30.11.2022

 1. Կատարե՛ք հաշվումները` հանումը փոխարինելով գումարումով.
  ա) 6 – 7=-1, գ) –30 – 44=-74,
  բ) –11 – 9=-20, դ) 8 – 2=-6, 2. Կատարե՛ք հանում.
  ա) 34 –(–7)= 34+ 7=41, գ) 101 – (–8)=101+ 8=109,
  բ) – 48–(–25)=-48 + 25=73, դ) –17 – (–34)=-17+ 34=17,
 3. Գիշերը օդի ջերմությունը -10օC էր։ Առավոտյան այն դարձավ +2oC։Քանի՞ աստիճանով փոխվեց օդի ջերմությունը։ 12 օC-ով

 4. ա) 2 – 8 = –6,
  դ) -28 + 25 = –3,
  բ) 0 – -8 = 7.


 5. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.
  ա) (35 – 17) – 20=2, դ) (29 – 64) + 23=-35+ 23=-12,
  բ) (–43 – 14) – 32=-57 — 32=-89 ,
  գ) (–74 + 27) – 15=-47 + 15=-32,


  565.
  Թվերից հանե՛ք 11.
  18, 9, 0, –3, –1, 2, 5, –4.

  18-11=7
  9-11=-2
  0-11=-11
  (-3) -11=-14
  (-1)- 11=-12
  2-11= -8
  5-11=-6
  (-4) -11=-15

  568.Գտե՛ք և համեմատե՛ք արտահայտությունների արժեքները.
  ա) 8 – 3 = 3 – 8, գ) –25 – (–3) < –3 – (–25),
  բ) (–7) – 4 < 4 – (–7), դ) 6 – (–2) > (–2) – 6։


  569.Օդի ջերմությունը իջավ 7օC-ով և դարձավ –3օC։ Որքա՞ն էր օդի
  ջերմությունը մինչև այդ փոփոխությունը։
  4օC -ով

  572.Լրացրե՛ք հետևյալ աղյուսակը.

  -3+4=1
  0+-2 =-2
  1+-5=-4
  10+(-16)=-6
  (-4)+-3=-7
  8+-16 =-8
  -7+0=-7
Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s