15.12.2022

 1. Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք + կամ – նշանը այնպես, որ ստացվի
  հավասարություն.
  ա) – 5 · (4 + 3) = — 5 · 4 + -5 · 3, գ) 11 · (–6 + 5) = 11 · -6 + 11 · 5,
  բ) 8 · (–7 – 1) = 8 · -7 — 8 · 1, դ) –2 · (10 – 2) = — 2 · 10 — — 2 · 2:
 1. Հայտնի են 1 թվի հետևյալ հատկությունները.
  ա) բնական թիվը 1-ի
  բաժանելիս ստացվում է նույն թիվը, ոչ

  բ) բնական թիվը ինքն իրեն
  բաժանելիս ստացվում է 1։
  Ճի՞շտ են արդյոք այդ հատկությունները
  բացասական ամբողջ թվերի դեպքում։ ՝

 1. Տրված են երկու կոտորակներ՝
  3141/7777 = 31413141/77777777 :
  Նրանցից ո՞րն է ավելի մեծ։հավասար են

 2. Տրված են –5, –11, +18, –9, +6 թվերը։ Գտե՛ք՝
  ա) այդ թվերի գումարին հակադիր թիվը,
  (-5) + (-11) + (+18) + (-9) + (+6)= -1, 1

  բ) այդ թվերին հակադիր թվերի գումարը։
  5 + 11 — 18 + 9 — 6= 1
 3. Որո՞նք են այն չորս հաջորդական ամբողջ թվերը, որոնցից
  ամենամեծը հավասար է՝
  ա) –11-ի, -12, -13, -14
  բ) 0-ի,-1, -2, -3
  գ) +2-ի, +3 +4 +5
  դ) –1-ի։ , -2 -3 -4

  681.Հայտնի են երկու քառակուսիների մակերեսները (տե՛ս նկ. 72)։ Գտե՛ք ներկված
  եռանկյան մակերեսը։

  683.Գնացքը 3 ժամում անցավ 250 կմ։ Առաջին ժամում այն անցավ ճանապարհի 40 %-ը, երկրորդ ժամում՝ մնացածի 40 %-ը։ Քանի՞կիլոմետր անցավ գնացքը երրորդ ժամում։

  686.Գրե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնց բացարձակ արժեքները 5-ից փոքր են։


  5, 4, 3, 2, 1, 0


Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s