30.11.2022

 1. Կատարե՛ք հաշվումները` հանումը փոխարինելով գումարումով.
  ա) 6 – 7=-1, գ) –30 – 44=-74,
  բ) –11 – 9=-20, դ) 8 – 2=-6, 2. Կատարե՛ք հանում.
  ա) 34 –(–7)= 34+ 7=41, գ) 101 – (–8)=101+ 8=109,
  բ) – 48–(–25)=-48 + 25=73, դ) –17 – (–34)=-17+ 34=17,
 3. Գիշերը օդի ջերմությունը -10օC էր։ Առավոտյան այն դարձավ +2oC։Քանի՞ աստիճանով փոխվեց օդի ջերմությունը։ 12 օC-ով

 4. ա) 2 – 8 = –6,
  դ) -28 + 25 = –3,
  բ) 0 – -8 = 7.


 5. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.
  ա) (35 – 17) – 20=2, դ) (29 – 64) + 23=-35+ 23=-12,
  բ) (–43 – 14) – 32=-57 — 32=-89 ,
  գ) (–74 + 27) – 15=-47 + 15=-32,


  565.
  Թվերից հանե՛ք 11.
  18, 9, 0, –3, –1, 2, 5, –4.

  18-11=7
  9-11=-2
  0-11=-11
  (-3) -11=-14
  (-1)- 11=-12
  2-11= -8
  5-11=-6
  (-4) -11=-15

  568.Գտե՛ք և համեմատե՛ք արտահայտությունների արժեքները.
  ա) 8 – 3 = 3 – 8, գ) –25 – (–3) < –3 – (–25),
  բ) (–7) – 4 < 4 – (–7), դ) 6 – (–2) > (–2) – 6։


  569.Օդի ջերմությունը իջավ 7օC-ով և դարձավ –3օC։ Որքա՞ն էր օդի
  ջերմությունը մինչև այդ փոփոխությունը։
  4օC -ով

  572.Լրացրե՛ք հետևյալ աղյուսակը.

  -3+4=1
  0+-2 =-2
  1+-5=-4
  10+(-16)=-6
  (-4)+-3=-7
  8+-16 =-8
  -7+0=-7

30.11.2022

Դանիել Պենակ. «Կարդալ բայը չի սիրում հրամայական» 
Առաջադրանքներ

 • Դուրս գրի՛ր անհասկանալի բառերը, բացատրի՛ր: 

  Բնավ-Բոլորովին, ամենևին:
  Վեպը-(գրականագիտություն) Մեծածավալ արձակ գեղարվեստական պատմողական բնույթի երկ՝ բարդ ու
  զարգացող բովանդակությամբ:
 • Դուրս բեր կարևոր մտքերը,  մեկնաբանիր: 
  Երբեք  կարդալու  ժամանակ  չեմ  ունեցել,  բայց  ոչ  մի  բան,  երբեք  չի  կարողացել  խանգարել  ինձ  դուր  եկած  վեպը  կարդալուն:

  Նա ժամանակ չունի գիրք կարդալու համար, բաց ամեն բան արել է , որ կարդա:
 • Ի՞նչ եզրակացության եկար ստեղծագործությունը կարդալիս:
  Եթե, որորևէ բան շատ ես ուզում, ապա դրա համար ժամանակ հաստատ կգտնես:
 • Բացատրի՛ր վենագիրը։
  Կարդալ պետք է հաճույքով:


  Խորուրդ տուր պատմվածքի գլխաոր հերոսին:

  Ես խորուրդ կտաի , որ պետք է ամեն ինչի համար ժամանակ գտնել և ես խորուրդ կտաի, որ գրքի համար ժամանակ գտնի: