18.11.2022

476.Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու
դեպքում հավասարությունը ճիշտ կլինի.
ա) – (-35) = 35,
բ) – (-81)= 81,
գ) – +44 = –44,
դ) – +125 = –125։

477.Լրացրե՛ք աղյուսակը` սյունակների դատարկ վանդակներում գրելով նշված թվերին հակադիր թվերը.

478.Հետևյալ հավասարություններից որո՞նք են ճիշտ կազմված.
ա) – (–63) = 63, գ) 38 = (-38)– (+38),
բ) – (+45) = –45, դ) –52 =+52 – (–52),


480.Աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով –8, 0, 69, –21 թվերը` գտե՛ք
արտահայտության արժեքները.
ա) –( *)+ 3,
— (-8) + 3=11
— (0)+ 3=3
— (69)+3=-66
— (-21)+3=24
բ) – (– * ) –4։
-(8)-4=-12
-(-0)-4=-4
-(-69)-4=65
-(21)-4=-25

482.Կոորդինատային ուղղի վրա (տե՛ս նկ. 62) գտե՛ք հակադիր կետերի
բոլոր զույգերը։

C(-2) E(2)
B(-5) F(5)
A(-7) H(7)

484.Գտե՛ք ամենամեծ և ամենափոքր թվերը.
–1, +2, +7, –6, +5, 0, –11, +10, –9, +2։
ամենամեծ-+10
ամենափոքր- -11

488.Աղաջրում յուրաքանչյուր 50 մաս ջրին ընկնում է 3 մաս աղ։ Քանի՞
գրամ աղ կա 3710 գ աղաջրում։

50+3=53
3710:53=70
70×3=210գ

489.Լաստը գետի հոսանքով 8 ժամում լողում է 24 կմ։ Քանի՞ ժամում
նույն հեռավորությունը գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ
կանցնի նավակը, որի արագությունը չհոսող ջրում 7 կմ/ժ է։


24:8=3կմ/ժ
7-3=4կմ/ժ
24:4=6կմ/ժ

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s