18.11.2022

476.Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու
դեպքում հավասարությունը ճիշտ կլինի.
ա) – (-35) = 35,
բ) – (-81)= 81,
գ) – +44 = –44,
դ) – +125 = –125։

477.Լրացրե՛ք աղյուսակը` սյունակների դատարկ վանդակներում գրելով նշված թվերին հակադիր թվերը.

-5 -12 4 5 -6

478.Հետևյալ հավասարություններից որո՞նք են ճիշտ կազմված.
ա) – (–63) = 63, գ) 38 = – (+38),
բ) – (+45) = –45, դ) –52 = – (–52),


480.Աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով –8, 0, 69, –21 թվերը` գտե՛ք
արտահայտության արժեքները.
ա) – + 3, բ) – (– ) –4։

482.Կոորդինատային ուղղի վրա (տե՛ս նկ. 62) գտե՛ք հակադիր կետերի
բոլոր զույգերը։

484.Գտե՛ք ամենամեծ և ամենափոքր թվերը.
–1, +2, +7, –6, +5, 0, –11, +10, –9, +2։

488.Աղաջրում յուրաքանչյուր 50 մաս ջրին ընկնում է 3 մաս աղ։ Քանի՞
գրամ աղ կա 3710 գ աղաջրում։

489.Լաստը գետի հոսանքով 8 ժամում լողում է 24 կմ։ Քանի՞ ժամում
նույն հեռավորությունը գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ
կանցնի նավակը, որի արագությունը չհոսող ջրում 7 կմ/ժ է։

16.11.2022

16.11.22

1.Կարդա’ Հ. Թումանյանի «Ոսկի քաղաքը» հեքիաթի առաջին չորս մասը։

Առաջադրանքներ.

2. Տրված դարձվածքներով նախադասություններ կազմի՛ր:
Աչքերով ուտել-Հոգեկան բուռն զգացմունքները աչքերով արտահայտել, հափշտակությամբ նայել:

խելքը ուտել-Խելքից հանել
Ես ամեն առավոտ մայրիկիս խելքը ուտում եմ:
լույս աշխարհ գալ-Ծնվել
Ես լույս աշխարհ եմ եկել գիշերը:
 գիշերը ցերեկ անել-Գիշերն աշխատել
Իմ մայրիկը այնքան շատ է աշխատում, որ գիշերը ցերեկ է անում:
գլխի ընկնել- Հասկանալ
Ես դասի ժամանակ գլխի ընկա :
ծակուծուկ մտնել-Զանազան վայրեր մտնել
Ես սիրում եմ մտնել:

3. Տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմի՛ր դրանք գործածելով`

ա) ուղիղ իմաստով,
բ) որպես դարձվածք:

Ձեռքով անել-Ձեռքով հրավիրելու՝ կանչելու նշան անել
Ես մեքենայից մայրիկիս ձեռքով արեցի:
Ես ընկերներիս ձեռքով արեցի մեր տուն:

աչքը մտնել-Գլուխը մոտեցնել մեկի երեսին
Տղան այնքան մոտեցավ,որ մտավ աչքս:
Գրիչը մտավ ընկերուհուս աչքը:

ձեռք մեկնելՕգնել
Ես ձեռք մեկնեցի հայրիկիս:
Ես ձեռք մեկնեցի ընտանիքիս: