7.12.2022

 1. Երկու ամբողջ թվերի քանորդը բացասական է։ Ինչպիսի՞ն պիտի
  լինեն բաժանելիի և բաժանարարի նշանները։
 2. Հաշվե՛ք.
  ա) +38 ։ (–19),= -2
  դ) –420 ։ (–15),=28 
  է) 0 ։ (–14),=0
  բ) –600 ։ (–150),= 4
  ե) –531 ։ (+3),= -177
  ը) –121 ։ (–11),= 11
  գ) –720 ։ (+120),=-6
  զ) +837 ։ (–1), = -837
  թ) +39 ։ (–13)։= -3
 3. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում
  կստացվի հավասարություն.
  ա) –3 · -7 = 21, գ) –10 · 0 = 0, ե) –21 · -2 + 3 = 45,
  բ) 6 · -6 = –36, դ) –9 · -8 + 1 = –80, զ) 2 – 3 · -20 = 20
 4. Հաշվե՛ք.
  ա) 8 ։ (–2) – 14 ։ (–7) + (–12) ։ 4= -4 — (-2) + -2=-8

  դ) (–55 ։ 11 + 48 ։ (–16)) ։ (–4)= (-5 + (-3)) :4=-9 : -3= 3
  բ) –18 ։ (–9) + 16 ։ (–8) – 24 ։ (–6)=+2 + -2 -( -4)=4
  գ) (33 ։ (–3) – 40 ։ (–8)) ։ (–3)=(-11- (-5)):(-3)=-6: -3=3
 5. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.
  ա) (8 · * + 9) ։ (–5), եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինեն + 2,

7, –3, –8 թվերը.

(8x+2+9):(-5)=-5
(8 · 7 + 9) ։ (–5)=-13
(8 · -3 + 9) ։ (–5)=3
(8 · -8+ 9) ։ (–5)=11


բ) * ։ (15 – 4 · *), եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինեն +3, 0,
+5, +4 թվերը։

3 ։ (15 – 4 · +3)=1
0։ (15 – 4 · 0)=0
+5 ։ (15 – 4 · +5)=-1
+4 ։ (15 – 4 · +4)=-4

 1. Հայտնի են բաժանման հետևյալ հատկությունները.
  (a + b) : c = a : c + b : c, (a · b) : c = (a : c) · b:
  Ստուգե՛ք, որ այս հարաբերակցությունները ճիշտ են հետևյալ
  ամբողջ թվերի համար.
  ա) a = 20, b = 10, c = –5,
  (20+10) : -5= 20:-5+10: -5= ճիշտ է
  (20 · 10) : -5 = (20 : -5) · 10 = ճիշտ է

  բ) a = –18, b = –9, c = 3:
  (-18 + -9) : 3 = -18: 3+ -9 : 3=, ճիշտ է (-18 · -9) : 3 = (-18 : 3) · -9: սխալ է
 2. a-ի և b-ի ի՞նչ արժեքների դեպքում կստացվի հավասարություն.
  ա) a : b= 0,
  1:0=0
  գ) a : b = a,
  5:1=5
  ե) (–a) : b = –1,
  (-6): 6=-1
  բ) a : b = 1,
  7:7=1
  դ) a : b = –a,
  8:(-1)=-8
  զ) a : (–b) = –1:
  9:(-9)=-1
 3. Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք
  A (–2), B (+5), C (–8), D (–1), E (+2)

 1. Ճի՞շտ է արդյոք, որ եթե
  a + |a| = 0
  գրառման մեջ a-ի փոխարեն գրենք որևէ բացասական թիվ, կստացվի հավասարություն: Իսկ եթե գրենք զրո կամ դրակա՞ն թիվ:
  Բացասական և զրոի դեպքում այո , իսկ դրականի ժամանակ ոչ:
Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s