագուկին, որր սովորաբար  фпքր  ավտոբուսի չափ (է, են) լինում:

Երբ փիղն ընկնում(է, են) փոսը կամ խճճվում թակարդում, մյուս փղերը մեկնում(է, են) կնճիթներն ու նրան օգնում (է, են): Փիղն առանց կնճիթի (չի, չեն) կարող ապրել, բայց աֆրիկական սավաննաներում հանդիպել (է, են) կնճիթից զրկված փղեր: Նշանակում է՝ ընկերներն (է, են) կերակրել: Փղերն իրենց վիրավոր կամ հիվանդ ընկերոջը (չի, չեն) լքում:

Վաղուց ի վեր Հնդկաստանում փիղն ու մարդը բարեկամություն (է, են) անում: Խելացի ու հասկացող կենդանիները ոչ միայն ծանր աշխատանք (է, են )անում ու  կատարում մարդկանց հանձնարարությունները,այլև որպես հոգատար դայակներ խնամում (է, են) երեխաներին: Պապը, հայրն ու թոռը կարող (է,են) նույն փղի «սաները» լինել, չէ՞ որ փղերը երկար (է, են) ապրում՝ յոթանասունից ութսուն տարի:

110.  Բնակավայր կամ տեղանք  ցույց տվող բառերին  այնպիսի ածանցներ ավելացրո´ւ,  որ նոր բառերը տվյալ տեղի բնակիչ  իմաստն արտահայտեն:

Օրինակ լեռ — լեռնցի:

Եբևան, քաղաք, Վան, Մուշ, Աշտարակ, Արտաշատ, Դվին, Կարս, Գյումրի, Լոռի, Ամերիկա,  Նյու-Յորք, Լոնդոն, սար, գյուղ, Վրաստան:

Ինչո՞ւ մեծատսռով գրվող բառերր փոքրատառով դար­ձան:

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s