25.11.2022

542.Էլեկտրագնացքը, կայարանից դուրս գալով, նախ մի ուղղությամբ
անցել է 35 կմ, ապա հակառակ ուղղությամբ` 63 կմ։ Կայարանից
ի՞նչ հեռավորության վրա է գտնվում էլեկտրագնացքը։

35- 63=28
544.Ստուգե՛ք հավասարությունը.
ա) –34 + 21 > 21 + (–34), գ) –68 + 30 > 30 + (– 68),
բ) 44 – 37 < –37 + 44, դ) 10 + (– 66) < –66 + 10։


546.Տրված են –8 և +5 թվերը։ Գտե՛ք այդ թվերի գումարին հակադիր
թիվը։ Ապա գտե՛ք տրված թվերին հակադիր թվերի գումարը։ Ո՞ր
օրենքի հիման վրա կարելի է պնդել, որ ստացված երկու թվերն
իրար հավասար կլինեն։

(-8)+5=-3, 3,
8+(-5)=3

547.Հաշվե՛ք 2 ·|*| – |–6| + 3 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի
փոխարեն տեղադրելով +2, –10, +5, –6, –1, 0 թվերը։
2 ·|+2| – |–6| + 3=1
2 ·|-10| – |–6| + 3=17

2 ·|+5| – |–6| + 3=7

2 ·|-6| – |–6| + 3=9

2 ·|-1| – |–6| + 3=-1

2 ·|0| – |–6| + 3=-3


548.Հաշվե՛ք.
ա) |–3| + |+2| – 4=1, գ) 4 · |+6|– 3 · |–7| + 2=5,
բ) |–28| + |–6| – 25=9, դ) 18 · |–8|+ 3 · |+4| – 100=32։

550.Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք A (–7), B (+2) կետերը և գտե՛ք
նրանց հեռավորությունը։ Ճի՞շտ է արդյոք, որ այդ հեռավորությունը
հավասար է C (+7) և D (–2) կետերի հեռավորությանը։

9, այո


556.Վիճակախաղի 500 տոմսից շահող են 50-ը: 1 տոմս գնելու դեպքում
որքա՞ն է շահելու հավանականությունը:
1×50:500=1/10


Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s