9.12.2022

 1. Ամբողջ թվերի զույգի համար ստուգե՛ք գումարման տեղափոխական օրենքի ճշտությունը.
  ա) –9, –1, գ) +8, –10, ե) –13, +14, է) +8, 0,
  բ) –3, +7, դ) –16, +8, –14, զ) 0, –7, ը) +1, –4։


 2. Ամբողջ թվերի եռյակի համար ստուգե՛ք գումարման զուգորդական
  օրենքի ճշտությունը.
  ա) –7, +2, +10, գ) –10, –6, –3, ե) –20, 0, +19,
  բ) 0, +4, –11, դ) –16, +8, –14, զ) +15, +20, –25։  616.Գրի՛ առեք արտահայտությունը և հաշվե՛ք նրա արժեքը.
  ա) –3 և –4 թվերի գումարին գումարել 11-ին հակադիր թիվը,
  բ) –7-ին հակադիր թվին գումարել 8 և –18 թվերի գումարը,
  գ) 8 և –5 թվերի գումարին հակադիր թվին գումարել –17 թիվը:

  618.(–27) + (–13) գումարին գումարե՛ք առաջին գումարելիին հակադիր
  թիվը։

  620.Հանումը փոխարինե՛ք հանելիին հակադիր թվի գումարումով և
  հաշվե՛ք՝ առանձին գումարելով դրական գումարելիները, առանձին՝ բացասականները.
  ա) 55 – 6 + 7 – 4 – 19, գ) –81 + 96 – 34 + 52 – 17,
  բ) –72 + 8 – 11 + 18 – 25, դ) –19 + 24 – 50 + 31 – 62։

  622.Տրված են 15, –16, 15 թվերը։ Ճի՞շտ է արդյոք, որ ցանկացած երկու
  հարևան թվերի գումարը բացասական թիվ է, իսկ բոլոր երեք
  թվերի գումարը` դրական։

  626.
  Հաշվե՛ք.
  ա) 2 · | –11 + 4 | – | +5 – 8 |, դ) | 8 – 4 + 2 | · | 7 – 7 |,
  բ) 10 · | –2 + 1 | + 6 · | – 4 – 9 |, ե) | 9 – 5 + 4 | ։ | –16 + 14 |,
  գ) | 3 – 4 – 1 | · | 2 + 7 – 12 |, զ) | 25 + 6 – 1 | ։ | –17 + 4 + 8|։

  633.Գտե՛ք այն թիվը, որի`
  ա) 3 %-ը հավասար է 60-ի, գ) 20 %-ը հավասար է 53-ի,
  բ) 17 %-ը հավասար է 340-ի, դ) 2 %-ը հավասար է 37-ի:
Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s