12.12.2022

Առաջադրանքներ`

1.Անծանոթ բառերը բացատրի՛ր:

Անծայրածիր- Անծայր կերպով ծավալված՝ չփռված, անծիր, անսահման, համատարած:

վայրէջքին-Դեպի վայր իջնելը, դեպի ցած ուղղված ընթացք՝ շարժում:

2.Պատմվածքից դուրս գրի’ր բարդ, ածանցավոր բառեր։


բարդ
անծայրածիր
խելքահան
այսօր
բայրէջք
այստեղ
ձյունաճերմակ
լուսաթափ
բարիհոքի
ատվածակեր

ածանցավոր
միլիոնավոր
մեղմություն
անթիվ
անտես
տարօրինակ
տխրություն
ուրախություն
կառուցվածք
անվնաս
աննախադեպ
անվերջություն
անիմանալի
անստեղծ
անվնաս

9.12.2022

 1. Ամբողջ թվերի զույգի համար ստուգե՛ք գումարման տեղափոխական օրենքի ճշտությունը.
  ա) –9, –1, գ) +8, –10, ե) –13, +14, է) +8, 0,
  բ) –3, +7, դ) –16, +8, –14, զ) 0, –7, ը) +1, –4։


 2. Ամբողջ թվերի եռյակի համար ստուգե՛ք գումարման զուգորդական
  օրենքի ճշտությունը.
  ա) –7, +2, +10, գ) –10, –6, –3, ե) –20, 0, +19,
  բ) 0, +4, –11, դ) –16, +8, –14, զ) +15, +20, –25։  616.Գրի՛ առեք արտահայտությունը և հաշվե՛ք նրա արժեքը.
  ա) –3 և –4 թվերի գումարին գումարել 11-ին հակադիր թիվը,
  բ) –7-ին հակադիր թվին գումարել 8 և –18 թվերի գումարը,
  գ) 8 և –5 թվերի գումարին հակադիր թվին գումարել –17 թիվը:

  618.(–27) + (–13) գումարին գումարե՛ք առաջին գումարելիին հակադիր
  թիվը։

  620.Հանումը փոխարինե՛ք հանելիին հակադիր թվի գումարումով և
  հաշվե՛ք՝ առանձին գումարելով դրական գումարելիները, առանձին՝ բացասականները.
  ա) 55 – 6 + 7 – 4 – 19, գ) –81 + 96 – 34 + 52 – 17,
  բ) –72 + 8 – 11 + 18 – 25, դ) –19 + 24 – 50 + 31 – 62։

  622.Տրված են 15, –16, 15 թվերը։ Ճի՞շտ է արդյոք, որ ցանկացած երկու
  հարևան թվերի գումարը բացասական թիվ է, իսկ բոլոր երեք
  թվերի գումարը` դրական։

  626.
  Հաշվե՛ք.
  ա) 2 · | –11 + 4 | – | +5 – 8 |, դ) | 8 – 4 + 2 | · | 7 – 7 |,
  բ) 10 · | –2 + 1 | + 6 · | – 4 – 9 |, ե) | 9 – 5 + 4 | ։ | –16 + 14 |,
  գ) | 3 – 4 – 1 | · | 2 + 7 – 12 |, զ) | 25 + 6 – 1 | ։ | –17 + 4 + 8|։

  633.Գտե՛ք այն թիվը, որի`
  ա) 3 %-ը հավասար է 60-ի, գ) 20 %-ը հավասար է 53-ի,
  բ) 17 %-ը հավասար է 340-ի, դ) 2 %-ը հավասար է 37-ի:

12.12.2022

1.Առանց հաշվելու պարզիր, թե ո՞ր արտահայտություններն են իրար հավասար:

 • 59⋅(−25)
 • (−59)⋅(−25)
 • (−25)⋅59
2.Արտահայտությունը արտագրիր առանց փակագծերի:

−(−27)= +27

3.Պարզիր, թե ո՞ր արտահայտությունների արժեքներն են իրար հավասար:

 • 39⋅60
 • (−60)⋅(−39)
 • −39⋅60
 • 4.Արտագրիր հետևյալ արտահայտությունը առանց փակագծերի:
 • Պատուհանում առանց բաց թողնված տեղերի գրիր թվերը և «⋅», «+» կամ «−» նշանները:
 • Բազմապատկման նշանի փոխարեն օգտագործիր  «∗» նշանը:
 • (−15)⋅(−49)+(−79)=
  -15 * -49 + -79=-706
  -15 — -49 + -79=-15


 • 5.Ձևափոխիր 91⋅(−10)⋅(−42) արտահայտությունը:
 • Ընտրիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը:
 • 42⋅91⋅10
 • (−91)⋅(−10)⋅(−42)
 • 10⋅91⋅(−42)
 • (−42)⋅91⋅(−10)

 • 6. 8−8⋅23 արտահայտությունը ներկայացրու արտադրյալի տեսքով:
 • Պատասխան՝ 8−8⋅23=8⋅(1−23)=-176


 • 7.1. Կիրառելով բազմապատկման բաշխական օրենքը` 5−5⋅18 արտահայտությունը ներկայացրու արտադրյալի տեսքով:
 • Պատասխան՝ 5−5⋅18=⋅(1−18)
 • 2. Հաշվիր ստացված արտահայտության արժեքը:
 • Պատասխան՝ 5⋅(1−18)=-85


 • 8.Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական օրենքը՝ ձևափոխիր արտահայտությունը:
 • Մեծությունները գրիր առանց բաց տեղերի, բազմապատկման նշանի փոխարեն օգտագործիր «∗» նշանը:
 • −43⋅d= d*-43


 • 9.11−583 արտահայտությունը ներկայացրու արտադրյալի տեսքով:
 • Պատասխան՝ 11−583=11⋅(1−53)=-583
10.Կիրառելով բազմապատկման բաշխական օրենքը` հաշվիր այս արտահայտության արժեքը՝ 7⋅(−3)+(−3)⋅8

Պատասխան`(-3)*(7+8)=-4311.Հաշվիր արտահայտության արժեքը:

−5+(−5)+(−5)+(−5)+(−5)+(−5)=-10+ -10+ -10=-30


12.Պարզիր, թե ո՞ր արտահայտություններն են իրար հավասար:

 • 2⋅(−21)
 • (−21)⋅(−2)
 • 21⋅(−2)
 • (−2)⋅2113.Պարզիր, թե որո՞նք են հավասար −91⋅y⋅x արտահայտությանը:

Ընտրիր ճիշտ տարբերակները:

 • −91⋅x⋅y
 • −x⋅91⋅y
 • 91⋅y⋅(−x)
 • −91⋅(−x)⋅y
 • (−91)⋅(−y)⋅(−x)
 • y⋅x⋅(−91)
 • −y⋅x⋅(−91)14.29−1450 արտահայտությունը ներկայացրու արտադրյալի տեսքով:

Պատասխան՝ 29−1450=29⋅(1− 50)15.Կիրառելով բազմապատկման բաշխական օրենքը՝ հաշվիր:

5⋅5−11⋅5+14⋅5−20⋅5−5= 5*(5-11+14 — 20 — 1)=-6516.Լուծիր (y−2)⋅(y−2)−17⋅(y−2)=0 հավասարումը:

Առաջինը տեղադրիր փոքր արմատը:

Պատասխան՝ 
y1=
y2=