Լեհաստանի մասին

Ժամանակակից Լեհաստանի տարածքում մեր թվականության սկզբին բնակվում էին գերմանական սկիրների և լուգիացիների ցեղերը։ Այնուհետև նրանց փոխարինեցին վելբարյան մշակույթի գոթերը, իսկ 1-ին հազարամյակի վերջում՝ արևելյան պոլյանները, որոնց անունով կոչվեց երկիրը, և լյախերը, որոնց անունից առաջացավ մյուս ազգերի կողմից ժողովրդին տրված անունը։ Հայերեն «լեհ» անունը նույնպես ծագում է լյախերի ցեղի անունից։

Լեհաստանի ամբողջ պատմությունը լի է դրամատիկ իրադարձություններով, հարևան տերությունների ներխուժումներով ու զավթումներով։ Իր պատմության ընթացքում Լեհաստանը հինգ անգամ իրար մեջ բաժանել են հարևան պետությունները։

 • Առաջին բաժանում՝ 1772 թվականին՝ Ռուսաստանի, Պրուսիայի, Ավստրիայի միջև,
 • Երկրորդ բաժանում՝ 1793 թվականի հունվարի 23-ին՝ դարձյալ Ռուսաստանի, Պրուսիայի, Ավստրիայի միջև,
 • Երրորդ բաժանում՝ 1795 թվականի հոկտեմբերի 24-ին՝ դարձյալ Ռուսաստանի, Պրուսիայի, Ավստրիայի միջև, որի ժամանակ տեղի ունեցավ անկախ լեհական ազգային պետության վերացում,

1807-1814 թվականներին շնորհիվ Նապոլեոնյան պատերազմների՝ 1807 թվականին՝ Պրուսիայից, իսկ 1809 թվականին՝ նաև Ավստրիայից խլված լեհական հողերի վրա Նապոլեոն Բոնապարտ կայսեր կողմից վերստեղծվեց լեհական ազգային պետականություն, Վարշավայի դքսություն անվամբ, որի գլուխ կանգնեցվեց Սաքսոնիայի կուրֆյուրստը։ Սակայն Նապոլեոն I-ի պարտությունից հետո Լեհական պետականությունը դարձյալ լուծարվեց, իսկ նրա հողերը բաժանվեցին կամ վերաբաժանվեցին հարևան պետությունների միջև։

 • Չորրորդ բաժանում՝ 1814-1815 թվականներ՝ դարձյալ Ռուսաստանի, Պրուսիայի, Ավստրիայի միջև, սակայն այս անգամ Ռուսաստանի բաժինն առավել մեծացավ։ 1846 թվականին Ավստրիան՝ Ռուսաստանի և Պրուսիայի համաձայնությամբ զավթեց Կրակով քաղաքը իր շրջակայքով։

14.12.2022

 1. Ամբողջ թվերի զույգի համար ստուգե՛ք բազմապատկման տեղափոխական օրենքի ճշտությունը.
  ա) +7, –4,
  +7 x –4=-4 x +7
  գ) –2, +8,
  –2 x+8=+8 x -2
  բ) –5, –11,
  –5 x –11=-11 x -5
  դ) +12, –12,
  +12 x –12=-12 x +12
 2. Ամբողջ թվերի եռյակի համար ստուգե՛ք բազմապատկման
  զուգորդական օրենքի ճշտությունը.
  ա) +9, –2, +3,
  (+9x –2) x+3=+9 x (–2 x +3)
  դ) +5, –8, –5,
  (+5x –8) x–5= +5x (–8 x –5)
  բ) –5, +4, +7,
  (–5 x+4)x +7,= –5 x(+4 x +7)
  ե) +2, +15, –6,
  (+2 x +15) x –6= +2 x (+15 x –6)
  գ) –6, –10, +8,
  (–6 x –10) x +8= –6 x (–10 x +8)
  զ) –16, –3, –9,
  (–16 x –3) x –9=–16 x (–3 x –9)
 3. Ստուգե՛ք, որ ամբողջ թվերի հետևյալ եռյակների համար ճիշտ է
  բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ.
  ա) –5, –6, –11, գ) +2, –10, +7, ե) +8, 0, –17,
  բ) 0, –8, +12, դ) –16, –18, +20, զ) –6, –1, –19։
 4. Որոշե՛ք արտադրյալի նշանը և կատարե՛ք բազմապատկումը.
  ա) (–2) · (+3) · (–7)=42
  գ) (–5) · (–4) · (+3 ) · (–2)=-120
  բ) (–1) · (–1) · (–1 )=-1
  դ) (+7) · (–3) · (+4) · (–5)=420
 5. Եթե բացասական արտադրիչների քանակը զույգ թիվ է, կարո՞ղ է
  արդյոք արտադրյալը բացասական թիվ լինել:
  Ոչ
 6. Եթե բացասական արտադրիչների քանակը կենտ թիվ է, կարո՞ղ է
  արդյոք արտադրյալը դրական թիվ լինել:
  Ոչ
 7. Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.
  ա) (–1 ) · (+1 ) · (–1 ) · (+1 ) · (–1 ),=-1
  գ) (+4 ) · (–5 ) · (+8 ) · (–2 ) · (–4 ),=-1280
  բ) (–5 ) · (–20 ) · (+3 ) · (–7 ) · (+2 ),=-4200
  դ) ( –7 ) · (–1 ) · (+3 ) · (–5 ) · (–9 )։=945
 8. Որոշե՛ք, թե ինչ նշան կունենա չորս ամբողջ թվերի արտադրյալը,
  եթե՝
  ա) այդ թվերից երկուսը դրական են, երկուսը՝ բացասական,
  Դրական է
  բ) այդ թվերից երեքը բացասական են, մեկը՝ դրական,
  բացասական է
  գ) այդ թվերից երեքը դրական են, մեկը՝ բացասական։
  բացասական է
 9. Գտե՛ք , թե ինչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի
  ստացվի հավասարություն.
  ա) | -4 | = 4, գ) | 0 | = 0,
  բ) 2 · | -4 | = 8, դ) – | -1 | = –1